DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Fferm Agored ar y Sul 13 Mehefin 2010

I gael gwybodaeth am y digwyddiad hwn, ac i gael manylion am weithdai i'ch helpu i baratoi ar gyfer agor eich fferm i'r cyhoedd, ewch i www.farmsunday.org.

Bydd y gweithdai yn cynnwys cyhoeddusrwydd, iechyd a diogelwch, gweithgareddau a chwestiynau anodd, ac maent yn addas i bawb sydd yn bwriadu trefnu neu helpu gyda digwyddiad. Dyma nhw:

The workshops are at:

09 Mawrth: Devereux Wootton, Swydd Henffordd HR4 8QH
10 Mawrth: Hendre Ifan Goch Farm, Penybont-ar-Ogwr CF35 6EN
15 Mawrth: Hafod Y Llan, Gwynedd LL55 4NQ

I archebu lle, cysylltwch â (0247 6413 911 ).

Stori gynt: Newyddion Glastir, Chwefror 2010
Stori nesaf: Datblygu cyflenwi cywennod organig yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.