DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bwyd, Gwerthoedd, Tegwch: cynhadledd derfynol 3 Mehefin

Beth mae bwyd yn ei olygu i ni? Mae gan y straeon rydym yn eu hadrodd am fwyd ganlyniadau o ran beth rydym yn dewis ei fwyta, ac yn y pen draw, y systemau bwyd sy'n bodloni.

Gan rannu canfyddiadau o'n hymchwil weithredol, byddwn yn datgelu'r gwerthoedd y mae pobl yn eu mynegi wrth siarad am fwyd, ac archwilio beth yw'r goblygiadau ar gyfer polisi, addysgu a datblygu cymuned.

Byddwn yn archwilio sut y gallai newid mewn gwerthoedd wella diogelwch a chynaliadwyedd bwyd yng Nghymru, a sut gallai bwyd fod yn ffordd o feithrin cymdeithas fwy dyngarol a chyfiawn, mewn cydbwysedd â'r byd naturiol.

Dyma ddigwyddiad olaf y prosiect Gwerthoedd Bwyd, sef cydweithrediad rhwng Canolfan Organig Cymru, Prifysgol Aberystwyth a'r Public Interest Research Centre.

Bydd y digwyddiad hwn yn dod ag addysgwyr, tyfwyr bwyd, gweithwyr iechyd proffesiynol, ymgyrchwyr, dylunwyr, cyfathrebwyr, ieithwyr, arlwywyr a mwy unrhyw un â diddordeb mewn bwyd a'r gwerthoedd sy'n ffurfio ein byd, at ei gilydd.

Sgyrsiau gan Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy; Jane Davidson, INSPIRE; cipolwg ar brosiectau cyffredin; a gweithdai.

Archebu eich lle ymaStori gynt:
Stori nesaf: Dyfodol Cynaliadwy Organig yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.