DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermwyr organig o Ganada yn ymweld â Chanolfan Organig Cymru ac IBERS

Y mis hwn, bydd Canolfan Organig Cymru ac IBERS Gogerddan yn croesawu 15 o gynhyrchwyr a chynghorwyr organig o Quebec yng Nghanada sydd â diddordeb mewn ffermio llaeth organig.

Mae'r Canadiaid, a ddaw o goleg hyfforddi sydd wedi hen ennill ei blwyf yn Victoriaville, Quebec, yn treulio ychydig o ddyddiau yng Nghymru ar ddiwedd eu pythefnos o daith i'r DU i ymweld â gwahanol fentrau, gan gynnwys Canolfan Organig Cymru. Dywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru “Rydym yn edrych ymlaen at yr ymweliad ac yn gobeithio y byddwn yn gallu cynnig arolwg cynhwysfawr o'r gwaith ymchwil a wneir yn IBERS i'r ffermwyr hyn, yn ogystal â rhoi darlun o gynhyrchiad a chymorth organig yng Nghymru ar hyn o bryd.”

Gan eu bod hefyd â diddordeb mewn trosglwyddiad gwybodaeth, byddant hefyd yn ymweld â'r uned ymchwil bridio meillion yn IBERS Gogerddan ac yn cwrdd â Dr. Heather McCalman, Rheolwraig y Ganolfan Datblygu Tir glas i siarad am raglenni ymchwil cnydau âr a phridd cyfranogol sy'n ymwneud â ffermwyr.

Stori gynt: Holiadur Twristiaeth
Stori nesaf: Llyfryn newydd: Cynhyrchu dofednod organig ar gyfer cig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.