DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Newyddion Glastir, Chwefror 2010

Cynhaliodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gyfres o gyfarfodydd i ffermwyr drwy Gymru i godi ymwybyddiaeth o Glastir. Mae gwybodaeth ar gael ar wefan LlCC.

Bydd ffurflenni SAF yn cyrraedd cyn bo hir, ac fe'ch gwahoddir i roi tic yn y blychau os oes gennych ddiddordeb yn yr Elfen Cymru Gyfan neu'r Elfen wedi'i Thargedu. Ni fedrwch ymuno â'r Elfen wedi'i Thargedu oni bai eich bod yn yr Elfen Cymru Gyfan yn ogystal. Ni fydd ticio'r blychau yn eich ymrwymo i ymuno â'r cynllun, ond fe fydd yn caniatáu i ymuno â'r Elfen Cymru Gyfan yn 2012 os (ar ôl derbyn rhagor o wybodaeth) yr ydych yn derbyn gwneud hynny.

Mae gan y newid i gynllun Glastir oblygiadau arbennig ar gyfer ffermwyr organig a gymerodd ran hefyd yn Tir Gofal a Tir Mynydd - gweler y papur y papur hwn (PDF) i gael rhagor o wybodaeth. Bydd y mater yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Grwp Strategaeth Organig ar 4 Mawrth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â darllen mwy   

Stori gynt: Dyfodol Bwyd
Stori nesaf: Fferm Agored ar y Sul 13 Mehefin 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.