logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Integredig

Cyn bo hir, gwahoddir cwmnïau i dendro ar gyfer datblygu a chyflenwi strategaeth cysylltiadau cyhoeddus integredig i'r sector organig yng Nghymru. Bydd y strategaeth yn adeiladu ar ganlyniadau'r arolwg o agweddau defnyddwyr gan integreiddio â'r ymgyrch UK Organic sydd eisoes wedi dechrau. Amcanion y strategaeth fydd datblygu negeseuon allweddol a fydd yn gynsail i gysylltiadau â'r cyfryngau ac i roi gwybodaeth i waith parhaus sy'n digwydd ar godi proffil cynhyrchion organig Cymreig.

Stori gynt: Arolwg o Agweddau Defnyddwyr
Stori nesaf: Y Rheswm Dwi'n Caru Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.