DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwybodaeth am y farchnad

Un o amcanion allweddol prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig yw rhoi gwybodaeth i gynhyrchwyr a budd-ddeiliaid am y farchnad ac fe'i cyflwynir trwy gyhoeddi adroddiadau ar y prif sectorau.

Mae adroddiadau wedi'u comisiynu eisoes i adolygu'r farchnad ar gyfer cynnyrch llaeth a chig coch organig, a bellach ychwanegwyd at y rhain gan adroddiad ar gnydau âr, a fydd yn cynnwys adolygiad o'r sector moch a dofednod yng Nghymru, ac adroddiad ar wahân ar gynhyrchu garddwriaethol organig. Bydd data o'r adroddiadau ar gael ar ôl y Pasg a bydd yn gweithredu fel meincnod i adroddiadau dilynol ymhen dwy flynedd.

Stori gynt: Glastir: elfen wedi'i thargedu
Stori nesaf: Sut ydych chi eisiau iích busnes ddatblygu?

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.