logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Twf y farchnad organig Ewropeaidd

Yn 2013, tyfodd y farchnad organig Ewropeaidd tua 6% nes ei bod yn werth dros 24 biliwn ewro. Gwariodd defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd 22.2 biliwn ewro ar fwyd organig a dangosodd rhai gwledydd megis y Swistir, Sweden a Norwy gyfraddau twf ffigyrau dwbl. Dangosir hyn gan y data diweddaraf a ddarparwyd gan y Rhwydwaith Data Organig, Sefydliad Ymchwil Amaethyddiaeth Organig (FiBL) a Chwmni Gwybodaeth am y Farchnad Amaethyddol (AMI). Y wlad lle cafwyd y defnydd uchaf y pen oedd y Swistir a ddilynwyd gan Ddenmarc, Lwcsembwrg, Liechtenstein, Awstria, Sweden a'r Almaen. Mewn cyd-destun byd-eang, yn Ewrop a'r Unol Daleithiau roedd y cyfrannau mwyaf o'r farchnad fwyd gyfan.

Tyfodd arwynebedd y tir sy'n cael ei drin yn organig 0.3 miliwn hectar. Tir sy'n cael ei drin yn organig yw 11.6 miliwn hectar yn Ewrop a 10.2 miliwn hectar yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyma 2.4% a 5.7% o'r holl dir amaeth yn y drefn honno. Y gwledydd sydd â'r arwynebedd organig mwyaf yw Sbaen (1.6 miliwn hectar), yr Eidal (1.3 miliwn hectar) a Ffrainc a'r Almaen (1.1 miliwn hectar yr un). Mae'r gyfran o'r tir amaeth organig dros 10% mewn wyth o wledydd Ewropeaidd. darllen mwy   

Stori gynt: Bwyd organig i fyfyrwyr
Stori nesaf: Optimistiaeth ym marchnad organig y DU

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.