DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Glastir: elfen wedi'i thargedu

Bydd manylion yr elfen wedi'i thargedu o Glastir (Cynllun Lefel Uwch gynt) yn cael eu cyflwyno i randdeiliaid ar 5 Chwefror. Bydd gyda ni fis wedyn i wneud sylwadau. A fyddech cystal â chysylltu â Sue Fowler neu weld ein gwefan.

Llawrlwythwch taflen wybodaeth Glastir mis Tachwedd 2009

Stori gynt: Adeiladu cadwyn gyflenwi garddwriaethol
Stori nesaf: Gwybodaeth am y farchnad

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.