logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwln Organig premiwm or diwedd!

Gwlân Organig premiwm o'r diwedd!
Mae gwerth gwlân organig yn tyfu. Y llynedd, am y tro cyntaf, talwyd premiwm i'r rhai sy'n cynhyrchu'r graddau puraf o gnuoedd organig am eu tociad - roedd prynwyr gwlân yn amcangyfrif talu cymaint â theirgwaith gwerth gwlân confensiynol o dan rai amgylchiadau. Ac, er go brin mai cneifio, efallai, sydd ar y blaen ym meddwl ffermwyr ar hyn o bryd, mae'n werth cynllunio ymlaen i wneud yn siŵr bod eich cnu'n cadw ei statws organig, o'r fferm a thrwy arwerthiannau'r Bwrdd Gwlân.

Mae gan y Bwrdd system o lieiniau gwlân gwyrdd er mwyn cynnal integriti'r cnu organig. Dim ond ffermwyr sy'n defnyddio'r llieiniau organig arbennig, os bydd y pris yn iawn yn yr arwerthiant, a gaiff bremiwm. Cysylltwch â'ch canolfan leol - y Drenewydd neu Aberhonddu - i gael llieiniau gwyrdd os nad ydych wedi'u cael o'r blaen neu os nad oes gennych ddigon (mae'r Bwrdd yn amcangyfrif 1 lliain i bob 50 o gnuoedd). Bydd yn rhaid i chi hefyd wneud yn siŵr bod gan y Bwrdd gopi o'ch tystysgrif a rhestr fasnachu ddiweddaraf (a ddylai restru gwlân fel cynnyrch ardystiedig). Heb y rhain, ni all y Bwrdd drin eich cnu fel un organig.

Cyn bo hir bydd ei wefan ei hun gan Gwlân Organig Cymru. Y prif bwrpas yw esbonio 'pam' gwlân organig yn enwedig ei fanteision i anifeiliaid, bioamrywiaeth ffermydd, yr amgylchedd, gweithwyr tecstilau a defnyddwyr. Bydd gwahanol adrannau ar y wefan yn rhoi gwybodaeth i ffermwyr, proseswyr a busnesau a defnyddwyr am safonau gwlân organig.

Mae Juliet Morris, Ystrad Organics, yn datblygu'r wefan ac yn awyddus i'w gwneud mor weledol â phosibl ac yn gynrychioladol o ffermydd defaid organig o gwmpas Cymru. Mae hi'n apelio am ffotograffau digidol a allai fod gan ffermwyr defaid organig o'u defaid. Bydd y wefan hefyd yn cynnwys tudalen 'farchnadfa' fydd yn cynnig rhestru am ddim i gynhyrchwyr gwlân organig sy'n gwerthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd (ac sydd wedi'u heithrio o werthu i'r Bwrdd Gwlân) a busnesau gwlân organig eraill.
Gallwch gysylltu â Julie yn morris@ystradorganics.co.uk.

Stori gynt:
Stori nesaf: Gweler ein Blog

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.