DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

TIPI/TP Organics a Chynllun Gweithredu Rhanddeiliaid Organig

Cynhaliwyd y 3ydd Diwrnod Gwyddoniaeth yn BioFach 2015 fel digwyddiad ar y cyd rhwng TIPI, Llwyfan Arloesedd Technoleg Ffederasiwn Rhyngwladol y Mudiadau Amaethyddiaeth Organig (IFOAM) a TP Organics, y Llwyfan Technoleg Ewrop ar gyfer Ymchwil i Fwyd a Ffermio Organig.

Bu'r bore'n canolbwyntio ar ddatblygiadau yn Ewrop ac roedd yn cynnwys lansio'r Agenda Ymchwil ac Arloesedd Strategol i'r sector organig Ewropeaidd ynghyd â sesiwn oedd yn canolbwyntio ar ariannu cydweithrediad busnes-ymchwil ar gyfer arloesedd. Mae cynyddu buddsoddiad mewn ymchwil i'r sector organig wedi cyfrannu/bydd yn cyfrannu at systemau cynhyrchu mwy cynaliadwy a modelau busnes newydd a chadarnach. Mynnodd TP Organics felly fod o leiaf 10% o gyllideb ymchwil amaethyddol Horizon 2020 yn cael ei neilltuo i'r sector organig. Defnyddir dogfen SRIA i ddylanwadu ar flaenoriaethau ariannol yr UE a rhaglenni ymchwil cenedlaethol. Bu'r sesiwn hefyd yn amlinellu syniadau ac offerynnau y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn eu gweld fel rhai pwysig i gefnogi'r sector hwn, gan gynnwys offeryn y Mentrau Bach a Chanolig a'r Llwybr Cyflym i Arloesedd. Mae'r rhain yn ymwneud â chynnal Mentrau Bach a Chanolig yn ystod y cyfnodau sy'n arwain at y farchnad yn derbyn y cynnyrch, gan gynnwys peilotio, dilysu modelau busnes a gosod safonau.
Yn y prynhawn, cyflwynodd TIPI, Llwyfan Technoleg Arloesedd IFOAM, yr ail ddrafft o'i Agenda Gweledigaeth Fyd-eang ac Ymchwil Strategol ar gyfer Ymchwil i Ffermio Organig. Rhoddodd cynrychiolwyr o grwpiau rhanddeiliaid dethol eu barn ar yr agenda ac yna cafwyd trafodaeth â'r cyfranogwyr. darllen mwy   

Stori gynt: Optimistiaeth ym marchnad organig y DU
Stori nesaf: Gwerthoedd Bwyd ar draws Gymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.