logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermwyr iw gwobrwyo am gynlluniau gwyrdd bychain

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyswllt Ffermio, gwasanaeth cefnogi Llywodraeth Cynulliad Cymru i ffermwyr, yn lansio cynllun gwobrwyo heddiw (Ebrill 1af) i gydnabod a gwobrwyo ffermwyr sy'n gwneud newidiadau bychain i'w ffermydd er mwyn gwella elw a gwella'r amgylchedd yn lleol.

Mae'r ddau sefydliad yn lansio cynllun Gwobr Ffermio Syniadau Syml unigryw ac yn galw ar ffermwyr ledled Cymru i gyflwyno'u cynlluniau.

Bydd yr enillydd yn derbyn cyngor proffesiynol (gwerth £1,000) oddi wrth ymgynghorydd cymeradwy Cyswllt Ffermio yn ogystal â £1,250 oddi wrth Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i gynnal rhagor o welliannau amgylcheddol ar y fferm. Bydd yr ail orau'n derbyn grant o £750 ar gyfer gwaith ar ei fferm.o

Enghreifftiau o'r cynlluniau y gellid eu cyflwyno am yr wobr ffermio Atebion Syml yw:

Gwelliannau i lwybrau gwartheg i leihau cloffni a lleihau dŵr ffo
Gorchuddio storfeydd piswail sy'n cynyddu storfa piswail ac yn cynyddu cynnwys maetholion
Creu system gwely cyrs i lanhau dŵr llwyd o fuarthau a lleihau dŵr ffo
Gosod to rhag i law ddisgyn ar fuarthau a lleihau faint o ddŵr budr y bydd raid ei drin
Casglu dŵr glaw a'i ddefnyddio fel dŵr yfed i'r stoc

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 25 Mehefin 2010 a chyhoeddir yr enillwyr yn y Sioe Fawr.

Am fanylion llawn a ffurflen gais, cysylltwch â neu ffoniwch Michelle Duggan ar 02920 466 029.

Stori gynt: Swydd wag: Swyddog Datblygur Gadwyn Gyflenwi
Stori nesaf: Wythnos Gynaliadwyedd Cymru, 17-23 Mai 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.