logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arolwg o Agweddau Defnyddwyr

Yn dilyn cyflwyniadau gan dri thendr ar restr fer, mae'r contract i gynnal Arolwg o Agweddau Defnyddwyr wedi'i roi i Beaufort Research. Mae'r cyflwyniadau wedi ysgogi dadl a ddylai'r arolwg ddilyn llwybr ansoddol neu feintiol, hy, a ddylai'r gwaith astudio beth sy'n digwydd neu pam mae'n digwydd. Casgliad y panel dethol oedd bod digon o ddata ynglŷn â pham mae newidiadau'n digwydd i lunio arolwg ansoddol a fyddai'n pennu gwerth segmentau'r farchnad.

Yn ystod cyfnod cyntaf y prosiect, bydd Beaufort Research yn adolygu gwybodaeth sy'n cael ei chyflenwi gan Kantar (TNS) yn ogystal â ffynonellau eraill a sawl cyhoeddiad diweddar. Dilynir yr arolwg gan gyfweliad â rhanddeiliaid dethol sy'n ymwneud â chynhyrchu bwyd organig. Cyflwynir yr wybodaeth mewn adroddiad Cyfnod 1 a fydd yn llywio cyfeiriad y cwestiynau a ofynnir i 700 o ddefnyddwyr yng Nghymru a 700 o rai eraill yn Lloegr. Bydd y canlyniadau'n adnabod segmentau'r farchnad sydd â'r potensial mwyaf ac ar sail hyn bydd cynhyrchwyr organig yn gallu targedu sut y maent yn hyrwyddo eu cynnyrch. Bydd y canlyniadau'n cynnig llinell sylfaen effeithio i arolwg arall gael ei gynnal tua diwedd y prosiect ymhen dwy flynedd. Bydd adnabod segmentau'r farchnad hefyd yn helpu wrth ddatblygu negeseuon allweddol ar gyfer strategaeth cysylltiadau cyhoeddus integredig.

Stori gynt: Gwobr i arloeswr ffermio organig
Stori nesaf: Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Integredig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.