DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwerthoedd Bwyd ar draws Gymru

Mae wedi bod yn fis prysur i'n prosiect Gwerthoedd Bwyd sy'n edrych yn fanwl ar sut rydym yn cyfleu negeseuon am fwyd organig gan geisio cael gwybod beth sydd wir yn taro deuddeg gyda phobl, sydd, yn wahanol i ni, ddim yn siarad amdano drwy'r dydd! Beth maent wir yn poeni amdano? Sut gall bwyd organig ddiwallu'r anghenion hyn a sut rydym yn cyfleu hynny?

Ym mis Chwefror, buom yn gweithio gyda dwy gymuned wahanol iawn; y naill mewn dwy ardal yng nghanol dinas Caerdydd Adamsdown a'r Sblot, y llall yng nghefn gwlad Gwynedd, o gwmpas Penrhyndeudraeth, gyda rhai canlyniadau diddorol iawn. Weithiau mae cyffelybiaethau mor drawiadol â gwahaniaethau. Yr un mor bwysig yw bwyd fel ffordd o feithrin neu gynnal cymuned, p'un a ydym yn sôn am ryseitiau cawl o'r Swdan, lobsgows neu brydau ysgol. Darllenwch flog Jane Powell am fwy.

Ar ddechrau mis Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad gennym i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth i drafod ffynonellau bwyd a sut i gwtogi ar wastraff bwyd. Bu'r digwyddiad yn datgelu cryn dipyn o frwdfrydedd am ddefnyddio bwyd yn well, compostio, tyfu bwyd a sefydlu menter bwyd organig gydweithredol.

Wedyn wythnos hon buom yn cefnogi digwyddiad i drafod dyfodol y Drenewydd fel tref fwyd, gyda sgwrs ysbrydoledig gan Incredible Edible Todmorden a chofnodion gwledol hardd iawn.

Stori gynt: TIPI/TP Organics a Chynllun Gweithredu Rhanddeiliaid Organig
Stori nesaf:

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.