DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr

Er mwyn cael gwerthu cynnyrch organig, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru gydag un o'r cyrff rheoli (gynt a elwir yn gyrff tystysgrifio organig) sydd wedi eu nodi ar y daflen hon. Cwmnïau preifat ydynt, wedi eu trwyddedu gan Llywodraeth y DU i oruchwylio eich bod yn cydymffurfio â'r safonau organig. Mae'r safonau yn gynhwysfawr, yn ymwneud â phob agwedd o gynhyrchu organig, o driniaethau pridd, bwydydd anifeiliaid, cynlluniau iechyd hyd at sut mae rheoli carthion anifeiliaid. Gosodir y safonau sylfaenol gan yr Undeb Ewropeaidd a'u dehongli gan DEFRA o dan reolaeth yr 'United Kingdom Accreditation Service' (UKAS)). Cyfrifoldeb y corff rheoli yw diogelu bod y ffarmwr yn cydymffurfio â'r safonau hyn, ac weithiau bydd y corff rheoli yn gosod safonau uwch.

Swyddogaeth arall sydd gan y corff rheoli yw trwyddedu'r cysylltiadau arall yn y gadwyn fwyd sef proseswyr a'r lladd-dai. Weithiau byddant yn tystysgrifio bwyd organig sydd yn cael ei fewnforio. Pan yn gwneud cais i dystysgrifio, byddwch yn derbyn copi o safonau'r corff y dewisoch ac mae'n ofynnol i chi lynu at y rhain yn ffyddlon. Er mwyn profi hyn, rhaid cadw cofnodion manwl, a chael ymweliad blynyddol gan archwiliwr. Mae yna elfen o hyblygrwydd i'r safonau sydd yn galluogi'r archwiliwr i farnu pob achos yn annibynnol. Mewn rhai amgylchiadau gellir gwneud cais i'r corff rheoli am ran-ddirymiad ('derogation'), neu ganiatâd swyddogol i wyro oddi wrth y gofynion, gan nad yw'r farchnad organig wedi llawn datblygu eto ac mae rhai elfennau angenrheidiol yn brin. darllen mwy   

Stori gynt: Organic and conventional farm incomes on a par
Stori nesaf: Nutritional benefits of organic food

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.