DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Datblygu cyflenwi cywennod organig yng Nghymru

Mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn helpu i ymdrin â'r mater gan ddefnyddio adnoddau o'r prosiect newydd 'Gwell Cysylltiadau Busnes Organig' a Rhaglen Datblygu Organig Cyswllt Ffermio. Rydym wedi asesu'r galw presennol a'r galw yn y tymor byr/canolig am gywennod organig yng Nghymru, wedi darparu amcangyfrif o ofynion buddsoddi cyfalaf a chyfanswm yr elw, ac wedi trefnu dyddiau agored ar dechnegau ymarferol i fagu cywennod a materion rheoli. Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r canlyniadau yn [http://www.organiccentrewales.org.uk/uploads/pullets_cym.pdf::fan hyn].

Dywedodd Tony Little, a oedd yn rheoli'r prosiect yng Nghanolfan Organig Cymru, 'Rwy'n fodlon iawn â'r canlyniad. Mae wedi helpu i godi proffil y mater, ac mae nifer o gynhyrchwyr bellach yn ystyried magu cywennod organig, naill ai i'w defnyddio eu hunain neu ar gyfer eu cyflenwi i gynhyrchwyr eraill a byddwn yn parhau i'w cefnogi yn y gwaith hwn.' I gael rhagor o wybodaeth, neu fersiwn wedi'i argraffu o'r adroddiad cysylltwch â Tony ar 01970 621632.

Stori gynt: Fferm Agored ar y Sul 13 Mehefin 2010
Stori nesaf: Arwyr bwyd lleol canolbarth a gogledd Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.