logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

'Hay on Earth’ a'r Gronfa Her Datblygu Gynaliadwy

Diben y Gronfa Her Datblygu Gynaliadwy yw cefnogi sefydliadau, cymunedau a busnesau i ddatblygu dulliau arloesol newydd o ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru. Caiff cyfres o weithdai 'Hay on Earth' eu cynnal fel rhan o Wyl y Gelli.

Bydd pob gweithdy yn rhoi cyfle i sefydliadau ddatblygu dulliau newydd ac arloesol o hybu datblygu cynaliadwy (DC).

Dyma fydd themâu pob gweithdy 'Hay on Earth':

• Dydd Mawrth 1 Mehefin - trafnidiaeth a mynediad
• Dydd Mercher 2 Mehefin - amaethyddiaeth a bwyd
• Dydd Iau 3 Mehefin - busnes, gwasanaethau a nwyddau newydd
• Dydd Gwener 4 Mehefin - y gymuned a chartrefi.

Bydd pob gweithdy yn rhoi'r cyfle i sefydliadau datblygu ei syniadau prosiect DC. Bydd panel yn asesu'r prosiectau ar ddiwedd pob gweithdy. Cynigir grant hyd at £10,000 i ddatblygu'r prosiectau gorau.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Ecosapiens neu e-bostio [email:sustainable.development@wales.gsi.gov.uk
::sustainable.development@wales.gsi.gov.uk]

Stori gynt: Wythnos Gynaliadwyedd Cymru, 17-23 Mai 2010
Stori nesaf: Cyweiriadau SAF

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.