DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynllun 1.5m Glastir Organig ar fin agor

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd cyfnod datgan diddordeb ar gyfer cynllun gwerth £1.5 miliwn i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr organig yn agor ar 17 Hydref 2016.

Caiff ceisiadau llwyddiannus ar gyfer y cynllun Glastir Organig eu dewis fel rhan o broses gystadleuol. Y dyddiad cau ar gyfer Datgan Diddordeb yw 4 Tachwedd 2016. Bydd contractau'n cychwyn ar 1 Ionawr 2017.
Rhaid Datgan Diddordeb trwy RPW Ar-lein. Os nad ydych eto wedi'ch cofrestru gydag RPW Ar-lein ac os nad oes gennych god defnyddio, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 cyn gynted ag y medrwch.

Am help i lenwi'ch Datganiad o Ddiddordeb Glastir Organig, ewch i RPW Ar-lein.

Ariennir Glastir Organig gan Lywodraeth Cymru a'r Comisiwn Ewropeaidd ac mae'n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 2020. darllen mwy   

Stori gynt: Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi
Stori nesaf: Glastir Organic 2017 applications URGENT and VERY important

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.