DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Rheoli llysiauír gingroen ([italic:ragwort])

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhybuddio ffermwyr bod llysiau'r gingroen (ragwort neu Senecio jacobaea) yn hynod wenwynig i dda byw, a'i bod yn hanfodol i'w reoli rhag lledaenu mewn ardaloedd lle mae'n berygl i iechyd a lles anifeiliaid. Mae canllawiau yn Code of Practice to Prevent and Control the Spread of Ragwort. Disgrifir dulliau sy'n briodol i ffermwyr organig ym mharagraffau 108-129.

Stori gynt: Cyweiriadau SAF
Stori nesaf: Adroddiad Marchnad Organig y Soil Association 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.