DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwl‚n Cymreig Organig: Adeiladu marchnad a symleiddio ardystio GOTS

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi cais am ddyfynbris ar wefan Sell2Wales. Amcanion y contract yw 1. Gwella dealltwriaeth cwsmeriaid/defnyddwyr o'r cysyniad o wlân organig a 2. Nodi materion/rhwystrau i fusnesau gwlân ar raddfa fechan yng Nghymru rhag cyrraedd safonau ardystio Tecstilau Organig Byd-eang (GOTS) a gwneud argymhellion ynghylch a'u datrus.

I gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael gwybodaeth ychwanegol ewch i Wefan Sell2Wales: http://www.sell2wales.gov.uk/search/show/search_view.aspx?ID=NOV058971 darllen mwy   

Stori gynt: Gwerthoedd bwyd organig
Stori nesaf: Swydd ar Benrhyn Gwyr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.