DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Siop Siarad BOBL yn y Sioe Wanwyn 16-17eg Mai

Neuadd Clwyd Morgannwg

Sadwrn 16eg
1100 Annie Levy
Blogwraig - cegin lleol a'r cyswllt byd eang - Kitchen Counter Culture

1200 Steve Jones -
Tyfu bwyd cymunedol mewn llecynau trefol o 'r Drenewydd i Lerpwl

1300 George Marshall
Ymgyrchydd newid hinsawdd a cholofnydd i'r Guardian

1400 Andy Warren
Cwmni o Lanidloes sy'n gwneud tai bach compostar gyfer pob achlysur ! NatSol

1500 Ros Mortis
WWOOF - gwirfoddoli ar ffermydd organig o Gymru i Ghana

1600 Suzanne Noble
Mae cwmni Plant Wild, swydd Henffordd yn hybu planhigion cynhenid

Sul 17eg Mai

1100 William Silverstone
Ynni Solar yn y gymuned

1200 Pablo Spaull
Ysbrydolwyd cwmni Forever Cacao gan Gymro oedd yn brwydro dros iawnderau pobl cynhenid Peru

1300 Cwm Harry
Sgwrs am gompost gan ei bod yn flwyddyn rynglwadol y pridd

1400 Anne Parry, Fforwm Grawn
Defnyddio grawn Cymraeg

1500 Gerald Miles
Ffarmwr Caerhys yn son am COCA fel model busnes CSA

Stori gynt: Assessing the demand for Welsh flour
Stori nesaf: Cynhadledd BOBL - 21 Mai Cydnerthedd a Chyfleoedd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.