DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwefan newydd i hybu twf busnesau organig yng Nghymru

Mae diddordeb mewn cynnyrch organig yn cynyddu ac o'r herwydd mae gwefan ymarferol wedi ei lansio gan BOBL i helpu busnesau yng Nghymru sydd eisiau datblygu yn y sector organig.

Mae'r wefan newydd, a ddatblygwyd gan Gwell Cysylltiadau Busnesau Organig (BOBL), yn ffrwyth llafur prosiect chwe blynedd. Mae'n crynhoi mewn un lle uchafbwyntiau allweddol ac astudiaethau achos ymarferol i gefnogi busnesau ledled Cymru a gwella eu helw, eu cynaliadwyedd a'u hymgysylltu cymunedol.

Gan nodi pwysigrwydd y gwaith, dywedodd Cyfarwyddwr Prosiect BOBL, Dafydd Owen,
“Mae cymaint o wybodaeth am y sector organig yng Nghymru fel bod busnesau'n aml yn gorfod treulio tipyn o amser yn chwilio am y rhannau perthnasol. Mae hyn yn wir am y sawl sy'n mentro i'r farchnad am y tro cyntaf neu'r rheiny sydd eisiau datblygu eu cynnyrch yn y farchnad." darllen mwy   

Stori gynt: Bwyd, Gwerthoedd, Tegwch: Maniffesto bwyd i Gymru
Stori nesaf:

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.