logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

PR Organig, Organic UK

Yn sicrhau bod cwsmeriaid a budd-ddeiliaid yn deall bod amcanion a heriau cynhyrchu organig yn bwysig i ddatblygiad cynaliadwy'r sector organig.

Ymgyrch wedi ei ariannu gan gonsortiwm o busnesau organig yw Organic UK sydd wedi codi arian o'r diwydiant i gyllido ymgyrch gychwynnol a darparu cyllid-am-gyllid ar gyfer cronfeydd Ewropeaidd. Bu'r arian a godwyd hyd yma yn ddigonol i benodi'r cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus Haygarth i wneud arolwg o agweddau defnyddwyr a gweithio ar ddatblygu negeseuon allweddol. Os bydd y cais am gyllid UE yn llwyddiannus bydd ymgyrch gynhwysfawr yn cael ei lansio yn yr hydref a fydd yn targedu sectorau penodol y farchnad gan ddefnyddio hysbysebu a chyfryngau digidol. Ymwelwch â www.organicuk.org am fwy o wybodaeth.

Mae'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig wedi clustnodi cyllid i ddatblygu ochr Gymreig yr ymgyrch a dechrau ar weithgareddau Cysylltiadau Cyhoeddus (PR) a Chymorth Personol (PA) penodedig. Bydd y gwaith hwn yn help i ganfod negeseuon allweddol i egluro a hyrwyddo cynnyrch organig yn fwy effeithiol yng Nghymru. Bydd yn cynnwys rheoli cyfryngau yn rhagweithiol i sicrhau bod y neges yn ddealladwy i gwsmeriaid a budd-ddeiliaid, a rhoi adnoddau i lenwi bylchau yng ngwybodaeth cwsmeriaid posibl.

Stori gynt: Sut ydych chi eisiau iích busnes ddatblygu?
Stori nesaf: Logo organig newydd yr UE

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.