logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Sut ydych chi eisiau iích busnes ddatblygu?

Mae Gwell Cysylltiadau Busnes Organig wedi comisiynu rhaglen cwrdd-â'r-prynwr er mwyn rhoi cyfle gwych i gynhyrchwyr organig ddysgu mwy am y marchnadoedd y maent yn eu cyflenwi, a sicrhau'r wybodaeth a'r cysylltiadau sydd eu hangen arnynt i symud i farchnadoedd newydd.

Mae'r rhaglen yn cynnwys gweithdai ar farchnadoedd posibl i gynnyrch organig ac mae'n egluro dirgelion y sector manwerthu gan gynnwys rheoli categorïau. Mae'r gyfres yn berthnasol i gynhyrchwyr a busnesau organig sy'n ymwneud ag ychwanegu gwerth i gynnyrch crai. Bydd rhan gyntaf y rhaglen yn berthnasol i gynhyrchwyr organig difwyd a daw'r gyfres o ddigwyddiadau i ben gyda thaith ymchwiliol i Lundain gyda'r bwriad o agor drysau i fusnesau sydd â diddordeb mewn cyflenwi manwerthwyr niferus. Mae'r rhaglen nesaf wedi'i threfnu i gychwyn ym mis Mawrth; am fwy o wybodaeth cysylltwch â .

Stori gynt: Gwybodaeth am y farchnad
Stori nesaf: PR Organig, Organic UK

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.