logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Optimistiaeth ym marchnad organig y DU

Mae dau ddigwyddiad diweddar yn destun calondid mewn cysylltiad â marchnad organig y DU. Lansiwyd Adroddiad Cymdeithas y Pridd am y Farchnad ar 24 Chwefror 2015 a chynhaliodd y Bwrdd Masnach Organig sesiwn friffio i'r fasnach o dan y slogan 'ffynnu a thyfu gydag organig' ar 4 Mawrth 2015.

Awgryma ffigyrau bras Adroddiad 2015 Cymdeithas y Pridd i'r farchnad organig yn y DU dyfu 4% yn 2014 i gyrraedd amcan werth o £1.86 biliwn.
Drwy fanwerthwyr lluosog y mae 70% o'r gwerthiant organig, gyda thwf 2.2% yn erbyn tuedd lle mae gwerthiant manwerthu yn y sector bwyd confensiynol yn wastad neu'n syrthio.

Roedd y twf yn gryfach i werthiant y tu allan i archfarchnadoedd (8.7%) i £558.6 miliwn neu 30% o'r farchnad organig. Godro sy'n parhau fel y categori cynnyrch organig mwyaf o ran gwerthiant manwerthu lluosog yn ôl ei werth (28%), gyda thwf uwchben y cyfartaledd a sonnir hefyd am gynnydd yn y gwerthiant ar gyfer wyau, dofednod a ffrwythau ffres. O'i gymharu, syrthiodd gwerthiant llysiau organig yn ôl ei werth (-2%) ynghyd â saladau (-1.6%) a chig coch a selsig (-6.2%).

Roedd y briffio gan y Bwrdd Masnach Organig yn canolbwyntio ar y cyfleoedd sy'n codi yn y farchnad gynyddol hon. Busnes da i'r cwmni oedd organig ym marn Thor Sorenson, Prif Swyddog Gweithredol Netto (cwmni disgownt sydd bellach yn gyfrifol am 20% o werthiant organig yn Nenmarc). Cred y cwmni y dylai bwyd organig fod yn fforddiadwy ac ar gael i bawb ac mae coleddu cynnyrch organig wedi ei helpu i gynyddu ei werthiant. Datgelodd ymchwil newydd i ddefnyddwyr organig gan Wendy Dunn fod dros un rhan o dair (9.3 miliwn yn fras) o ddefnyddwyr yng ngwledydd Prydain yn mynd ati'n ymwybodol i brynu bwyd organig yn fisol. Mae'n ymddangos bod y galw gan ddefnyddwyr yn y DU ar lefel debyg i Ddenmarc, ond gellir priodoli llwyddiant cynnyrch organig yn Nenmarc i fanwerthwyr y wlad yn cymryd camau i hybu gwerthiant a gweithio â'r cyflenwyr i greu cadwyn gyflenwi broffidiol.

Stori gynt: Twf y farchnad organig Ewropeaidd
Stori nesaf: TIPI/TP Organics a Chynllun Gweithredu Rhanddeiliaid Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.