DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwerthusiad Terfynol y Prosiect BOBL

Dyma eich cyfle olaf i roi adborth ar y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL). Mae'r gwerthusiad hwn yn gyfle i grynhoi beth rydym wedi dysgu i yn ystod y chwe blynedd diwethaf. Mae'r prosiect wedi newid yn ddramatig yn ystod y cyfnod hwn a bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn helpu teilwra cais am yr adnoddau sydd eu hangen i gefnogi'r sector organig o dan y Rhaglen Datblygu Wledig newydd.

Os ydych chi wedi bod yn gysylltiedig â'r prosiect BOBL o gwbl, boed drwy gymryd rhan weithredol neu trwy ddefnyddio gwybodaeth a gynhyrchir gan ei weithgareddau, yna baswn yn falch petaech yn cymryd y cyfle hwn i fynegi eich barn. Rydym am wybod beth yw eich barn ar beth sydd wedi gweithio neu beidio, yr hyn nad oes angen eu hail-wneud a'r hyn sydd angen i ni wneud mwy ohono.

https://www.surveymonkey.com/r/FinalEvaluationofBOBL

Cliciwch ar 'Darllen Mwy' i agor yr arolwg a dileuwch ',php' o ddiwedd y cyfeiriad.

Diolch yn fawr darllen mwy   

Stori gynt: Teclyn newydd i edrych ar gostau garddwriaethol.
Stori nesaf: Cyhoeddiau'r cymal terfynol o prosiect BOBL

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.