logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Masnach Deg yn ffynnu - beth am organig?

Dengys ffigurau a gyhoeddwyd ar ddechrau Pythefnos Masnach Deg fod gwerthiannau cynhyrchion masnach deg wedi tyfu 12% yn ystod 2009, tra bod gwerthiannau cynhyrchion organig wedi disgyn 31% ar gyfer bara ac 16.5% yng nghyswllt ffrwythau. Dyma oedd gan Sue Fowler, cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, i'w ddweud ynghylch hyn: “Mae'n dangos fod pobl sy'n derbyn neges eglur am fasnachu moesegol ac sy'n gweld eu bod yn gallu gwneud rhywbeth i helpu, yn barod i wneud ymrwymiad tuag at sicrhau tecach byd.”
“Rydym yn gweithio'n galed er mwyn sicrhau bod bwyd organig yn cael ei ystyried mewn modd tebyg, ac am ei fanteision i'r amgylchedd a lles anifeiliaid yn arbennig - er bod cyfleu'r neges hon dipyn yn fwy cymhleth. Ac, wrth gwrs, os gallwch brynu cynnyrch sy'n organig ac yn fasnach deg ar yr un pryd, y mae'r manteision yn fwy fyth.” Western Mail
www.fairtrade.org.uk

Stori gynt: Diweddariad ar brosiect BOBL mis Chwefror 2010
Stori nesaf: Dychwelyd at ffermio gyda natur

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.