DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffeithlenni newydd: labelu cynhyrchion organig, a thechnoleg genynnau

Mae rheoliad organig newydd yr UE wedi cyflwyno newidiadau pwysig o safbwynt labelu cynhyrchion organig. Os ydych yn pecynnu ac/neu'n gwerthu unrhyw gynnyrch organig, dylech ddarllen ein ffeithlen newydd: Labelu cynhyrchion organig: newidiadau yn y rheoliadau.

Mae'r term 'technoleg enetig' yn cwmpasu ystod eang o dechnegau. Mae'r mudiad organig yn llwyr ymwrthod â rhai o'r technegau hyn, yn derbyn rhai, ac yn dal i drafod rhai eraill. Mae gan bob maes arbenigol ei iaith ei hun, ac y mae'n rhaid deall y jargon cyn gallu ennyn dealltwriaeth dda o'r materion dan sylw a medru trafod yn gytbwys. Bwriad y ffeithlen hon yw eich helpu i ddeall y termau yr ydych yn debygol o ddod ar eu traws, a'u hegluro o fewn eu cyd-destun. Llawrlwythwch: Gene technology terminology and definitions

Stori gynt: Llais ir DU yn Ewrop
Stori nesaf: Cnydau newydd ar ffermydd Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.