logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Llyfryn newydd: Cynhyrchu dofednod organig ar gyfer cig

clawr blaenNoddir y llyfr technegol hwn drwy Raglen Datblygu Organig Cyswllt Ffermio ac y mae'n ymdrin â phob agwedd ar gynhyrchu a phrosesu gan gynnwys: bwydo; bridiau; gori; magu'r adar; rheoli buarth; lladd a phrosesu; elw gros a data ariannol arall. Fe'i ysgrifennwyd gan Steve Merritt o Ganolfan Dofednod Cymru, Rebecca Kelly o Ganolfan Ymchwil Organig Elm Farm, a Simon Moakes o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, gan dynnu ar ragor na 15 mlynedd o brofiad ymarferol, y darganfyddiadau ymchwil diweddaraf a'r data ariannol mwyaf diweddar sydd ar gael. Dyma ddywedodd Tony Little o Ganolfan Organig Cymru, a olygodd y llyfr: 'Rydym wedi bod yn derbyn nifer cynyddol o ymholiadau gan bobl sydd â diddordeb mewn cynhyrchu dofednod organig, gan gynnwys ffermwyr organig sy'n arallgyfeirio ac yn troi ar ddofednod, ffermwyr confensiynol sy'n ystyried trawsnewid, a newydd-ddyfodiaid i fyd amaeth. Mae'r arweinlyfr hwn wedi ei anelu'n bennaf at bobl sy'n dechrau cynhyrchu'n organig am y tro cyntaf, ond rwy'n mawr obeithio y bydd cynhyrchwyr mwy profiadol yn ei gael yn ddefnyddiol hefyd.'
llawrlwythwch y llyfryn. Bydd copiau caled ar gael cyn bo hir.

Stori gynt: Ffermwyr organig o Ganada yn ymweld â Chanolfan Organig Cymru ac IBERS
Stori nesaf: Swydd wag: Swyddog Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.