DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Holiadur Twristiaeth

Diolch o galon i'r cynhyrchwyr hynny a ymatebodd i'n cais am wybodaeth am eu mentrau twristiaeth, a hynny naill ai drwy lenwi eu ffurflen a'i dychwelyd i Ganolfan Organig Cymru, neu drwy ateb cwestiynau dros y ffôn. Fel rhan o brosiect BOBL, bydd yr arolwg hwn yn ein galluogi i asesu cyflwr y farchnad am fwyd organig yn y sector twristiaeth a lletygarwch, a darganfod y ffactorau allweddol sy'n cael effaith ar berfformiad y farchnad honno. Bydd crynodeb o'r gwaith ar gael i'r cyhoedd cyn bo hir. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â

Stori gynt: Adduned Un Pot
Stori nesaf: Ffermwyr organig o Ganada yn ymweld Chanolfan Organig Cymru ac IBERS

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.