logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Pelican yn cyflwyno gwerthoedd Organig

Agorodd meithrinfa Cymraeg newydd ei drysau yn ardal y Rhath , Caerdydd yr wythnos yma ond nid meithrinfa cyffredin mohonni. Yn wir mae'n unigryw gan ta dyma'r unig feithrinfa organig cyfrwng Cymraeg.

Lleolir Y Pelican ar safle hen ysgol a bydd yn y pen draw yn darparu lle ar gyfer hyd at 70 o blant. Mae'r perchnogion, Mari ac Andrea, wedi bod yn ymchwilio I'r maes gofal plant ers tro ac wedi gwireddu breuddwyd wrth ymgymryd a'r fath fenter sy'n torri tir newydd yng Nghymru.
"Rydym yn cyfuno y ddau faes i greu busnes sydd yn llenwi bwlch yn y farchnad “ meddai Mari, sydd hefyd yn Rheolwr Cyfathrebu Cynnal Cymru.
Mae'r ddwy wastad wedi bod yn angerddol dros addysg Gymraeg ac am fwyd organig tymhorol.

"Roedd yna brinder o lefydd gofal plant Cymraeg yn yr ardal hon o Gaerdydd, ac rydym yn benderfynol i ymgymryd ag agwedd holistig tuag at y prosiect cyfan. Mae Andrea a minnau yn angerddol am fwyd tymhorol ac organig o ganlyniad I broblemau iechyd ac mae bwyta diet organig a macrobiotig wedi gwella ein hiechyd a newid ein ffordd o fyw.

"Wrth inni ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer y feithrinfa fe benderfynon ni gyflwyno'r elfen foesegol i greu amgylchedd diogel, eco-gyfeillgar ar gyfer y plant yn ein gofal. Mae ein holl teganau yn cael eu gwneud o bren ac yn fasnach deg, ac rydym wedi defnyddio llawer o elfennau adennill ac ailgylchu i adnewyddu'r adeilad. "

Mae Andrea yn awyddus i ddarparu prydau o'r ansawdd uchaf ar gyfer y plant yn eu gofal, gosod arferion bwyta da ac osgoi cyflwyno bwydydd wedi'u prosesu a rhai sydd yn llawn siwgr.

“Caiff y bwyd ei goginio ar y safle a'I brynu ym Marchnad Ffermwyr y Rhath ac o Fferm Organig Blaencamel yn nyffryn Aeron. Rydym am bwysleisio gwerthoedd hen ffasiwn bwyd gan mai hwn yw'r tanwydd sy'n siapio'r genhedlaeth nesaf.“

Mae'n ymddangos felly bod mwy o rieni yng Nghaerdydd yn optio am y sector organig. Mae'r rhiaint eisiau sicrhau bod eu plant yn cael y bwyd iawn yn eu habsenoldeb gan bod maeth yn chwarae rhan mor allweddol yn nhwf a datblygiad plentyn ac yn elfen bwysig o'r diwydiant addysg a gofal.

Ydy hyn yn arwydd arall bod y sector organig yn cynyddu ar ôl dioddef dirywiad yn sgil y dirwasgiad byd-eang? Mae'n debyg bod busnesau yn ymladd yn ôl a rhai newydd fel Y Pelican yn plymio I'r dyfnderau! Mae'r dyfodol I weld yn bositif o ganlyniad i gwsmeriaid sydd am wybod hygrededd a tarddiad eu bwyd a sicrhau ei fod yn rhydd o blaleiddiaid.

Ac o ble ddaeth yr enw unigryw, Y Pelican?

“Treuliais llawer o'm mhlentyndod yn Nhrimsaran, Cwm Gwendraeth gyda Mamgu ac roedd hi'n byw mewn adeilad bu unwaith yn dafarn o'r enw y Pelican”, meddai Mari. “Mae gennyf atgofion melys o'r adeg hynna a teimlais ei fod yn deyrnged gweddus iddi”
Dolenni:

www.blaencamel.com
Marchnad Riverside
Adroddiad y Soil Association 2014 darllen mwy   

Stori gynt: Food Assembly Caer
Stori nesaf: Gwyliau Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.