logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Pryd a Mwy ym Mhenrhyndeudraeth

Casglodd criw o bobl llwglyd a bywiog o ddwy genhedlaeth ynghyd I fwynhau pryd o gynnyrch lleol yng Nghaffi Busy Bees Penrhyndeudraeth ar ddydd Iau 26ain Chwefror. Trefnwyd y gweithgaredd ar y cyd gyda Prifysgol Bangor, Age Cymru Gwynedd a Deudraeth cyf.

Roedd yn un o nifer o ddigwyddiadau a ddaeth dan ymbarel prosiect Gwerthoedd Bwyd Canolfan Organig Cymru yn archwilio agweddau pobl tuag at fwyd lleol a'r diwydiant bwyd cyfoes.Bu Jane Powell a Dr Eifiona Thomas Lane, Prifysgol Bangor yn cynnal gweithdai gyda phlant ysgol Gynradd y Garreg, Llanfrothen yn ystod yr wythnos gynt. Trafodwyd gwerth bwyd lleol,a mapiwyd tarddiad bwyd; a'u holi am eu profiadau bwyd ac am eu hymwybyddiaeth am y bwydydd a geir ar eu platiau. Roedd y cinio cymunedol yn ddilyniant I hyn ac yn rhoi cyfle I'r plant holi y tô hŷn am eu profiadau ac yn gyfle iddynt glywed straeon bwyd slawer dydd.

Roedd yn agoriad llygaid i'r plant i drafod bwyd gyda'r henoed a chymharu bwyd heddiw â ddoe. Hanner canrif a mwy yn ôl, roedd cyn lleied o ddewis. Dim prydau parod, popeth yn dod o'r ardd neu ffermydd y fro a seigiau go undonog fel llymru, pwdin main llô bach , shot a grial yn brydau pob dydd. Roedd melysion yn pethau prin iawn, arwahan I darten ffrwythau, a'r atgofion yn rhai llon wrth feddwl am giwio am hufen iâ ambell bnawn Sadwrn yn yr haf, dyna beth oedd trît.

Cafwyd cyflwyniad difyr a llawn gwybodaeth gan Cynan Jones o'r Ardd Fadarch sydd yn arbenigwr ac yn ladmerydd brwd dros fwyd lleol a gwyllt! Erbyn hyn mae'n allforio ei gynnyrch amrywiol i 4 ban byd.

Cynyrchwyd y cig oen gan Mr Jeston Homffray, perchennog Busy Bees ar ei dyddyn ym Minffordd a daeth y cig eidon o'r cigydd lleol. Tyfwyd y tatws a rhai o'r llysiau gan menter cymdeithasol Gardd Deudraeth sydd yn rhedeg cynllun blwch llysiau cymunedol o stâd Portmeirion.

Byddwn yn gosod cyfweliadau gyda'r criw ar ein cyfrif You Tube cyn bo hir.

Stori gynt:
Stori nesaf: Assessing the demand for Welsh flour

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.