logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cwrs hyfforddiant ymweliadau ysgolion (CEVAS) ger Aberhonddu, 16/30 Ebrill

A ydych yn ffermwr sydd am gael ysgolion i ddod i weld eich fferm? Neu a ydych yn gweithio i gwmni sy'n trefnu ymweliadau cefn gwlad ar gyfer ysgolion? Mae cwrs CEVAS (The Countryside Educational Visits Accreditation Scheme) yn ymdrin ag iechyd a diogelwch, cysylltiadau â chwricwlwm yr ysgol, a sut i gyfathrebu gyda phobl ifanc, gan arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Mae dros 1000 o bobl yn Lloegr a 60 yng Nghymru eisoes wedi eu hachredu. Gyda chefnogaeth gynyddol o du'r Cynulliad o blaid yr 'ystafell ddosbarthu y tu allan' ac addysg bwyd, dyma gyfle gwerthfawr i feithrin sgiliau cyfathrebu â'r cyhoedd.

Mae FACE Cymru yn trefnu cwrs CEVAS ar Ystâd Penpont, Aberhonddu, yn Ebrill 2010. Mae'r cwrs yn para am ddeuddydd, sef 16 a 30 Ebrill, ac yn cychwyn am 9.30 y bore ac yn darfod am 4 o'r gloch y prynhawn. Y gost yw £95 + TAW, ond os ydych yn ffermwr, efallai eich bod yn gymwys i gael cymorth ariannol (80%) gan Farming Connect ffoniwch 08456 000813 i gofrestru ac i wneud cais am gymorth cyn cadw lle. Mae'n bosibl hefyd fod cymorth ariannol ar gael i ddysgwyr ar incwm isel o Gronfa Wrth Gefn Coleg Cymunedol YMCA Cymru.

Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond darperir deunydd y cwrs yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac y mae croeso i chi gwblhau eich portffolio yn Gymraeg gyda chymorth tiwtor dwyieithog.

I gael gwybodaeth, llawrlwythwch daflen ac ewch i www.face-cymru.org.ukarchebwch le erbyn dydd Llun 12 Ebrill

Stori gynt: Arwyr bwyd lleol canolbarth a gogledd Cymru
Stori nesaf: Gwobr i arloeswr ffermio organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.