logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Adeiladu cadwyn gyflenwi garddwriaethol

Mae prosiect garddwriaethol newydd gwerth £1.64 miliwn newydd ddechrau trwy'r Cynllun Effeithlonrwydd Cadwyn Gyflenwi, sy'n rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.

Bydd Prifysgol Glyndwr, sydd wedi ei lleoli yn Llaneurgain, Sir y Fflint, yn casglu gwybodaeth am y farchnad a phroffilau cynhyrchu garddwriaethol bwyd a meithrinfeydd yng Nghymru fel rhan o brosiect tair-blynedd sy'n canolbwyntio ar ddatblygu cadwynau cyflenwi garddwriaethol yng Nghymru.

Bydd Canolfan Organig Cymru yn bartner yn y prosiect, yn ogystal ag ADAS a'r Ganolfan Defnydd Tir Amgen (CALU).

Gweler Datganiad i'r Wasg Prifysgol Glyndwr

Stori gynt: Cynllun Ffermio Organig: ffermwyr newydd
Stori nesaf: Glastir: elfen wedi'i thargedu

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.