DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Adroddiad Marchnad Organig y Soil Association 2010

Cyhoeddwyd Adroddiad Marchnad Organig diweddaraf y Soil Association ar ddydd Llun, 12 Ebrill. Disgynnodd gwerthiant cynhyrchion organig yn y DU 12.9% yn 2009 i £1.84 biliwn. Eto, er gwaethaf yr hinsawdd economaidd galed, y mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod hyder yn cynyddu ymhlith cwsmeriaid. Yn seiliedig ar dystiolaeth o fisoedd cynnar y flwyddyn hon, y mae'r Soil Association yn rhagweld ehangiad bychan o rhwng 2% a 5% yn y farchnad yn 2010. Deil cynhyrchion organig i ddenu siopwyr o bob cefndir, gyda grwpiau sy'n cynnwys gweithwyr llafuriol ac achlysurol, pensiynwyr, myfyrwyr, a phobl ar fudd daliadau yn gyfrifol am 33% o'r arian a wariwyd. Dyma a ddywed Peter Melchett, Cyfarwyddwr Polisi'r Soil Association: ďY cwestiwn y dylem ei ofyn mewn gwirionedd yw nid 'a fedrwn ni fforddio bwyd organig?' ond 'a fedr saernïwyr polisi fforddio rhoi cyn lleied o sylw i'r cyfraniad posibl y gall ffermio organig ei wneud i ddiogelwch bwyd a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?' Yn y cyfamser, y mae angen inni ail-danio'r math o alw o du cwsmeriaid na fydd gwneuthurwyr polisi ac adwerthwyr yn gallu ei anwybyddu.Ē Mae'r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Soil Association

Stori gynt: Rheoli llysiauír gingroen ([italic:ragwort])
Stori nesaf: Llais iír DU yn Ewrop

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.