logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Taliadau Cynllun Ffermio Organig

Oherwydd cwestiynau a godwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ynglyn â thaliadau cyntaf y CFfO (a oedd yn £1000), gohiriwyd taliadau i ffermwyr. I leihau'r effaith a achoswyd trwy atal taliadau bydd y taliadau ardal yn cael eu rhyddhau ar unwaith (29ain Ionawr) i'r rheiny y cyflwynwyd eu tystysgrifau ac y dilyswyd eu ceisiadau. Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hysbysu cwsmeriaid o ganlyniad y trafodaethau cyn gynted ag y byddant wedi'u cwblhau.

Stori gynt: A fyddai Stapledon wedi bod yn ffermwr organig?
Stori nesaf: Diwedd difa lloi gwryw buches laeth

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.