DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Rho Gynnig ar Organig

Ymgyrch i ddathlu y gorau o gynnyrch organig

Mae'r ymgyrch Organig. Yn naturiol gwahanol eisiau cyffroi eich cwsmeriaid am gynnyrch organig yn ystod yr haf yma. Dyna pam yr ydym yn rhedeg ymgyrch benodol sydd yn cyfleu neges ffres i'r cwsmer er mwyn codi ymwybyddiaeth am fwydydd organig.

Os hoffech chi gymryd rhan anfonwch eich manylion atom a byddwn yn anfon pecyn adnoddau atoch gyda ryseitiau, taflenni gwybodaeth, datganiadau i'r wasg, a chanllawiau ar gyfer twitter a facebook er mwyn bywiogi ymgyrch “Rho Gynnig ar Organig”.

Mae “Rho Gynnig ar Organig” am ddathlu cynnyrch organig drwy hyrwyddo pryd mwyaf allweddol y diwrnod, sef brecwast.

Pam brecwast?
• Mae'n gyfle da i arddangos cynnyrch
ffres organig
• Mae'n hawdd ichi ei baratoi ar y safle
• Mae llond boled o frecwast yn rhoi gwen
ar wyneb pawb!
• Dull fforddiadwy o annog cwsmer i brofi
bwyd organig

Beth sy'n digwydd?
Rydym yn galw ar frandiau, bwytai a manwerthwyr organig ar draws Gymru i gynnig brecwast organig rhad ac am ddim i'r genedl ar ddydd Mercher, 17eg Mehefin 2015. Y bore hwnnw bydd cannoedd o siopau annibynnol yn annog y genedl i fwrw iddi a phrofi gwahanol fwydydd organig. Mae'n rhoi cyfle inni farchnata manteision a rhinweddau y cynnyrch a bydd yn gyfle ichi gael sylw yn y wasg leol a chenedlaethol.
Beth sydd angen ichi ei wneud?
Os ydych chi yn dewis ymuno â'r ymgyrch byddwn yn darpau pecyn adnoddau cyflawn ar eich cyfer. Rydym wedi cynllunio ymgyrch rhad, syml a di-ffwdan. Yr unig beth sydd rhaid ichi ei wneud yw darparu y brecwast.
Sut fydd yr ymgyrch yn cael ei farchnata?
Byddwn yn cael ein cynorthwyo gan blogwyr bwyd amlwg fydd yn creu rysetiau brecwast arbennig ar gyfer yr achlysur a'u rhannu gyda'u dilynwyr. Bydd hyn yn creu diddordeb fydd yn lledu i leoliadau drwy'r DU. Bydd y rysetiau yma ar gael ynghyd â thaflenni gwybodaeth , posteri a sticeri ar gyfer eich busnes neu siop.

Bydd yr Bwrdd Masnach Organig (OTB), y Soil Association a Chanolfan Organig Cymru yn cydweithio i ledu yr ymgyrch drwy'u rhwydweithiau cymdeithasol ac yn defnyddio yr hashnod #wakeuptoorganic. Bydd y Soil Association yn hybu yr ymgyrch fel rhan o'i ymgyrch man-fasnachwyr a lansiwyd ym mis Ebrill.
www.soilassociation.org/trade/getinvolved/ourcampaigns

Sut allai elwa?
• Bydd ymgyrch y wasg yn cynyddu nifer
eich cwsmeriaid
• Denu cwsmeriaid newydd
• Cynyddu gwerthiant
• Cael sylw gan y wasg leol
• Codi ymwybyddiaeth ar y rhwydweithiau
cymdeithasol
• Cynyddu diddordeb mewn cynnyrch organig
yn ystod yr haf

Amseru
• Os ydych am ymuno â'r ymgyrch, rhowch wybod inni cyn gynted a bo modd, cyn Mai 6ed os yn bosib ac anfonwn pecyn adnoddau atoch
• Ymgyrch gan Canolfan Organig Cymru, SO a'r OTB o Mai 4ydd ymlaen
• Rho Gynnig ar Organig , dydd Mercher 17eg Mehefin

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch: Gaynor Jones, Canolfan Organig Cymru ar gaj18@aber.ac.uk
Anfonwch eich : Enw, enw'r busnes, cyfeiriad, rhif ffôn, ebost

Ymgyrch ar y cyd rhwng yr Organic Trade Board, y Soil Association a Chanolfan Organig Cymru

Stori gynt: Dyfodol Cynaliadwy Organig yng Nghymru
Stori nesaf: Cynhadledd Cloi BOBL

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.