DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Prosiect Perllannau Powys: cymerwch ran mewn arolwg

Mae gan Geidwaid Hadau Bro Ddyfi ddiddordeb mewn gwybod sut mae pobl yn gyrru 'mlaen efo tyfu ffrwythau yn ein gwlad hyfryd, ond llaith.

Rydym yn teimlo y gallai pobl a bywyd gwyllt Powys fanteisio o blannu mwy o berllannau. Ond mae tyfu ffrwythau yn llwyddiannus yn gofyn am gynllunio gofalus, ac mae'n ymddangos bod angen mwy o gyngor. Mae'r angen hwnnw wedi ysbrydoli prosiect Perllannau Bioamrywiaeth Powys, a ariannir gan Glasu.

Oes gennych chi berllan, neu ydych chi'n tyfu ffrwythau ym Mhowys? Afalau? Gellyg? Eirin Duon (damsons) ? Ffrwythau meddal?

Buom yn siarad â rheolwyr perllannau ac yn ymweld â pherllannau ers haf 2009, ond rydym yn gobeithio casglu llawer mwy o wybodaeth am fod yr arolwg ar lein erbyn hyn. Yma gallwch gyflwyno gwybodaeth am iechyd eich coed a'ch profiad mewn rheoli perllan.

Cymerwch ran yn yr arolwg ar-lein darllen mwy   

Stori gynt: Sn am Fwyd 2010
Stori nesaf: Diweddariad ar brosiect BOBL mis Chwefror 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.