Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: unmatched parentheses at offset 101 in /var/sites/o/organiccentrewales.org.uk/public_html/pfunctions.inc.php on line 180
Newyddion o\'r Canolfan Organig Cymru - Organic Centre Wales | Canolfan Organig Cymru
logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

hwrdd

Newyddion

Croeso i'r tudalen newyddion, lle y gallwch ddarllen am y sector organig yng Nghymru a thu hwnt.

Os ydych am ddanfon eitem ar gyfer y tudalen hwn, cysylltwch â .

Os am dderbyn ein bwletinau misol, sydd yn crynhoi'r newyddion ar y tudalen hwn, cliciwch yma.Newyddion i gynhyrchwyr - Straeon cynharach

Dangos: Newyddion i gyd Newyddion cyffredinol   Newyddion i gynhyrchwyr   Newyddion i ddefnyddwyr   Newyddion i fusnesau   


Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru (23-07-2017)
Mae'r adroddiad arolwg cynhyrchwyr 2016 Canolfan Organig Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon wedi dangos cynnydd yng ngwerthiant cynnyrch organig, er gwaethaf gostyngiad yn arwynebedd tir sydd wedi ei ardystio'n organig yng Nghymru. Ar yr un pryd, bu cynnydd yn...
Stori llawn

Glastir Organic 2017 applications – URGENT and VERY important (08-12-2016)

Stori llawn

Cynllun £1.5m Glastir Organig ar fin agor (29-09-2016)
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd cyfnod datgan diddordeb ar gyfer cynllun gwerth £1.5 miliwn i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr organig yn agor ar 17 Hydref 2016. Caiff ceisiadau llwyddiannus ar...
Stori llawn

Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi (12-04-2016)
Mae adroddiad ariannol newydd a gyhoeddwyd y mis hwn yn dangos elw fferm organig yn cynyddu, gyda ffermio llaeth organig yn perfformio'n well na ffermio llaeth confensiynol yng Nghymru a Lloegr. Mae'r adroddiad manwl ariannol ar ffermio organig yng Nghymru a...
Stori llawn

OCW founders recognised for contributions to UK agriculture (24-02-2016)
Nic Lampkin and Mark Measures of the Organic Research Centre have been awarded Associateships of the Royal Agricultural Societies in recognition of their contribution to UK agriculture and to research, advice and policy development for organic farming in particular Nic is...
Stori llawn

Nutritional benefits of organic food (23-02-2016)
Studies confirming the nutritional benefits of organic meat and milk, carried out at Newcastle University, have been published the “British Journal of Nutrition” . The benefits are mainly related to are higher levels of polyunsaturated and omega-3 fatty acids in...
Stori llawn

Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr (08-12-2015)
Er mwyn cael gwerthu cynnyrch organig, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru gydag un o'r cyrff rheoli (gynt a elwir yn gyrff tystysgrifio organig) sydd wedi eu nodi ar y daflen hon. Cwmnïau preifat ydynt, wedi eu trwyddedu gan Llywodraeth...
Stori llawn

Organic and conventional farm incomes on a par (10-11-2015)
The latest organic farm income report, released by the Organic Research Centre yesterday, show organic and conventional farm incomes to be very much on a a par income with one another. Organic and conventional dairying net margins were very similar,...
Stori llawn

Gwerthusiad Terfynol y Prosiect BOBL (15-09-2015)
Dyma eich cyfle olaf i roi adborth ar y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL). Mae'r gwerthusiad hwn yn gyfle i grynhoi beth rydym wedi dysgu i yn ystod y chwe blynedd diwethaf. Mae'r prosiect wedi newid yn ddramatig...
Stori llawn

New RDP Schemes announced (10-08-2015)
The Royal Welsh Show saw a raft of new schemes being launched as part of the new RDP. Application windows for Expressions of Interest for: Sustainable Production Grants; the Food Business Investment Scheme; the Rural Community Development Fund; and the...
Stori llawn

23 days left to apply for Glastir Organic 2016 (10-08-2015)
The application window for Glastir Organic 2016 closes on 2 September. Tony Little from OCW said 'The new online system is really simple and quick, but if you are entering land into the scheme don't leave it to the last...
Stori llawn

Ymgynghoriad ar ddyfodol y sector Organig yng Nghymru (27-07-2015)
Mae dal amser ar ôl i chi gynnig sylwadau ar y llwybr i dywys datblygiad y sector organig yng Nghymru hyd at 2020. Mae'r ddogfen llwybr wedi cael ei ddatblygu dros y misoedd diwethaf mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid y sector a...
Stori llawn

(17-07-2015)

Stori llawn

Gwefan newydd i hybu twf busnesau organig yng Nghymru (06-07-2015)
Mae diddordeb mewn cynnyrch organig yn cynyddu ac o'r herwydd mae gwefan ymarferol wedi ei lansio gan BOBL i helpu busnesau yng Nghymru sydd eisiau datblygu yn y sector organig. Mae'r wefan newydd, a ddatblygwyd gan Gwell Cysylltiadau Busnesau Organig (BOBL),...
Stori llawn

Cyhoeddi dyddiadau Cyfnod Cais Glastir Organig (04-06-2015)
Bydd cyfnod 2016 Glastir Organig ar agor rhwng 20 Gorffennaf a 2 Medi 2015. Dywedodd Tony Little o Ganolfan Organig Cymru: 'Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad hwn, sy'n rhoi digon o amser i ffermwyr baratoi. Mae diwrnod cyntaf y cyfnod yn...
Stori llawn

Cynhadledd Cloi BOBL (27-05-2015)
Ar 21 Mai cynhaliodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE gynhadledd gloi yn Llanelwedd. Daeth y Gynhadledd â 60 o gynrychiolwyr ynghyd o fusnesau'r gadwyn gyflenwi organig a sefydliadau rhanddeiliaid. Bu'n bwrw...
Stori llawn

Dyfodol Cynaliadwy Organig yng Nghymru (20-05-2015)
Bydd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE yn cynnal cynhadledd strategaeth yn Llanfair-ym-Muallt ar 21 Mai. Bydd y gynhadledd yn edrych yn ôl dros bum mlynedd anodd ac yn gosod llwybr i...
Stori llawn

Optimistiaeth ym marchnad organig y DU (20-03-2015)
Mae dau ddigwyddiad diweddar yn destun calondid mewn cysylltiad â marchnad organig y DU. Lansiwyd Adroddiad Cymdeithas y Pridd am y Farchnad ar 24 Chwefror 2015 a chynhaliodd y Bwrdd Masnach Organig sesiwn friffio i'r fasnach o dan y slogan...
Stori llawn

Twf y farchnad organig Ewropeaidd (20-03-2015)
Yn 2013, tyfodd y farchnad organig Ewropeaidd tua 6% nes ei bod yn werth dros 24 biliwn ewro. Gwariodd defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd 22.2 biliwn ewro ar fwyd organig a dangosodd rhai gwledydd megis y Swistir, Sweden a Norwy...
Stori llawn

Bwyd organig i fyfyrwyr (18-03-2015)
Mae gan Brifysgol Aberystwyth fenter bwyd organig gydweithredol, diolch i rai myfyrwyr blaengar a'r Organic Fresh Food Company yn Llanbedr Pont Steffan. Unwaith yr wythnos, bydd ffrwythau a llysiau organig, sydd wedi'u tyfu yng ngwledydd Prydain yn bennaf, ar werth...
Stori llawn

Gwyliau Organig (20-01-2015)
Ydych chi am ychwanegu eich gwersyll neu llety i'r wefan cysylltwch gyda Linda Moss - lindamoss@organicholidays.com Organic Holidays T 01943 870791 Twitter:@HolidayOrganic Pintrest
Stori llawn

Food Assembly Caer (12-01-2015)
Cynulliad bwyd yw'r fenter gymdeithasol yma sy'n cefnogi cynhyrchwyr bwyd bychain. Ein nod yw gweithio gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a thyfwyr sy'n gweithio mewn ffyrdd cynaliadwy gan eu cysylltu â chwsmeriaid lleol. Marchnad Ffermwyr yw'r Food Assembly, ond mae wedi'i seilio...
Stori llawn

Gwerthoedd bwyd organig (14-11-2014)
Mae'r bwyd y byddwn yn ei brynu'n adlewyrchu ein gwerthoedd. Ond beth yw'r gwerthoedd sy'n arwain pobl at ddewis bwyd organig? A all y gwerthoedd hynny helpu i greu system fwyd gynaliadwy? Ac a ydym yn lledaenu'r neges yn ddigon...
Stori llawn

Cynllun Mân Gynhyrchwyr - diweddariad (14-11-2014)
Y Diweddaraf am yr Astudiaeth Gwmpasu ar gyfer Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu cynllun sy'n galluogi mân gynhyrchwyr i gydweithio i gael cymorth gan y llywodraeth na fyddent yn gymwys ar ei gyfer fel unigolion. Ffocws o bwys...
Stori llawn

Cynlluniau busnes (13-10-2014)
Mater o bwys i lawer o gynhyrchwyr yn y cynllun Glastir Organig newydd yw'r gofyn bod cynlluniau busnes yn cael eu cyflwyno erbyn diwedd 2015. Nododd llyfr rheolau Glastir Organig y bydd y cynllun yn cynnwys, fan leiaf: cynllun system...
Stori llawn

Arweiniad ar wneud cais am Glastir Organig (06-10-2014)
Ar-lein yn unig y mae'r system gwneud cais (nid oes dewis ar bapur i'w gael) ar www.wales.gov.uk/RPWOnline (chwiliwch am RPW Ar-lein). Os nad oes cod cynnau gennych yn barod, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW ar 0300 062 5004....
Stori llawn

Cyfnod gwneud cais i Glastir Organig yn agor NAWR (06-10-2014)
Mae drysau cynllun Glastir Organig yn agored led y pen! Agorodd y cyfnod gwneud cais 1 Hydref ac mae'n rhedeg tan 29 Hydref a rhaid i bawb sy'n dymuno derbyn cymorth organig ar ôl diwedd 2014 wneud cais yn ystod...
Stori llawn

cynlluniau cydweithredol i gynhyrchwyr bach (22-09-2014)
Ar yr wyneb, mae'r gofyniad i gofrestru mwy na 3 ha er mwyn ymuno â Glastir Organig ac i fod â thros 5 ha i dderbyn Taliadau Uniongyrchol yn golygu y bydd rhai mân gynhyrchwyr, tyfwyr garddwriaethol yn bennaf, ar...
Stori llawn

Poultry feed open day report (28-08-2014)
As part of OCW's project to make poultry feed more sustainable, we teamed up with Farming Connect to organise an open day on at Capestone Organic Poultry on 11 August. For a summary of novel approaches to feeding poultry, including...
Stori llawn

Cynnig Rheoleiddio Organig Newydd yr UE (06-08-2014)
Bu Susanne Padel a Lawrence Woodward o'r Ganolfan Ymchwil Organig yn mynychu'r olaf o dri chyfarfod ymgynghori i randdeiliaid a gynhaliwyd gan Defra ar [link:[link:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_en.htm::Gynnig Rheoleiddio Organig Newydd Comisiwn yr UE ar 15 Gorffennaf. Nod y cyfarfodydd oedd rhoi gwybodaeth...
Stori llawn

Cyfnod gwneud cais i Glastir Organig (29-07-2014)
Croesewir ceisiadau i gynllun newydd Glastir Organig rhwng 29 Medi a diwedd mis Hydref. Cynhelir cyfres o gyfarfodydd ar draws Cymru rhwng 23 a 25 Medi i helpu ffermwyr gyda cheisiadau ac i drafod manylion y cynhllun. Meddai Tony...
Stori llawn

Darllenwch Cymru Organig a'n gweld yn y Sioe (10-07-2014)
Mae Sioe Frenhinol Cymru 2014 yn prysur agosáu, felly cofiwch alw heibio i'r stondin Organig a bydd yn ei lle arferol yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad. Eleni, bydd y stondin yn canolbwyntio ar fanylion Cynllun Organig newydd Glastir ac,...
Stori llawn

Diwygiad grawn Cymru (23-06-2014)
Cynhaliodd Fforwm Grawn Cymru ei drydydd cyfarfod ddydd Llun 16 Mehefin yn fferm Ewan Brook ger Crucywel a Melin Talgarth. Cymuned sy'n cynnwys tyfwyr, melinwyr, pobwyr, bragwyr, towyr ac eraill sy'n ymrwymedig i ddefnyddio a hyrwyddo grawn Cymru yw'r fforwm...
Stori llawn

Cyhoeddi cyfraddau taliadau Cynllun Glastir Organig (27-05-2014)
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r cyfraddau taliadau newydd (yn ddarostyngedig i sêl bendith yr UE) ar gyfer 'Glastir Organig'. Mewn newid strwythurol i'r cynllun blaenorol, nid oes cymorth penodol ar gyfer cnydau âr, ond mae dewisiadau cnydio âr i elfennau...
Stori llawn

Taith Faes Fforwm Grawn Cymru, 16 Mehefin (13-05-2014)
Mae'r digwyddiad hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tyfu a defnyddio grawn o Gymru ar gyfer bwyd a diod, yn hytrach na fel porthiant i anifeiliaid. Ei fwriad yw meithrin cysylltiadau rhwng tyfwyr, melinwyr, pobwyr, bragwyr a distyllwyr...
Stori llawn

Marchnad y Ffermwyr Aberystwyth ar y blaen! (13-05-2014)
Mae Marchnad y Ffermwyr Aberystwyth wedi'i choroni fel yr un orau yn y DU gan Wobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4, gan guro cystadleuwyr o Lundain a Belffast. Nid peth diarth i'r farchnad hon yw ennill gwobrau a chlod...
Stori llawn

Ymateb Canolfan Organig Cymru i Ymgynghoriad Glastir (23-04-2014)
Ymatebodd Canolfan Organig Cymru i ymgynghoriad Glastir. Gellir darllen testun llawn eu cyflwyniad yma, ond yn ei hanfod: • Cytunwyd y dylai'r gofyniad i ymuno â'r Lefel Mynediad cyn cyrchu elfennau eraill Glastir gael ei ddileu a chefnogwyd y cynnig dros...
Stori llawn

Rheoliadau organig newydd: (23-04-2014)
Mae Ffederasiwn Rhyngwladol Mudiadau Amaethyddol Organig wedi cyhoeddi ei ymateb cyntaf ac mae ymateb llawn gan IFOAM ar y gweill. Mae partner Canolfan Organig Cymru, Y Ganolfan Ymchwil Organig, wedi cyhoeddi erthygl ar y rheoliad newydd yn rhifyn Gwanwyn 2014...
Stori llawn

Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2013 (23-04-2014)
Ers dechrau'r flwyddyn newydd, mae Canolfan Organig Cymru'n cynnig aml i 'ragflas' ar ganlyniadau arolwg 2013 a gynhaliwyd ar ddiwedd y flwyddyn honno. Mae'r holl rifau wedi mynd drwy'r felin ac mae adroddiad cyflawn bellach ar gael i'w weld yma....
Stori llawn

Ymgynghoriad y Rhaglen Datblygu Gwledig (20-03-2014)
Mae ffurfioli'r Rhaglen Datblygu Gwledig newydd yn dod i'w derfyn gyda'r ddogfen ymgynghori olaf bellach ar gael. Yn ddiweddar, aeth Tony Little o Ganolfan Organig Cymru i gyfarfod i drafod y cynigion, gan ysgrifennu'r blog yma. Achubwch ar y cyfle,...
Stori llawn

Adroddiad Cymdeithas y Pridd ar y Farchnad 2014 (20-03-2014)
Mae Adroddiad Cymdeithas y Pridd ar y Farchnad Organig 2014 yn dangos bod y farchnad organig y DU yn 2013 unwaith eto'n tyfu – y tro cyntaf er 2008. Tyfodd y farchnad organig gyfan 2.8% yn 2013 o'i chymharu â'r...
Stori llawn

Penodi Roger Kerr (20-03-2014)
Cyhoeddwyd mai Roger Kerr yw prif weithredwr newydd Ffermwyr a Thyfwyr Organig Cyf (OF&C). Un o gyn-gyfarwyddwyr y fenter laeth gydweithredol Gymreig, Calon Wen oedd Roger, ac yn fwyaf diweddar, ef oedd rheolwr cyffredinol Proper Welsh Dairy Crest Cyf. Penodwyd...
Stori llawn

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020: Awgrymiadau Terfynol (19-02-2014)
Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd sylwadau ar strategaeth a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i gyflawni'r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am baratoi'r RhDG yng Nghymru. Mae'n rhaid i hyn fodloni tri o amcanion y Comisiwn Ewropeaidd: gwneud amaethyddiaeth yn...
Stori llawn

Datganiad gan Llywodraeth Cymru ar ddyfodol cefnogaeth organig. (06-02-2014)
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr ymatebion i'w ymgynghoriad ar gymorth ffermio organig 2015-2020. Darllenwch datganiad y Gweinidog yma a crynodeb o'r ymatebion yma.
Stori llawn

NFU Cymru urges the Welsh Government to end uncertainty for organic producers (28-01-2014)
The Welsh Government must end the uncertainty for organic producers in Wales and support the sector in developing viable, profitable markets for Welsh organic produce, says NFU Cymru. This message comes as part of the Union's response to the Welsh...
Stori llawn

Cynigion ar gyfer y cynllun Glastir (28-01-2014)
Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno ymgynghori'n awr ar y penderfyniadau y mae'n bwriadu eu gwneud ar y cynllun Glastir o dan gyfnod rhaglennu nesaf y CDG rhwng 2014 a 2020. Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/01/2014 Diwedd y cyfnod ymgynghori: 28/03/2014 Mae'r cynigion hyn yn...
Stori llawn

Cronfa Arloesedd Ffermwyr – Cyswllt Ffermio yn cynnig hyd at £5,000 i grwpiau o ffermwyr ar gyfer prosiectau arloesol (24-01-2014)
Heddiw mae Cyswllt Ffermio yn lansio cynllun ariannu newydd fydd yn cynnig hyd at £5,000 i ffermwyr lunio prosiect ymarferol ac arloesol fydd yn cynorthwyo i wella effeithlonrwydd cynhyrchu tra hefyd yn gwarchod yr amgylchedd. Bydd y 'Gronfa...
Stori llawn

From strength to strength (16-01-2014)
Christmas has been a mixed period for major retailers, with like-for-like sales showing little increase and in some cases showing a significant fall. It's still early for smaller independent retailers and direct sellers to produce results, but an informal...
Stori llawn

(08-01-2014)

Stori llawn

Arolwg Cynhyrchwyr Organig (19-12-2013)
Rydym wedi cysylltu â'r holl gynhyrchwyr organig ac wedi casglu'r holl ddata sydd eu hangen ar gyfer Arolwg Cynhyrchwyr Organig 2013. Mae cydweithwyr o Ganolfan Organig Cymru'n dadansoddi'r wybodaeth ac yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd yr amser i...
Stori llawn

Winter issue of Cymru Organig out now! (06-12-2013)
Download and read the Winter issue of Cymru Organig here, with articles on future organic support to Award Winning Producers!
Stori llawn

Richard Jacobs OF&G (04-12-2013)
It is with great regret that we note the death of Richard Jacobs, the chief executive of OF&G. Ref: OF & G news page Staff (both current and past) are deeply saddened by the news – Jake was a good 'friend' and...
Stori llawn

Cymorth Organig o dan y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) nesaf (2014-2020) (27-11-2013)
Ar 11 Tachwedd 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru'r ddogfen ymgynghori sy'n ymdrin â strwythur cymorth i ffermio organig yng Nghymru yn y dyfodol o dan y CDG nesaf gyda golwg ar ei roi ar waith yng Nghymru o 2015. Cyhoeddir crynodeb...
Stori llawn

Twf yn y Farchnad Organig (27-11-2013)
Erbyn hyn, mae tystiolaeth gref yn dod i'r fei i ddangos bod y farchnad organig yn dal i adennill tir, gyda manwerthiant organig cyffredinol yn cynyddu bob mis ers mis Ebrill o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae rhai sectorau wedi...
Stori llawn

Government launches consultation on future organic support (15-11-2013)
Following the long-awaited agreements at European level on the future for CAP and the Rural Development Programme (RDP), plans are now being made for their implementation from 2015. The Welsh Government are now seeking views on the development of...
Stori llawn

Drafod dyfodol Cynhyrchu Organig yng Nghymru (31-10-2013)
Mae Cyswllt Ffermio a Chanolfan Organig Cymru yn cydweithio i drefnu tri chyfarfod agored ar draws Cymru i drafod dyfodol cynhyrchu organig yng Nghymru. Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yn ail wythnos mis Tachwedd, a byddant yn anelu...
Stori llawn

Organic success at the Farmers Weekly 2013 Awards! (04-10-2013)
Two organic farms have tasted success this week at the prestigious Farmers Weekly Awards,hosted in London on the 3rd October. Rhug Estate in Corwen scooped not one but two awards, Lord Newborough was named Farmers Weekly Farmer of the...
Stori llawn

Llandovery Sheep Festival (04-10-2013)
Organic Centre wales had a successful couple of days at the recent Llandovery Sheep Festival. Featuring our Organic Wool Wales project, a collaboration between LLynfi Textiles, Ystrad Traditional Organics and Organic Centre Wales. The display showcasing the garments...
Stori llawn

Abergavenny Food Festival (04-10-2013)
As we move into October, the Organic Centre wales team are reflecting on two very successful weekend events during September. Abergavenny Food Festival took place over Saturday the 21st and Sunday the 22nd September and we sponsored this year's Food Academy....
Stori llawn

Nantclyd Farm scoops a Soil Association food award! (03-10-2013)
Local organic poultry farmer Liz Findlay has scooped this prestigious award for her delicious organic eggs produced in Aberystwyth, Ceredigion. Here's what the judges said: "Great yolk cooked dark, incredible flavour, thicker texture, one of the creamiest, old fashioned 'eggy'...
Stori llawn

The Horticulture Wales Awards 2013 (03-10-2013)
Following their first successful Horticulture Wales Awards in 2012, the awards are back this year and are now open for entries! Their 'Collaboration in Business' Award is open to nominations from groups of two or more businesses or organisations, at...
Stori llawn

2013 Welsh Organic Producer Survey (03-10-2013)
During November we will be conducting the 2013 Organic Producer Survey in Wales. To reduce the environmental impact of the survey and demands on your time, this year's survey will again be conducted entirely via telephone - from the 4th...
Stori llawn

Making more of Welsh organic wool (03-10-2013)
Wool is a wonderful, versatile, natural renewable resource but it is often undervalued. Llynfi Textiles, a design and clothing company, Ystrad Traditional Organics and Organic Centre Wales (OCW) have been working together to try and change all that. The team...
Stori llawn

ORGANIC FOOD SHEDS ITS 'ELITIST' TAG (16-09-2013)
A survey of Welsh shoppers published this week has revealed that organic food may no longer be seen as a luxury purchase, reserved just for the more affluent consumers. The research1, commissioned by Organic Centre Wales, found that the trend towards...
Stori llawn

Cyfarfodydd Llywodraeth Cymru ar ddiwygio'r CAP (12-09-2013)
Bydd y Gweinidog yn ogystal a Swyddogion Uchel yn y cyfarfodydd yma sydd wedi eu trefnu gan Cyswllt Ffermio. 17 Medi – Ysgol Uwchradd David Hughes, Pont Menai – 7:30pm 18 Medi – Coleg Llysfasi, Rhuthyn – 7:30pm 26 Medi – Gwesty...
Stori llawn

BOBL funding available for organic businesses attending Trade Fairs Autumn/Winter 2013 (03-09-2013)
The BOBL project has been able to provide support for some of the costs of attending trade fairs in the UK and Europe. There is a limited amount of funding remaining under this heading and businesses who wish to...
Stori llawn

Medi Organig 2013 (15-08-2013)
Mis cyfan yw Medi Organig i ddathlu pob dim organig ledled y Deyrnas Unedig. Dyma gyfle gwych i arddangos y neges organig a denu defnyddwyr newydd at y byd organig yn ei holl ogoniant! Gyda'ch help chi a thrwy ein hymgyrch...
Stori llawn

Mae Miller Research yn gwneud gwerthusiad o brosiect BOBL (06-08-2013)
Mae'r ymchwil yn cynnwys arolwg ar-lein o'r rhai sydd wedi derbyn cymorth, hyfforddiant neu gyngor o'r prosiect. Mae'r arolwg yn gwbl gyfrinachol ac yn holi am wahanol agweddau o'r prosiect BOBL a'r effeithiau a gafodd hyd yn hyn, ar...
Stori llawn

Policy makers and producers attend event to 'build the future for organics in Wales' (05-08-2013)
Organic Centre Wales, producers and policy makers joined together at the Royal Welsh Show to share experiences of the 'old' Welsh organic farming scheme and discuss what they would like to see included in any new proposals. The seminar 'Building...
Stori llawn

Soil Association Innovation Award open for entries (02-08-2013)
The Innovation Award celebrates outstanding innovators in farming and growing across the UK. It recognises the achievement of individuals, teams, companies or organisations who are: • Pioneering practical new approaches to farming and growing. • Achieving real benefits for people, the planet or...
Stori llawn

Cymru Organig Issue 1 Summer 2013 (16-07-2013)
Following our recent success to deliver an organic advisory service on behalf of the Welsh Government, we have great pleasure in relaunching our primary publication - Cymru Organig. Keep up to date with news and policy developments, financial insights and market...
Stori llawn

Mae'r gwasanaeth gwybodaeth organig yn ôl mewn busnes: ymunwch yn y sgwrs yn Sioe Frenhinol Cymru (15-07-2013)
Bydd presenoldeb mwy fyth gan bartneriaeth Canolfan Organig Cymru (COC) o Ganolfan Ymchwil Organig (CYO), ADAS a Phrifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru eleni ar ôl eu cais llwyddiannus i ddarparu cyngor polisi organig a gwasanaethau eraill i Lywodraeth Cymru...
Stori llawn

YMGYRCH YN DADORCHUDDIO PENCAMPWYR ORGANIG (15-07-2013)
Mae ffermwr llaeth cydweithredol, cynhyrchydd cig oen a chig eidion, arbenigwr dofednod, pen-cogydd ethegol a garddwr masnachol wedi ymuno â'i gilydd i ledaenu'r gair am fuddion bwyd a ffermio organig fel rhan o ymgyrch newydd. Mewn amser o ymwybyddiaeth gryfach ymysg...
Stori llawn

Dr. Paul Benham is the winner of the Environmentalist award (25-06-2013)
Dr Paul Benham from Primrose Organic Centre in Brecon has won the Environmentalist award, sponsored by INSPIRE, University of Wales Trinity Saint David & The Waterloo Foundation. As a holistic farmer and educator at Primrose Organic Centre in Brecon, Dr...
Stori llawn

Call for entries: The Soil Association Organic Food Awards (13-06-2013)
Deadline for entries: Friday 21st June 2013 The UK's only awards celebrating the best in organic food and drink. Promoting some of the most sustainable businesses in the UK. The product awards are open to all organic food and drink...
Stori llawn

Marketing materials for organic businesses available now! (06-06-2013)
Over the course of BOBL we have worked with a number of organic businesses to develop a suite of resources to help retailers, communicate a range of organic principles to their customers. This pack of point of sale material for...
Stori llawn

Spring Festival visitors join Organic Centre Wales to 'Talk Shop' (05-06-2013)
Organic Centre Wales recently hosted a successful Ten Minute Talk Shop within the Green Horizons area at the Spring Festival in Builth Wells (18th & 19th May). Featuring a diverse mix of speakers, covering subjects areas such as: organic thatching straw,...
Stori llawn

Wales wildlife given £1.5m protection amid climate change (30-05-2013)
The Welsh Government's Natural Resources Minister, Alun Davies said the money will strengthen the environment against climate change. The Minister, who will give more details of the funding at the Hay Festival in Powys later on Monday, said: "Despite conservation successes...
Stori llawn

Wales: a sustainable food nation conference (14-05-2013)
Organic Centre Wales, as part of the BOBL project, are pleased to be supporting this upcoming conference taking place at Cardiff University on the 4th June 2013. The environment, food culture and the systems that support this have long been a...
Stori llawn

The Dean Organic Trust (14-05-2013)
The Dean Organic Trust was established in 1998 to offer financial assistance to organic farmers and growers. We provide small interest fee loans for those establishing an organic business or looking for help in purchasing new equipment.Loan repayments are by...
Stori llawn

The Dougal Campbell Cheese Bursary (14-05-2013)
The Dougal Campbell Cheese Bursary The Soil Association are launching a new bursary in memory of the pioneering Welsh cheesemaker and founder of Welsh Organic Foods Dougal Campbell. The bursary aims to encourage the creation of new cheeses made with milk that...
Stori llawn

New farmer-led fund announces first research grants (08-05-2013)
The Soil Association announces the winners of the first of their farmer-led innovative research grants funded by the Duchy Originals Future Farming Programme. Research is more crucial than ever to agriculture as the industry strives to farm sustainably in the face...
Stori llawn

Small Changes, Big Difference for Organic September (07-05-2013)
The Soil Association is asking organic brands and retailers to start sharing their ideas for this year's Organic September. Now in its fifteenth year, this month-long celebration of all things organic gets a new theme and a brand new look for...
Stori llawn

Cytundebau Cynllun Ffermio Organig yn ymestyn i 31 Rhagfyr 2014. (07-05-2013)
Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig ymestyn cytundebau Cynllun Ffermio Organig hyd at ddiwedd 2014. Mae hyn yn berthnasol i bawb sy'n dal cytundebau Cynllun Ffermio Organig, gan gynnwys y rheini na dderbyniodd y cynnig blaenorol i ymestyn hyd at ddiwedd eleni....
Stori llawn

Gwlân Gwyrthiol! (07-05-2013)
Cynhaliwyd Gwyrthwlan Cymru ar 27 a 28 Ebrill ar faes y Sioe Frenhinol ac roedd yn cynnwys sioe arddangos anhygoel o brosiect Gwlân Organig Cymru BOBL. Gyda'r bwriad o amlygu'r cyfleoedd cyffrous i wlân organig yng Nghymru, mae hwn yn...
Stori llawn

Welsh action plan to halt decline in bees (03-05-2013)
Welsh Ministers want to encourage green spaces, allotments and gardens to boost Wales' bee population. The value of pollinators to the UK government is estimated to be £430m a year, but populations have been on the decline for 30...
Stori llawn

Organic farmer appointed to the DairyCo board (12-04-2013)
The Agricultural and Horticulture Development Board (AHDB) has appointed three members to its DairyCo board. Dairy farmers Janette Prince, David Cotton and Tim Gue will join Chairman Tim Bennett and the eight existing board members to develop strategies that determine the...
Stori llawn

Welsh pollinator plan aims to curb bee losses (12-04-2013)
A NEW Centre of Excellence for pollinators is being proposed in an action plan to halt the loss of bees in Wales. Consultations launched by the Welsh Government this week also include plans to improve flowering habitats across farmland. This may involve...
Stori llawn

Calon Wen yn lansio'r peiriant gwerthu llaeth potel cyntaf (03-04-2013)
Lansiodd Calon Wen eu peiriant gwerthu cyntaf erioed a fydd yn cynnig llaeth, menyn a chaws organig blasus a gynhyrchir o laeth cydweithfa'r ffermwyr teulu. Mae'n sefyll y tu allan i siop leol un o'u ffermwyr yn Holt ger Wrecsam....
Stori llawn

Cynhyrchion Naturiol ac Organig, 7-8 Ebrill yn Olympia, Llundain (02-04-2013)
Mae'r prosiect BOBL yn cynnig cyfrannu hyd at £150 (yn amodol ar ddarparu derbynebau dilys) ar gyfer teithio a chynhaliaeth i fusnesau organig o Gymru sydd am fynychu ffair fasnach Cynhyrchion Naturiol ac Organig Ewrop ar 7-8 Ebrill 2013 yn...
Stori llawn

Ffau'r Ddraig Werdd (02-04-2013)
Yn rhan o Hay on Earth, bydd Ffau'r Ddraig Werdd eleni'n gweld dau brosiect dychmygus yng Nghymru yn derbyn hyd at £15,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ac UnLtd. Dros ddeuddydd, bydd prosiectau ar y rhestr fer yn mynd benben...
Stori llawn

Adroddiadau'n datgelu meysydd twf a heriau mewn gwerthiant organig (20-03-2013)
Mae'r Adroddiad Marchnad Organig a gyhoeddir heddiw (20 Mawrth) gan Gymdeithas y Pridd yn amlygu meysydd twf allweddol mewn manwerthu ar-lein, mannau gwerthu annibynnol a symudiad tuag at ddefnyddwyr iau yn ystod 2012. Yn gyffredinol, mae'r farchnad wedi dowcio 1.5%...
Stori llawn

Cyfleoedd i dyfwyr tatws hadyd organig (19-03-2013)
Mae Ymddiriedolaeth Ymchwil Savari (SRT) yn chwilio am dyfwr tatws profiadol sydd â'i gyfleusterau storio a graddio ei hun, i dyfu tua 8 erw o datws hadyd graddau uchel. Mae'r Ymddiriedolaeth yn fusnes dielw gyda'i gartref ger Bangor yng Ngwynedd,...
Stori llawn

A growing success for every child (28-02-2013)
Horticulture is set to become part of the national curriculum from 2014, giving every schoolchild a chance to grow their own food. It follows a campaign from charity Garden Organic that began in 2011 to lead the government-backed Food Growing in...
Stori llawn

Cynhadledd y Ganolfan Ymchwil Organig i Gynhyrchwyr – Gwireddu arloesedd dan arweiniad cynhyrchwyr (28-02-2013)
Cynhaliwyd Cynhadledd flynyddol y Ganolfan Ymchwil Organig i Gynhyrchwyr Organig ym mis Ionawr gan ddod at ei gilydd gynhyrchwyr organig a chynhyrchwyr eraill sydd â diddordeb mewn dulliau ecolegol o gynhyrchu bwyd cynaliadwy, gydag ymchwilwyr a chynghorwyr i rannu...
Stori llawn

'Yr Hyfforddiant Gorau mewn 12 mlynedd' (28-02-2013)
Ymunodd sawl busnes organig â thîm Canolfan Organig Cymru ar 19 Chwefror i gymryd rhan mewn cwrs hyfforddi ynglŷn â'r cyfryngau, yn ymdrin â darlledu a'r cyfryngau cymdeithasu. Gadawodd y cynrychiolwyr y cwrs wedi dysgu'r technegau hanfodol ar gyfer delio...
Stori llawn

Un, dau, tri, tyfu amdani ar gyfer Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (27-02-2013)
Ar 23 Chwefror, ymgynullodd grwpiau amaethyddiaeth â chymorth y gymuned (CSA) yn ne Cymru, o mor bell i ffwrdd â Tsieina, i ymuno â'i gilydd a gweithio mewn partneriaeth i sicrhau eu llwyddiant yn y tymor hir. Wedi'i drefnu gan...
Stori llawn

Cyrraedd cwsmeriaid posibl newydd drwy Gynllun y Nod Arlwyo i'r Cyflenwr (27-02-2013)
Erbyn hyn mae dros 600,000 o brydau bwyd y Nod Arlwyo'n cael eu serfio bob dydd mewn ysgolion, ysbytai, prifysgolion, meithrinfeydd a bwytai staff ar draws y DU. Wrth i'r Nod Arlwyo dyfu, felly hefyd y galw am gynhyrchion sy'n...
Stori llawn

Wanted! Research into slugs, thistles, TB and much more (25-02-2013)
DUCHY ORIGINALS FUTURE FARMING PROGRAMME Farmers and growers were not short of ideas when asked by the Soil Association to suggest topics that they would like to be researched. Topics ranged from weed control and animal welfare to tackling the spread...
Stori llawn

(13-02-2013)
A ydych yn ffermwr, tyddynwr neu arddwr cymunedol sydd am groesawu ymweliadau gan ysgolion? Neu a ydych yn gweithio i sefydliad sydd yn trefnu ymweliadau cefn gwlad ar gyfer ysgolion? Cwrs hyfforddiant yw CEVAS sydd yn cynnwys iechyd a diogelwch,...
Stori llawn

Deialog Busnes (21-01-2013)
Mae Swyddogion Prosiect BOBL bellach wedi cwblhau'r Deialog Busnes ac mae'r casgliadau'n cael eu crynhoi mewn adroddiad. Cynhaliwyd y prif Ddeialog Busnes yn ystod hydref 2010 a gwnaethpwyd fersiwn dalfyredig eto yn ystod hydref 2012. Amcan y deialog yn 2010...
Stori llawn

Christine Tacon yn cael ei phenodi fel Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd (21-01-2013)
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog dros Ddefnyddwyr a Chystadleuaeth Jo Swinson mai Christine Tacon sydd wedi'i phenodi i rôl newydd y Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd annibynnol. Yn ei rôl newydd bydd Ms Tacon yn gyfrifol am orfodi'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd, sy'n...
Stori llawn

Hyfforddiant: Gwneud y gorau o'r cyfryngau 19 Chwefror 2013, Penpont, Aberhonddu (17-01-2013)
Mae Canolfan Organig Cymru yn cynnig diwrnod o hyfforddiant mewn gwneud y gorau o'r cyfryngau ar 19 Chwefror 2013. Ni fyddwch yn gorfod talu am yr hyfforddiant sy'n cael ei gynnig fel rhan o'r prosiect BOBL. Mae'r diwrnod yn gyfle...
Stori llawn

Yn agored am geisiadau – Tyfwr Organig y Flwyddyn 2013 (10-01-2013)
Yn agored am geisiadau – Tyfwr Organig y Flwyddyn 2013 Mae Gwobr Tyfwr Organig y Flwyddyn 2013 yn agored am geisiadau hyd at ddiwedd mis Ionawr. Mae Tyfwr Organig y Flwyddyn yn agored i dyfwyr ffrwythau brig, saladau, ffrwythau meddal a llysiau....
Stori llawn

Ymchwil Ffermio i'r Dyfodol: Cymdeithas y Pridd yn rhoi ffermwyr wrth y llyw (08-01-2013)
Cyhoeddwyd lansio cronfa £125,000 gan Gymdeithas y Pridd yn ddiweddar sy'n rhoi ffermwyr a thyfwyr wrth y llyw er mwyn pennu heriau ymchwil newydd. Mae'r gronfa ymchwil yn rhan o Raglen Ffermio i'r Dyfodol Duchy Originals sy'n cefnogi arloesedd mewn...
Stori llawn

Cwrs Hyfforddiant Manwerthu a Rhwydweithio, 5 Mawrth 2013 (08-01-2013)
Mae Canolfan Organig Cymru'n cynnig cyfle hyfforddi cyffrous ar gyfer 2013 yr ydym wedi'i ddatblygu drwy gydweithio'n agos â nifer o fusnesau organig. Ni godir tâl am yr hyfforddiant yma sy'n cael ei gynnig fel rhan o'r prosiect...
Stori llawn

Adroddiadau Cymunedau Bwyd Cynaliadwy nawr ar gael ar-lein (17-12-2012)
Cafodd adroddiad terfynol y prosiect Cymunedau Bwyd Cynaliadwy (SFC) ei gyhoeddi i wefan Canolfan Organig Cymru ym mis Gorffennaf 2012. Mae'r adroddiadau o'r gweithgareddau unigol nawr wedi cael eu cwblhau ac i'w gael ar-lein. Mae'r adroddiadau yn esiamplau...
Stori llawn

Cynhadledd y Cynhyrchwyr Organig (14-12-2012)
Mae'r Ganolfan Ymchwil Organig, Elm Farm, yn trefnu cynhadledd ddeuddydd ar 22/23 Ionawr ar y thema 'Troi arloesedd dan arweiniad cynhyrchwyr yn realiti'. Bydd yn darparu cyfle i glywed am a thrafod syniadau newydd sydd eisoes yn cael eu hymchwilio...
Stori llawn

Canolfan Organig Cymru'n cyhoeddi pecyn cymorth marchnata (21-11-2012)
Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi Pecyn Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata ar ei gwefan. Mae'r pecyn cymorth yn dwyn ynghyd y deunyddiau a ddatblygwyd ar gyfer y cyrsiau Hyfforddiant yn y Cyfryngau a gynigir i fusnesau organig. Mae...
Stori llawn

Ystad y Rug yn troi'i golygon dramor am werthiant ar ôl ennill gwobr allforion arbennig (07-11-2012)
Cipiodd Ystad y Rug wobr arbennig am allforion yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru: y Gwir Flas eleni. Derbyniodd y fferm organig 2,500 erw yn Sir Ddinbych y wobr aur yng nghategori Allforion Cymru'n seiliedig ar ei llwyddiant dros y 12...
Stori llawn

Ymgyrch Organig Nôl gyda “Meeeeee” (05-09-2012)
Mae ymgyrch hysbysebu gyntaf Cymru i hyrwyddo manteision prynu cynnyrch organig nôl heddiw (Llun Medi 3ydd) i nodi dechrau National Organic Month yn y DU wrth i bosteri sy'n dangos dau 'gymeriad' newydd gael eu gweld am y tro cyntaf...
Stori llawn

Gwneud bwyd organig yn fwy gynaliadwy: Peiriannau di-blisgo (30-08-2012)
Mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn edrych ar sub mae di-blisgo cnydau cartref protein yn medru gwella'u answadd a lleihau dibyniaeth are soya wedi ei fewnforio. Rydym wedi trafod y syniad, y llyfryn yma, nawr i'w wneud! ...
Stori llawn

Planhigion meddyginaethol yng Nghymru (10-08-2012)
Mae ymchwilydd o Ffraic eisiau gwybod mwy am gynhyrchu planhigion meddyginiaethol mewn gwledydd eraill. Mae wedi gofyn i ni gylchredu gwybodaeth am holiadur. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â E-mail: laurie dot anne dot coste At gmail dot com.
Stori llawn

Gwneud porthiant organig yn fwy cynaliadwy (10-08-2012)
Fel rhan o brosiect BOBL, mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn edrych ar ffyrdd y gall porthiant organig, yn arbennig porthiant dofednod, ddod yn fwy cynaliadwy. Mae'r ffilm fer hon yn amlinellu rhai o'r materion allweddol ac mae'r...
Stori llawn

Cyhoeddiadau OCW a BOBL Awst 2012 (06-08-2012)
Mae rhestr gyflawn o gyhoeddiadau wedi cael ei lwytho i wefan OCW. Mae'r rhestr yn cynnwys adroddiadau ar Gymunedau Bwyd Cynhaliadwyol, Caffael Sector Cyhoeddus, gwybodaeth technegol ar gyfer cynhyrchwyr a deunydd i gyfathrebu manteision cynnyrch organig. Lawr-lwythwch y crynodeb a...
Stori llawn

Logo deilen yr UE bellach yn orfodol (16-07-2012)
Mae logo organig newydd yr UE yn orfodol o 1 Gorffennaf 2012 ymlaen ar bob cynnyrch bwyd organig wedi'i bacio sy'n cyrraedd y safonau angenrheidiol, yn ôl adroddiad yn Europolitics. Rhoddwyd cyfnod trawsnewid o ddwy flynedd i weithredwyr addasu i'r...
Stori llawn

UDA: Organig yn cryfhau mewn marchnadoedd tramor (16-07-2012)
Mae organig wedi symud tu hwnt i gilfachau marchnadoedd ffermwyr a sipiau bwyd iach i ddod yn sector bwysig yn yr economi Americanaidd ac yn ddosbarth cynwyd i wylio'n ofalus, dwedodd yr Organic Trade Association. Mae ffigyrau Adran Amaeth...
Stori llawn

Feirws Schmallenberg - arolwg (26-06-2012)
Mae'r AHVLA yn gofyn i ffermwyr defaid, yn cynnwys y rhai sydd heb ddioddef o Schmallenberg yn eu diadelloedd, i lenwi arolwg byr ar-lein. Mae yna 30 o gwestiynau a ddylech chi lwyddo i'w lenwi mewn llai na hanner...
Stori llawn

Powys - Gwobr Arallgyfeirio ar y Fferm (14-06-2012)
Mae teuluoedd fferm anturus yn cael eu hannog i gwneud caes am wobr gwefreiddiol sy'n cydnabod ei llwyddiant. Mae'n rhaid eich bod yn ffermio ym Mhowys ac mae yna restr o gategoriau.
Stori llawn

Ymunwch a Siarter Bwyd Gwynedd (13-06-2012)
Cafody Siarter Bwyd Gwynedd, a gefnogwyd gan prosiect BOBL, ei lansio yn Eisteddfor yr Urdd gan Arglwydd Dafydd Elis Thoms ar Ddydd Mercher 6 Mehefin. Fe ddywedodd Cynthia Hughes o Sustainable Gwynedd Cynaliadwy Cyf: “Mae bwyd yn ganolog i fywoliaeth, diwylliant...
Stori llawn

Ymgyrch Newydd yn Annog Siopwyr i Ddewis Cynnyrch Organig (12-06-2012)
Bydd ymgyrch farchnata newydd, sy'n cael ei lansio yng Nghymru heddiw (11 Mehefin), yn ceisio darbwyllo poblogaeth Cymru beth yw manteision dewis cynnyrch organig. Yr ymgyrch, a reolir gan Ganolfan Organig Cymru, fydd y gyntaf o'i math yng Nghymru a bydd...
Stori llawn

Arallgyfeirio ffermydd ym Mhowys (08-05-2012)
Gall ffermwyr Powys dderbyn grantiau hyd at £20,000 ar gyfer arallgyfeirio i waith di-amaethyddol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Laura Shewring ar 01982 553305, neu e-bostio E-mail: farm dot diversification At powys dot gov dot uk am ffurflen 'mynegiant...
Stori llawn

Datblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwledig (24-04-2012)
Bydd Cyswllt Ffermio yn ehangu cyrhaeddiad ei raglen Academi Amaeth arloesol. Cynlluniwyd ail elfen yr Academi Amaeth, y Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig, er mwyn meithrin cenhedlaeth newydd o arweinwyr, ac mae'n chwilio am 15 ymgeisydd a chanddynt y potensial i...
Stori llawn

Dwedwch wrth y byd a'i frawd eich bod yn organig! (19-04-2012)
Diolch i bawb sydd wedi archebu arwyddion Tir Organig ac erbyn nawr ddylech chi fod wedi eu derbyn. Os nad ydych wedi gofyn am arwyddion eto, neu angen mwy, cysylltwch â E-mail: jll At aber dot ac dot uk....
Stori llawn

Pecyn cymorth cynaliadwyedd (18-04-2012)
Mae Canolfan Organig Cymru wedi datblygu pecyn cymorth cynaliadwy ar gyfer busnesau organig yng Nghymru. Mae'r pecyn wedi cael ei bostio at fusnesau ac mae ar gael ar ein gwefan. Bydd tim BOBL allan ar y ffordd yn cwrdd â busnesau...
Stori llawn

Cysylltu ffermwyr a defnyddwyr yng Nghymru (18-04-2012)
Rydym i gyd yn gyfarwydd â'r syniad o ffermwyr yn gweithio mewn partneriaeth ond beth am bartneriaeth rhwng cynhyrchwyr a'u cymunedau lleol? Dyma'r syniad mawr y tu ôl i Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (AChG (CSA)) ac mae'n syniad sy'n...
Stori llawn

Addysg am y gadwyn cyflenwi bwyd (16-04-2012)
Yn aml dywedir bod angen i'r cyhoedd gael mwy o addysg ynghylch sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu fel y gallant wneud dewisiadau call o ran pa fwydydd y dylent eu prynu. Fodd bynnag, rhaid i addysg sy'n wirioneddol...
Stori llawn

Gwell Fusnes - Creu modelau busnes cynaliadwy (16-04-2012)
Mae Canolfan Organig Cymru yn helpu un fferwr i newid ei fusnes, gan ganiatau iddo ganolbwyntio ar ei flaenoriaethau professiynol a phersonol tra'n gwneud ei fferm yn fwy cynaliadwy a chreu cyfleoedd ar gyfer ffermwyr ifainc. Fferm organig 120 ha yw...
Stori llawn

Academi Amaeth Cyswllt Ffermio (17-02-2012)
A ydych yn ffermwyr ifanc sydd yn edrych am gyfle newydd? Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn darparu gwybodaeth i bobl ifanc i'w cynorthwyo i ddatblygu busnesau fferm a choedwigaeth llwyddiannus yn y dyfodol. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Menter...
Stori llawn

Fferm Agored ar y Sul (17-02-2012)
Mae LEAF yn trefnu dau ddigwyddiad i baratoi ar gyfer Fferm Agored ar y Sul: Digwyddiad Gloywi Fferm Agored ar y Sul, Adeilad YFC, Maes y Sioe, Llanelwedd 22nd Chwefror 7.00-9.00yh Gweithdy Dydd Sul y Fferm Agored yn Court Farm, Llanthony, Y...
Stori llawn

Feirws Schmallenberg - clefyd feiral newydd (17-02-2012)
Mae feirws newydd o'r enw feirws Schmallenberg wedi'i ddarganfod mewn gwartheg, defaid a geifr. Mae'n edrych yn debyg fod y feirws yn perthyn i grŵp o feirysau sy'n cael eu lledaenu gan bryfed - gwybed a mosgitos gan fwyaf. Mae...
Stori llawn

Ystadegau ffermio organig (16-02-2012)
Ar ddiwedd 2010, roedd tua 8% o dir amaethyddol Cymru'n hollol organig neu'n cael ei droi'n organig. Cynyddodd yr ardal o dan reolaeth organig fwy na 50% yn ystod 2006-10, ond gostyngodd yr arwynebedd sy'n cael ei droi'n organig yn...
Stori llawn

Cynhadledd Ymchwil Organig, Birmingham (16-02-2012)
Bu'r Ganolfan yn mynychu cynhadledd flynyddol y Ganolfan Ymchwil Organig – Elm Farm yn Birmingham ym mis Ionawr. Roeddem yn gallu cyflwyno gwybodaeth o'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig ynglŷn â gwella cynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi a bu Sue yn...
Stori llawn

Rhaglen Cyswllt Ffermio (16-02-2012)
Mae Cyfarwyddwr'r Ganolfan, Sue Fowler, ar Fwrdd Cynghori Strategol y prosiect Cyswllt Ffermio a reolir gan Menter a Busnes. Bu'r ail gyfarfod, a gynhaliwyd 15 Chwefror, yn trafod blaenoriaethau'r rhaglen. Mae rhwydwaith y ffermydd arddangos yn cynnwys ffermydd organig ym...
Stori llawn

Dyheu am gadwyn cyflenwi gynaliadwy (01-02-2012)
Cyflwyniad a roddwyd gan Sue Fowler, Cyfarwyddwr COG, i weithdy yng nghynhadledd Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a gynhaliwyd ar 16 & 17 Ionawr 2012 ym mhrifysgol Aston, Birmingham.
Stori llawn

Y Ganolfan yn colli cyllid craidd (31-01-2012)
Daeth cyllid Llywodraeth Cymru i'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig (OCIS) i ben 31 Rhagfyr 2011. Mae hyn yn golygu nad oes bellach wasanaeth di-dâl arbennig i helpu ffermwyr sy'n ystyried ardystio'n organig. Nid yw'n glir os bydd y gwasanaeth...
Stori llawn

Arolwg garddwriaeth (26-01-2012)
Mae ADAS a Garddwriaeth Cymru yn gwahodd i gynhyrchwyr garddwriaethol gymryd rhan mewn arolwg o arddwriaeth yng Nghymru. I gwblhau'r arolwg, dilynwch y ddolen: Arolwg garddwriaeth. Ni ddylai gymryd mwy na 10-15 munud. Mae garddwriaeth yn sector amrywiol a gasgaredig yng Nghymru...
Stori llawn

Defnyddio'r rhyngrwyd i adeiladu'ch busnes (25-01-2012)
Defnyddio Blogiau, Trydar a Gweplyfr i helpu'ch busnes oedd testun cwrs hyfforddiant BOBL rhad ac am ddim yn ddiweddar ym Metws-y-Coed. Byddant yn rhedeg mwy o'r cyrsiau hyn yn ol y galw, felly rhowch wybod. A hefyd, a ydych chi wedi...
Stori llawn

Ffermio gofal yng Nghymru (10-01-2012)
Mae'r Sefydliad Iechyd Gwledig wedi cyhoeddi adroddiad ar y posibiliadau ar gyfer datblygu ffermio gofal yng Nghymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ffermio gofal (defnyddio ffermydd i ddarparu gwasanaethau therapiwtig ar gyfer pobl sy'n dioddef o salwch meddyliol, er...
Stori llawn

Ymgynghori ar Ddiwygio'r PAC – cymryd rhan (03-01-2012)
Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, wedi estyn gwahoddiad i'r cyhoedd yng Nghymru gynnig sylwadau ar ddiwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) ac wedi cyhoeddi papur trafod i ysgogi trafodaeth. Meddai Tony Little o Ganolfan Organig...
Stori llawn

Brechu moch daear – rhan o'r ateb i dwbercwlosis? (20-12-2011)
Mae Llywodraeth Cymru. sydd wedi bod yn rhagweithiol iawn wrth ddelio â her TB buchol, ar hyn o bryd yn terfynu ei hadolygiad o'r wyddoniaeth ac yn paratoi adroddiad ar gyfer dechrau'r flwyddyn nesaf. Mae'n debygol y bydd yn argymell...
Stori llawn

Gwneud bwyd dofednod organig yn fwy cynaliadwy (07-12-2011)
Mae Canolfan Organig Cymru wedi comisiynu Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm i asesu'r cyfraniad y gall blodau haul a hadau rêp a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig ei wneud i ddognau dofednod organig. Ar hyn o bryd mae llawer o systemau...
Stori llawn

Cynhadledd Cynhyrchwyr Organig 2012, 18 Ionawr 2012 (07-12-2011)
Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm (un o bartneriaid Canolfan Organic Cymru) yn cynnal ei 6ed cynhadledd cynhyrchwyr organig blynyddol rhwng 18-19 Ionawr ym Mhrifysgol Aston, Birmingham. Bydd y gynhadledd yn fuddiol i holl gynhyrchwyr a busnesau organig. Manylion y gynhadledd
Stori llawn

Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf (02-12-2011)
Ychwanegodd y Ganolfan ail elfen at ei phresenoldeb yn y ffair eleni gyda stondin newydd yn y neuadd fwyd a oedd yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, yn ogystal â'n llecyn arferol i fyny ar falconi'r adeilad da byw. Yn ymuno...
Stori llawn

Rhanddirymiadau dofednod (01-12-2011)
Mae Comisiwn yr UE wedi methu â chytuno ynglŷn â diwedd y rhanddirymiadau sydd a) yn caniatáu i hyd at 5% o gynhwysion anorganig gael eu defnyddio ym mhorthiant dofednod organig a b) caniatáu defnyddio cywennod rhannol organig lle...
Stori llawn

Cymorth organig yn y Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol (01-12-2011)
Mae nifer o'r ymholiadau a gawsom yn y Ffair Aeaf yn awgrymu bod rhai ffermwyr yn dal i fod yn ansicr ynglŷn â'r trefniadau ar gyfer deiliaid cytundebau Cynllun Ffermio Organig a'r Cynllun Trosi Ffermio Organig yn ystod y cyfnod...
Stori llawn

Cynhadledd Organig: Gwell Busnes (08-11-2011)
Mae adroddiad ein cynhadledd ddiweddar ar gael yn fan hyn. Daeth dros 90 o fynychwyr i ddiwrnod o gyflwyniadau a gweithdai yn ein cynhadledd organig Cymreig eleni. Roedd y thema yn canolbwyntio ar wella perfformiad busnesau o fewn y sector organig...
Stori llawn

Ffermwyr llaeth (08-11-2011)
Os ydych yn meddwl am ehangu… Yn dilyn trafodaethau brwd ynghylch y busnes llaeth arfaethedig, Nocton, mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi paratoi Datganiad Safbwynt ar unedau llaeth newydd neu sy'n ehangu. Mae'n amlinellu deddfwriaeth a fyddai'n berthnasol, o bosibl, ac...
Stori llawn

BOBL - diweddariad (08-11-2011)
Rydym wedi derbyn adolygiad o'r prosiect ac argymhellwyd ein bod yn canolbwyntio'n fwy ar sut i ymdrin â chwsmeriaid. Pe carech gael gwybodaeth ynglŷn â sut i ymwneud â chwsmeriaid, neu wybodaeth am waith y bûm yn ei wneud fel...
Stori llawn

(04-11-2011)

Stori llawn

Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau Gwir Flas organig (31-10-2011)
Roedd chwe gwobr aur am gynhyrchion organig ymhlith yr enillwyr organig ar noson wobrwyo Gwir Flas Cymru yn Venu Cymru, Llandudno. Derbyniodd pedwar o gynhyrchion organig eraill wobrau arian, a thri arall wobrau efydd. Cynhaliwyd gwobrau dathlu 10 mlynedd mewn...
Stori llawn

Guaranteed minimum price agreed for organic lamb (25-10-2011)
The UK's leading organic livestock producer group has made a landmark agreement with meat supplier Dunbia Llanybydder on guaranteed minimum prices and premium for organic lamb. The objective of the agreement is to ensure a year-round supply of organic...
Stori llawn

Arolwg cynhyrchwyr 2011 (21-10-2011)
Yn ystod mis Tachwedd, bydd Canolfan Organig Cymru yn cynnal Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru. Unwaith eto, fe fyddwn mewn cyswllt â phob cynhyrchydd ardystiedig yng Nghymru (oddeutu 1000) ac yn gofyn am fanylion ynglŷn â'u busnes – a hynny'n gwbl...
Stori llawn

Rhagor o opsiynau Glastir – Angen cymryd camau erbyn 17 Hydref (30-09-2011)
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhagor o opsiynau i ffermwyr. Daw'r newid mewn ymateb i argymhellion Grwp Annibynnol Adolygu Glastir ac y maent, erbyn hyn, wedi eu cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd. Maent yn rhoi cyfle i rai ffermwyr...
Stori llawn

Mae'r cyfnod ymgeisio am OFCS 2012 wedi dechrau (27-09-2011)
Mae cyfnod ymgeisio am OFCS 2012 yn rhedeg rhwng 3 Hydref a 4 Tachwedd 2011. Bydd yn rhoi cymorth ar gyfer tir sy'n dechrau cael ei droi i ffermio organig rhwng 2 Ionawr 2011 a 1 Ionawr 2012. Bydd rhaid...
Stori llawn

Y pla tomatos wedi cyrraedd Lloegr (26-09-2011)
Mae gwyfyn tomatos De America (Tuta absoluta) wedi ei ganfod yn Lloegr yn ddiweddar. Mae'n byw ar domatos a chnydau solanaceaidd eraill yn Ne America a De Ewrop, ond nid yw wedi sefydlu ei hunan yn y DU eto. Dyma...
Stori llawn

Ffarwél (07-09-2011)
Mae'n ddrwg gan Ganolfan Organig Cymru orfod dweud ffarwel wrth Mari Jones a Phil Jones sy'n symud i Fenter a Busnes i helpu i gyflwyno'r contract Cyswllt Ffermio. Mae Phil wedi bod gyda ni ers i'r Ganolfan gychwyn yn 2000...
Stori llawn

Trawsnewid Organig a Glastir (07-09-2011)
Bydd y Cynllun Trawsnewid Ffermio Organig nesaf yn dechrau rywbryd ym mis Hydref felly os ydych â diddordeb, defnyddiwch y Gwasanaeth Gwybodaeth Trawsnewid Organig a ddarperir yn rhad ac am ddim gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gwasanaeth ar gael i helpu...
Stori llawn

Faint mae'ch porfa'n tyfu? (01-09-2011)
Trefnodd y Ganolfan Datblygu Tir Glas ddigwyddiad ar 25 Awst yn Middle Garth, fferm organig ger y Drenewydd, i edrych ar sut mae mesur tyfiant porfa. Dywedodd y ffermwr, Andrew Owen: "Rwy'n awyddus i weithio gyda Chanolfan Datblygu Tir Glas a...
Stori llawn

Gwyliau bwyd Cymru 2011 (31-08-2011)
Bydd Canolfan Organig Cymru yn cael stondin yn y gwyliau canlynol: Gŵyl Bwyd Cymru, Glansevern Hall, y Trallwng, 2-4 Medi Aberystwyth, 17 Medi Y Fenni, 17-18 Medi Y Wyddgrug, 24-25 Medi Dewch i'n gweld!
Stori llawn

Mae Cymru'n arwain y DU wrth i'w thir organig gynyddu 34% (23-08-2011)
Mae mwy o dir wedi'i droi'n organig yng Nghymru nag yn unrhyw un o wledydd eraill y DU yn ôl adroddiad cenedlaethol. Mae adroddiad diweddar gan DEFRA yn dangos mai Cymru sy'n arwain y DU wrth i dir organig y...
Stori llawn

Taith Astudio Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (AGG) (23-08-2011)
Fel rhan o brosiect BOBL, y mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu taith astudio yng ngorllewin Lloegr. Bydd y daith yn cynnwys mynychu cynhadledd y Soil Association Conference ar ddydd Gwener, 16 Medi, ac ymweliad â Stroudco Food Hub ar...
Stori llawn

Sut i ddefnyddio offer cyfryngau cymdeithasol i adeiladu'ch busnes (16-08-2011)
Yn pendroni a yw Blogiau, Trydar a Gweplyfr yn werth y strach ac ydyn nhw wir yn gallu helpu'ch busnes? Dewch i'r Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol DI-DÂL 2 awr yma gyda Gwell Cysylltiadau Busnes Organig a chael gwybod sut y...
Stori llawn

Gwobr Bywyd Gwyllt (11-08-2011)
Llongyfarchiadau i Richard a Gethin Owen, o fferm Nant yr Efail, Betws yn Rhos, sydd wedi ennill Gwobr Natur Ffermio yr RSPB - rhanbarth Cymru. Gwnaeth eu fferm organig 69 ha argraff ar y beirniaid gyda'r amrywiaeth gyfoeth o gynefinoedd...
Stori llawn

Ymgyrch ffermio gofal (11-08-2011)
Mae Sefydliad Iechyd Gwledig wedi lansio ymgyrch newydd i annog ffermwyr a thirfeddianwyr i ddatblygu prosiectau ffermio gofal. Mae ffermio gofal yn golygu defnyddio ffermio a garddwriaeth at ddibenion therapiwtig, er lles pobl sydd ag anawsterau dysgu, er enghraifft. Mae...
Stori llawn

Ennill cynhyrchion organig sy'n werth dros £100!! Sut gall y sector organig ddod yn wirioneddol gynaliadwy? (09-08-2011)
Mae creu cynhyrchion organig a'u cludo at y cwsmer terfynol yn y ffordd fwyaf effeithlon a chynaliadwy'n hanfodol er mwyn i'r sector organig symud yn ei flaen. Drwy ddod yn symlach, yn fwy moesegol, canolbwyntio ar y lleol, gyda llai...
Stori llawn

Diweddariad ar Glastir a ffermio organig (26-07-2011)
Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu'i chynlluniau i gefnogi ffermio organig am weddill y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) (tan Rhagfyr 2013). Mae un newid allweddol yn golygu na fydd rhaid i ffermwr ymuno â Glastir i gael cymorth organig o hyn...
Stori llawn

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog ar hawlio ddwywaith ar yr un tir (22-07-2011)
Mewn Datganiad Ysgrifenedig i'r Cynulliad Cenedlaethol ar 13 Gorffennaf, gwnaeth Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, ymrwymiad i geisio barn gan y rhai sydd â diddordeb mewn ffermio a chefn gwlad ynghylch newidiadau posib i'r...
Stori llawn

Byddwch yn organig ac yn falch ohono: arwydd newydd ar gyfer tir organig (20-07-2011)
Mae'r arwydd cyntaf i roi gwybod i gerddwyr a thwristiaid fod y tir o dan eu traed yn organig wedi cael ei lansio. Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, cyflwynodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig eu harwyddion “Tir Organig” newydd....
Stori llawn

Y Ganolfan yn eich Sioe Leol (20-07-2011)
Yn ogystal â mynd i Sioe Fawr Llanelwedd, bydd staff Cyswllt Ffermio a Chanolfan Organig Cymru hefyd i'w gweld yn i sioeau rhanbarthol canlynol dros yr haf: Sioe Môn: 9-10 Awst Sioe Sir Benfro: 16-18 Awst Sioe Dinbych a Fflint: 18 Awst Bydd copiau...
Stori llawn

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru (20-07-2011)
Mae Canolfan Organig Cymry yn bresennol ym mhabell fawr Bwyd a Ffermio Organig yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad yn y Sioe eleni. Mae'r babell yn arddangos elfennau'r prosiect BOBL, yn gartref i dîm Rhaglen Datblygiad Organig Farming Connect a'r...
Stori llawn

Ffermio carbon isel (20-07-2011)
Mae'r Soil Association wedi cyhoeddi prosiect newydd a fydd yn gweithio gyda ffermwyr a thyfwyr i ddarparu cyngor arbenigol ac arweiniad technegol ar ôl troed carbon ac arferion ffermio carbon isel, yn ogystal ag ar gynhyrchu ynni a defnyddio adnoddau'n...
Stori llawn

Llawlyfr Rheolaeth Fferm Organig 2011/12 (20-07-2011)
Mae argraffiad newydd o'r Llawlyfr Rheolaeth Fferm Organig yn awr ar gael, wedi ei gyhoeddi gan Ganolfan Ymchwil Organig Elm Farm ger Newbury. Mae'n cynnwys gwybodaeth am farchnata, ardystio, polisi ac agweddau ariannol a thechnegol ar wahanol systemau a mentrau...
Stori llawn

Llwyddiant busnes ar adegauo newid (11-07-2011)
Mewn digwyddiad a gynhelir yn y Sioe Fawr wythnos nesaf, bydd Stephen Weir and Chris Stanley o Weir Total Supply Chain Sustainability yn cyflwyno astudiaethau achos ar gynaliadawyedd mewn cadwyni cyflenwi y tu hwnt i giât yr fferm. Byddant yn...
Stori llawn

Cymunedau Bwyd Cynaliadwy - Caerdydd (16-06-2011)
Mae ystod o sefydliadau ar draws Caerdydd wedi derbyn gwahoddiad i ymgynghoriad Cymunedau Bwyd Cynaliadwy ar 30 Mehefin. Byddant yn cael dysgu mwy am amcanion y brosiect a chlywed syniadau ar gyfer prosiect bwyd lleol a allai cael eu hariannu....
Stori llawn

Newyddion Tir Glas (15-06-2011)
Mae'r Ganolfan Datblygu Tir Glas a phrosiect HCC Farming Connect 'Getting to Grips with Grazed Grass' yn awr yn gweithio gydag Andrew Owen, sy'n rhedeg un o ffermydd arddangos Canolfan Organig Cymru, ac sydd eisoes yn fesurydd gwair brwdfrydig iawn!...
Stori llawn

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru (15-06-2011)
Bydd y babell Organig yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad yn y Sioe eleni yn cynnwys tim Farming Connect y Rhaglen Datblygu Organig ynghyd â'r cyrff Ardystio Organig. Yno hefyd yr arddangosir elfennau o brosiect BOBL. Byddwn yn cynnwys negeseuon...
Stori llawn

Lleihau costau ail-hau gwyndynnydd gwair (15-06-2011)
Bydd digwyddiad a gynhelir ar Fferm Plas Uchaf, Llanarthne, Caerfyrddin SA32 8HS ar ddydd Mercher, 13 Gorffennaf am 1.30 y prynhawn yn gyfle i ddarganfod rhagor am adnewyddu gwyndynnydd gwair heb orfod aredig. Trefnir y digwyddiad gan Ganolfan Organig Cymru...
Stori llawn

Comisiynydd yr UE yn cymeradwyo ffermio organig (15-06-2011)
Wrth drafod diwygiadau i'r PAC yn y dyfodol, mae Dacian Ciolos, Comisiynydd yr Undeb Ewropeaidd dros Ffermydd, wedi datgan yn gyhoeddus ei fod yn cefnogi ffermio organig. Mewn cyflwyniad yn y 5ed Cyngres Organig Ewropeaidd yn Hwngari yn gynharach y...
Stori llawn

Arian i'w ennill o'ch syniadau gwyrdd syml (10-06-2011)
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer gwobr gan ffermwyr sydd wedi gwneud newidiadau ar raddfa fach i'w ffermydd (er enghraifft, casglu dwr glaw neu gompostio gwastraff gwyrdd) er budd yr amgylchedd lleol ac i wella elw. Bydd enillydd y Wobr Syniadau Syml...
Stori llawn

Tir Organig - rhifyn yr haf 2011 allan (10-06-2011)
Mae rhifyn yr haf 2011 o Tir Organig ar gael nawr, gydag erthyglau technegol a newyddion. Llawrlwytho Tir Organig Rhif 14 Cyhoeddir Tir Organig fel rhan o raglen ddatblygu organig Cyswllt Ffermio.
Stori llawn

Grwpiau cymunedol y Canolbarth yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid bwyd cynaliadwy (08-06-2011)
Mae grwpiau cymunedol yn y Canolbarth sydd eisiau cefnogi datblygiad y sector fwyd organig yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gynnig am gyllid. Maw Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) wedi lansio'r cynllun Cymunedau Bwyd Cynaliadwy (SFC), sy'n anelu i...
Stori llawn

Cyfrifo ôl troed cynaliadwyedd - cyfle i fusnesau (09-05-2011)
Mae BOBL wedi penodi Weir Total Supply Chain Sustainability i astudio y ffordd y mae adnoddau'n cael eu defnyddio a chynaliadwyedd busnesau organig sy'n gysylltiedig â'r gadwyn gyflenwi y tu hwnt i giât y fferm. Mae cyfle ar gynnig i...
Stori llawn

Wyneb newydd yng Nghynhyrchwyr Graig (09-05-2011)
Olynydd Iain Turner fel Caffaelydd Da Byw yng Nghynhyrchwyr Graig yw Gareth Lewis. Yn enedigol o Sir Drefaldwyn ac yn fab fferm, mae ganddo llawer o brofiad gweithio gydag anifeiliaid ac yn y sector Lladd-dai a Phrosesu. Mae...
Stori llawn

Manteisio i'r eithaf ar gompost (09-05-2011)
Mae Canolfan Organig Cymru yn cynnal cyfres o weithdai ar fanteision defnyddio compost, a hynny fel rhan o Raglen Datblygu Organig Farming Connect. Mae cynnal ffrwythlondeb pridd yn y tymor hir yn frwydr barhaus i ffermwyr organig ac, yn wir,...
Stori llawn

Astudiaeth yn galw ar ffermwyr i ddefnyddio llai o wrtaith (09-05-2011)
Dengys astudiaeth newydd fod cost flynyddol y niwed a achosir gan lygredd nitrogen ledled Ewrop ddwywaith cymaint â'r incwm ychwanegol a enillir drwy ddefnyddio gwrteithiau nitrogen mewn amaethyddiaeth. Mae'r astudiaeth, a gyflawnwyd gan 200 o arbenigwyr o 21 o wledydd...
Stori llawn

Fferm Agored ar y Sul 12 Mehefin 2011 (28-04-2011)
Mae sawl fferm organig o gwmpas Cymru yn agor i'r cyhoedd ar 12 Mehefin. Am fwy o fanylion ewch i www.farmsunday.org
Stori llawn

Tyfu cnydau porthi mewn hinsawdd sy'n newid (27-04-2011)
Mae adroddiad newydd gan IBERS, a gomisiynwyd gan DairyCo ac sy'n dwyn y teitl 'New Opportunities for Forage Species' yn archwilio goblygiadau newid yn yr hinsawdd i gnydau porthi yn y DU.
Stori llawn

Gweithdai rheoli meillion (27-04-2011)
Mae'r Sefydliad Hyfforddiant a Chyngor Organig (IOTA) yn cynnal dau weithdy i helpu ffermwyr i arbed costau a gwella perfformiad anifeiliaid drwy reoli meillion yn well. Maent yn tynnu ar 30 mlynedd o brofiad masnachol a'r gwaith ymchwil diweddaraf...
Stori llawn

Daniel Downes yn ymuno â'r Ganolfan Datblygu Tir Glas (07-04-2011)
Mae'r Ganolfan Datblygu Tir Glas yn IBERS yn croesawu Daniel Downes i'r tîm. Wedi ei leoli yng Ngogerddan, y mae Daniel wedi cyfuno gwaith ar y fferm wartheg a defaid organig deuluol ger Tregaron gyda gyrfa broffesiynol mewn amaethyddiaeth; bu'n...
Stori llawn

Y clafr (07-04-2011)
Mae fferm organig ger Machynlleth yn cymryd rhan mewn rhaglen arloesol i ddileu'r clafr yn eu hardal, a hynny drwy weithio gyda dros 30 o ffermwyr defaid sy'n byw yn y gymdogaeth. Dywed y ddau frawd, Dafydd a John Jones...
Stori llawn

Taliadau cynnal organig a Glastir (07-04-2011)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o Elfen Cymru Gyfan Glastir. Un o'r argymhellion oedd ailgyflwyno'r taliadau cynnal organig ar gorn y gostyngiad o 50% yn y trothwy pwyntiau ar gyfer cynhyrchwyr organig. Mae'r Gweinidog wedi derbyn yr...
Stori llawn

Safonau cnydio gwarchodedig (30-03-2011)
Mae'r Soil Association wedi datblygu safonau arfaethedig newydd ar gyfer tyfu cynnyrch mewn tai gwydr a pholi-dwnelau organig, ac y maent yn awyddus i gael adborth gan dyfwyr, adwerthwyr a rhanddeiliaid eraill. Dilynwch y cyswllt isod i ddarllen y safonau arfaethedig...
Stori llawn

Canlyniadau'r arolwg cynhyrchwyr 2010 (07-03-2011)
Diolch i'r 601 o gynhyrchwyr gwblhaodd yr Arolwg Cynhyrchwyr yn ddiweddar. Dyma'r penawdau. • 2010 yn cynnig sefydlogrwydd i'r sector organig yng Nghymru • gwerthiant organig yn aros yn rhywbeth tebyg • stoc sydd newydd ei throi'n organig heb farchnad • bwriadau cynhyrchwyr yn...
Stori llawn

Tyfu ffrwythau yng Nghymru (07-03-2011)
Mae Dyfi Valley Seed Savers wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg o berllannau Powys, a gynhaliwyd o ganlyniad i'r galw am wybodaeth am dyfu ffrwythau yng Nghymru. Yn 2009 a 2010 cynaliasant arolwg o 22 o berllannau gan gasglu gwybodaeth am brofiadau...
Stori llawn

Glastir (07-03-2011)
Mae'r sylw a roddir yn y wasg i faterion organig mewn perthynas â Glastir wedi amlygu'r angen i ffermwyr organig gysylltu â'u hundebau a rhoi gwybod iddynt eu bod eisiau i'w safbwyntiau gael eu cyfleu yng nghyfarfodydd Grŵp Adolygu Glastir....
Stori llawn

Coetir – Beth ydych yn ei wneud gyda'ch un chi? (01-03-2011)
Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm angen eich help i ddeall sut mae cynhyrchwyr y DU yn defnyddio'r coetir ar eu tir. Fel rhan o'u Rhaglen Amaethgoedwigaeth, maent yn cynnal arolwg a fydd yn caniatáu iddynt weld pa un ai...
Stori llawn

Ffermwyr, cadwch lygaid ar eich post (07-02-2011)
Unrhyw ddiwrnod yn awr, fe fyddwch yn derbyn llythyrau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru parthed y 'taliad sefydlu' ar gyfer eich Cynllun Ffermio Organig. Er mwyn hawlio'r arian hwn, fe fydd yn rhaid i chi weithredu, a gwneud hynny cyn...
Stori llawn

Digwyddiadau fferm agored ac ymweliadau gan ysgolion (07-02-2011)
Mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir Canolbarth Cymru, y mae'r Soil Association yn cyflwyno prosiect dan nawdd y GCBO er mwyn galluogi ysgolion i ymweld â ffermydd organig a chynnal marchnad ffermwyr o fewn yr ysgol ei hun. Mae...
Stori llawn

Hyfforddiant ar gyfer ymweliadau gan ysgolion a ffermio gofal (01-02-2011)
A ydych yn ffermwr sydd am gael ysgolion i ddod i weld eich fferm? Neu a ydych yn gweithio i gwmni sy'n trefnu ymweliadau cefn gwlad ar gyfer ysgolion? Mae cwrs CEVAS (The Countryside Educational Visits Accreditation Scheme) yn ymdrin...
Stori llawn

A oes diddordeb gennych mewn derbyn arolwg adar yn rhad ac am ddim? (25-01-2011)
Ar ddechrau 2010, mi ddychwelodd Y Gynghrair Gwirfoddolwyr a Ffermwyr (V&FA), prosiect amaeth y RSPB, i Gymru. Mae'r prosiect poblogaidd hwn yn cynnig arolwg adar i ffermwyr a pherchnogion tir yn gyffredinol - dylid nodi fod yr arolwg yn rhad...
Stori llawn

Naws Cymreig ar ymgyrch newydd dros nwyddau organig (10-01-2011)
Bydd Canolfan Organig Cymru (OCW) yn cefnogi ymgyrch uchel-ei-phroffil sy'n hyrwyddo bwyd organig yn y DU. Nod yr ymgyrch £2m, a'i hariannur gan fusnesau organig ag arian cyfatebol gan yr UE yw gwahodd cwsmeriaid i ddarganfod beth mae organig yn ei...
Stori llawn

Ymgyrch newydd yn lansio i dynnu sylw at fuddion nwyddau organig (10-01-2011)
Mae'r diwydiant organig yn lansio ymgyrch 3-blynedd uchel-ei-phroffil sy'n anelu at hybu twf yng ngwerthiant bwyd organig yn y DU drwy gynyddu galw cwsmeriaid amdano. Yn derbyn arian cyfatebol gan yr UE, nod yr ymgyrch £2m 'Pam Dw i'n...
Stori llawn

Newydd-ddyfodiaid: dyddiad cau wedi'i estyn (06-01-2011)
Oherwydd y tywydd garw yng Nghymru, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi bod y cyfnod ar gyfer gwneud cais dan y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid ar gyfer ail flwyddyn y cynllun wedi'i estyn tan 14 Ionawr 2011. Datganiad i'r wasg
Stori llawn

Strategaeth bwyd a diod newydd (04-01-2011)
Mae Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, a Dr Haydn E. Edwards, cadeirydd y Bartneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi gosod her ddeng mlynedd i ddiwydiant bwyd a diod Cymru wrth lansio'r strategaeth fwyd Bwyd...
Stori llawn

Cyrsiau 'Permaculture' (04-01-2011)
Drwy BOBL, y mae Canolfan Organig Cymru yn ariannu cwrs 'permaculture' i gefnogi prosiect Amaethyddiaeth Cymunedol Organig Caerhys yn Nhŷ Ddewi. Rydym yn amau'n gryf bod cynhyrchwyr organig a phrosiectau CSA eraill i'w cael yn rhannau eraill o'r wlad sydd...
Stori llawn

Cefnogaeth i Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (CSA) (04-01-2011)
Mae Canolfan Organig Cymru yn cefnogi Marchnadoedd Amgen Diogel megis prosiectau CSA drwy BOBL. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda chwe phrosiect ledled Cymru, gan ddarparu cyngor a gwybodaeth ar sut i sefydlu CSA, yn ogystal â darparu...
Stori llawn

Cynllun Troi at Ffermio Organig (OFCS) 2011 (04-01-2011)
Gwnaethpwyd 36 o geisiadau i'r Cynllun yn ystod y cyfnod gwneud ceisiadau diwethaf (15 Tachwedd - 4 Rhagfyr 2010), a chafodd 33 ohonynt eu cymeradwyo. O'r nifer hwn, yr oedd 13 yn troi at ffermio organig am y tro...
Stori llawn

Adroddiad y Gweithdy Garddwriaethol (04-01-2011)
Mae adroddiad y gweithdy a gynhaliwyd yn y Ganolfan Technoleg Amgen fis Rhagfyr y llynedd ar gyfer busnesau garddwriaethol organig, yn awr ar gael ar wefan Canolfan Organig Cymru. Pe carech gael gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf, cysylltwch â E-mail:...
Stori llawn

Diweddariad Glastir, Rhagfyr 2010 (15-12-2010)
Yn dilyn ymateb isel i Glastir, bydd proses adolygu yn cychwyn cyn bo hir. Mewn cyfarfod diweddar gyda'r Gweinidog, dywedodd Elin Jones y byddai'r sector organig yn cael ei gynrychioli ar y grwp. Yn ôl arolwg blynyddol cynhyrchwyr gan Ganolfan...
Stori llawn

Cynhadledd cynhyrchwyr organig y DU (14-12-2010)
Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm, un o bartneriaid Canolfan Organig Cymru, yn cynnal cynhadledd i gynhyrchwyr organig 17-18 Ionawr 2011 yn Cirencester. Mae'n cael ei drefnu fel rhan o ddathliadau 30 mlwyddiant y Ganolfan a bydd yn cynnwys sawl...
Stori llawn

Gweithdy garddwriaeth (13-12-2010)
Daeth tua 35 o gyfranogwyr i CAT ar gyfer y gweithdy hwn a oedd wedi'i drefnu gan Ganolfan Organig Cymru a Chynghrair Tyfwyr Cymru. Roedd y gweithdy yn cydnabod bod y rhain yn amseroedd heriol iawn i lawer o...
Stori llawn

Ffosfforws brig (08-12-2010)
Mae adroddiad newydd gan y Soil Association, 'A rock and a hard place: Peak phosphorus and the threat to our food security' yn amlygu dwys angen i ffermio fod yn llai dibynnol ar wrtaith ffosffad y graig - a hynny...
Stori llawn

Bara organig o Geredigion (08-12-2010)
Torth o fara a wnaed o wenith organig a dyfwyd yng Ngheredigion oedd y darn canolog yn stondin Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf eleni. Tyfwyd y gwenith ar fferm Prifysgol Aberystwyth yn Nhrawsgoed, ac fe'i melinwyd yn...
Stori llawn

Cynyrchwyr Organic yn Cymryd ei lle yn Gwobrau Cymru y Gwir Flas 2010 (12-11-2010)
Mae cynhyrchwyr organig i'w weld yn aml ymysg enillwyr Gwobrau Cymru y Gwir Flas 2010. O'r 80 o wobrau roedd cynnyrch bwyd organig yn ddilyr are eu cyfer, aeth 13 i gynhyrchwyr organig ac roedd wyth o'r rhain yn...
Stori llawn

Agor y cynllun troi at ffermio organig 15 Tachwedd - 3 Rhagfyr (11-11-2010)
Mae Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, wedi cyhoeddi trefniadau i agor y cynllun troi at ffermio organig, am yr ail waith a'r tro olaf, gan roi cyfle i ffermwyr wneud cais i ymuno rhwng y 15 Dachwedd 2010...
Stori llawn

Cwestiynau am Glastir? (04-11-2010)
Ewch i'n tudalennau i gynhyrchwyr am wybodaeth ac os ydych chi dal yn ansicr, ffoniwch y llinell gymorth organig (01970 622100) i gael eglurhad pellach. Nodwch y dyddiad cau 22 Tachwedd ar gyfer ceisiadau eleni. Os ydych yn dewis peidio ag...
Stori llawn

Ffermio gofal - cyfle newydd? (04-11-2010)
Mae adroddiad cynhadledd a drefnwyd gan y National Care Farming Initiative yn Harper Adams ym mis Medi 2010 bellach ar gael yn www.ncfi.org.uk. Mae ffermydd gofal yn defnyddio gwaith fferm i helpu pobl gydag anghenion arbennig. Mae cleientiaid ffermio...
Stori llawn

Ffair Aeaf ar 29 a 30 Tachwedd (04-11-2010)
Ar y balconi yn Adeilad y Da Byw eleni, fe ddowch o hyd i gynrychiolwyr y tri chorff ardystio, sef y Soil Association, Organic Farmers and Growers a Quality Welsh Food Certification. Bydd stondinau eraill yn cynnwys Chanolfan Organig...
Stori llawn

Tynnu gyda'n gilydd: gweithdy garddwriaeth (04-11-2010)
Mae croeso i bob busnes organig fynychu gweithdy i drafod dyfodol garddwriaeth organig yng Nghymru, ar 3 Rhagfyr yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth. Mae pedair thema eglur wedi ymddangos a fydd yn ffurfio sylfaen y gweithdai: dod o hyd i...
Stori llawn

Bwydydd anifeiliaid wedi eu mewnforio (04-11-2010)
Mae Cyfeillion y Ddaear a'r Soil Association yn ymgyrchu am fwy o gynhyrchu cig a llaeth cynaliadwy yn y DU. Mae ymgyrch cadwyn fwyd Cyfeillion y Ddaear yn galw am lai o ddibyniaeth ar borthiant sy'n cael ei fewnforio ac sy'n...
Stori llawn

BOBL yng Ngwledd Conwy (08-10-2010)
Bydd gan y prosiect Better Organic Business Links stondin yng ngŵl Gwledd Conwy ar 23 a 24 Hydref. Cafodd y rheini a ymwelodd â'r stondin gyfle i weld drostynt eu hunain beth y mae'r prosiect yn amcanu ei wneud dros...
Stori llawn

Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 21 Hydref (08-10-2010)
Daeth dros 135 o bobl i Gynhadledd y Cynhyrchwyr Organig ar 21 Hydref ar faes Sioe Frenhinol Cymru. Bu Patrick Holden yn trafod ei syniadau radical ynglŷn â thrawsnewid ein systemau bwyd a ffermio diwydiannol presennol i drefn amgen sy'n...
Stori llawn

Deall ôl troed carbon yn well (08-10-2010)
Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi taflen i helpu ffermwyr i leihau eu hôl troed carbon. Mae'r daflen, a gynhyrchwyd fel rhan o brosiect Better Organic Business Links y Ganolfan, yn rhestru'r tablau amcangyfrif sydd ar gael i ffermwyr ac...
Stori llawn

Bwyd a'r Gymdeithas Fawr (08-10-2010)
Bydd Cynhadledd Genedlaethol flynyddol y Soil Association yn cael ei chynnal ar 9/10 Chwefror yn Neuadd y Dref, Manceinion. Bydd y gynhadledd yn trafod sut y gall bwyd a ffermio fod yn gyfrwng ar gyfer mynd i'r afael â rhai...
Stori llawn

Seminarau Asesu Risg ar gyfer tyfwyr cnydau bwytadwy (07-10-2010)
Mae'r Llywodraeth a manwerthwyr yn mynd ati'n barhaus i geisio lleihau'r risg o halogi cynnyrch ffres yn microbaidd. Mae'r HDC a'r ASB wedi dod ynghyd i ariannu pecyn o waith i helpu tyfwyr i gyflawni hyn, gan gynnwys taflen ffeithiau...
Stori llawn

Digwyddiad lloi godro - canslwyd (04-10-2010)
Canslwyd y digwyddiad hwn. Mae'r Soil Association yn cynnal digwyddiad rhad ac am ddim ger Wrecsam er mwyn cynghori cynhyrchwyr llaeth ynghylch sut i ddatblygu cynllun i osgoi lladd lloi godro iach. Bydd y prif faterion a drafodir yn cynnwys cyfyngiadau...
Stori llawn

Fferm arddangos organig newydd (04-10-2010)
Yn ddiweddar, croesawodd Canolfan Organig Cymru aelod newydd i'r rhwydwaith o ffermydd arddangos y mae'n eu rheoli fel rhan o Raglen Datblygu Organig Farming Connect. Prynodd Peter Bottoms goedwig 200 hectar ger Machynlleth, sef Esgair Forrest, yn 2007 ac aeth...
Stori llawn

Marchnata Cynnyrch Organig mewn Byd sy'n Newid (04-10-2010)
Mae'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) wedi cyhoeddi adolygiad o wybodaeth ar agwedd cwsmeriaid at gynnyrch organig o Gymru. Cafodd yr adolygiad ei gynhyrchu can Beaufort Research ac mae wedi seilia ar ddata wedi ei gasglu ar bryniant...
Stori llawn

Cynhadledd FACE a Farms for Schools (17-09-2010)
Mae FACE a Farms for Schools yn trefnu cynhadledd i ffermwyr ynglyn â gweithio gydag ysgolion. Cyhelir y gynhadledd ddydd Mawrth 19 Hydref ar Barc Fferm Cefn Mably, ar gyrion Caerdydd. Mae croeso i ffermwyr ac athrawon. [link:cefnmablyoct2010.pdf:Llawrlwythwch daflen]
Stori llawn

Cynhadledd cynhyrchwyr organig y DU (14-09-2010)
Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm, un o bartneriaid Canolfan Organig Cymru, yn cynnal cynhadledd i gynhyrchwyr organig 17-18 Ionawr 2011 yn Cirencester. Mae'n cael ei drefnu fel rhan o ddathliadau 30 mlwyddiant y Ganolfan a bydd yn cynnwys sawl...
Stori llawn

Taith astudiaeth i'r Alban (14-09-2010)
Gofynnodd ffermwyr organig Cymru i OCW drefnu taith astudiaeth i ymweld â ffermydd eidion a defaid organig blaengar yn yr Alban, sydd wedi bod yn gweithio gyda yr arbenigwr defaid o'r SAC, John Vipond. Mae'r ffermwyr yma wedi...
Stori llawn

Gweithdy i gynorthwyo busnesau garddwriaethol mewn cyfnod o galedi. (14-09-2010)
Mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu gweithdy i fusnesau garddwriaethol, organig yng Nghymru i geisio penderfynu ar y ffordd ymlaen i'r sector. Mae ein gwaith diweddar wedi amlygu'r amodau anodd y mae busnesau ym mhob rhan o'r gadwyn gyflenwi yn...
Stori llawn

Cynhadledd Cynhyrchwyr Organig Cymru 2010 (13-09-2010)
Bydd cynhadledd eleni, a gynhelir ar 21 Hydref ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, yn ystyried materion sy'n ymwneud â chynhyrchu a chadwraeth. Bydd testunau gweithdai yn cynnwys marchnata cig oen, garddwriaeth ar raddfa'r cae, pwnc lloi godro, ynghyd â...
Stori llawn

Glastir - diweddariad mis Medi 2010 (13-09-2010)
Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i ymuno ag Elfen Cymru Gyfan cynllun Glastir wedi cael ei newid, a hynny'n dilyn y penderfyniad i ychwanegu opsiwn pwysig arall o fewn y cynllun. Yn awr, bydd pecynnau gwneud cais yn...
Stori llawn

Cynghorwr tir glas newydd (13-09-2010)
Mae'n dda gan y Ganolfan Datblygu Tir Glas yn IBERS groesawu Sue Buckingham i'r tîm. Wedi ei lleoli ger y gororau, bydd Sue yn gweithio ar draws pob sector gan gyfrannu at waith y Ganolfan yn Lloegr a Chymru. Mae...
Stori llawn

Tyfu cynnyrch organig mewn tŷ gwydr (13-09-2010)
Bydd cynhadledd a gynhelir yn yr Iseldiroedd rhwng 11 ac 14 Hydref 2010 yn cynnwys cyflwyniadau a gweithdai ar arddwriaeth organig dan wydr, gan gynnwys rheolaeth pridd, y defnydd o ynni, rheolaeth cnydau, cynhyrchu mewn meithrinfa, economeg, agweddau cymdeithasol ac...
Stori llawn

Anghenion hyfforddiant garddwriaethol (13-09-2010)
Mae Garden Organic a'r Organic Growers Association yn cynnal arolwg o anghenion hyfforddiant, er mwyn eu helpu i wneud cais am nawdd i gynnal gweithdai, grwpiau trafod a theithiau astudio i helpu busnesau garddwriaethol. Maent yn gwahodd tyfwyr, cyflogedigion a...
Stori llawn

Argymhellion gwrtaith (13-09-2010)
Mae The Fertiliser Manual (RB209) wedi disodli seithfed argraffiad o'r Fertiliser Recommendations (2000). Mae'n cynnwys argymhellion parthed sut i ddefnyddio calch a maetholynnau pwysig (N, P, K, S, Mg, Na) ar y rhan fwyaf o gnydau a dyfir mewn caeau,...
Stori llawn

Cadw cofnodion am hylendid porthiant anifeiliaid (13-09-2010)
Y mae taflen wybodaeth ddiwygiedig yn dwyn y teitl 'Animal feed record-keeping requirements: for farmers who produce, use, grow or sell animal feed' yn awr ar gael gan yr Asiantaeth Safonnau Bwyd. Bydd y daflen hon yn helpu ffermwyr i...
Stori llawn

Cefnogaeth i'r sector organig o 2011 ymlaen (13-09-2010)
Mae Canolfan Organig Cymru mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru parthed ffurf a siâp y cymorth a fydd yn cael ei gynnig i'r sector oddi ar 2011. Bydd hyn, ynghyd â materion eraill, yn cael ei drafod yng nghyfarfod...
Stori llawn

Strategaeth bwyd (13-09-2010)
Strategaeth Bwyd Mae'r Strategaeth Bwyd a Diod hir-ddisgwyledig “Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020” wedi ei lansio. Mae LlCC yn awyddus i gael adborth gan unigolion, felly, ewch i www.cymru.gov.uk/bwyd ac ymatebwch yn uniongyrchol. Pe carech gyfrannu at ymateb...
Stori llawn

Arweinwyr organig i drafod y dyfodol (02-09-2010)
Ym mis Hydref, bydd ffigurau allweddol o fyd manwerthu, prosesu, cynhyrchu a marchnata'n trafod cynnydd y sector organig gan ystyried ffyrdd o sicrhau y bydd bwyd a ffermio organig yn tyfu'n barhaus. Mae Ffermwyr a Thyfwyr Organig yn cydweithio â...
Stori llawn

Mis y gwyliau bwyd (02-09-2010)
Mae mis Medi'n llawn gwyliau bwyd a diodydd i ymweld â nhw, gan gynnwys yr Ŵyl Bwyd Organig (11 a 12 Medi). Cewch brynu cynnyrch organig o dros 200 o stondinau a gwylio cogyddion megis Raymond Blanc, Giorgio Locatelli, Oliver...
Stori llawn

Clefyd Johne (05-08-2010)
Haint cronig yw clefyd Johne a achosir gan Mycobacterium avium isrywogaeth paratuberculosis. Clefyd nychu ydyw, lle y mae gwartheg yn dangos archwaeth da ond yn dioddef o ddolur rhydd parhaol ac yn colli pwysau, sy'n arwain at farwolaeth yn y...
Stori llawn

Glastir: dyddiad terfyn wed'i ohirio ac opsiwn newydd (03-08-2010)
Y dyddiad olaf i fynegi diddordeb yn yr Elfen Cymru Gyfan yw dydd Gwener 6 Awst. Byddwn yn gwrthod unrhyw fynegiant o ddiddordeb fydd yn cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn. Gweler www.cymru.gov.uk/glastir Hefyd, mae opsiwn newydd ar gael o dan...
Stori llawn

Monitro parasitiaid mewnol (03-08-2010)
Yn Sioe Frenhinol Cymru, lansiodd Cynhyrchwyr y Graig, y grŵp marchnata da byw ym Mhowys, eu gwasanaeth monitro parasitiaid mewnol ar gyfer ffermwyr bîff a defaid. Mae'r gwasanaeth yn defnyddio'r system cyfrif wyau ymgarthol, ar y cyd â Freepost,...
Stori llawn

Cyfle am astudiaethau uwchraddedig rhan-amser (03-08-2010)
Bellach mae Coleg Amaethyddol yr Alban [SAC] wedi bod yn rhedeg cwrs dysgu o bell rhan-amser mewn ffermio organig am wyth mlynedd, ac mae mwy na 100 o fyfyrwyr wedi cwblhau'r rhaglen. Mae'r cwrs yn cael ei astudio ar...
Stori llawn

Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010:2020 (07-07-2010)
Diben ymgynghoriad newydd ar Strategaeth Fwyd ar gyfer Cymru yw cael barn unigolion a chyrff am strategaeth bwyd arfaethedig Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Cymru. Mae'r strategaeth yn agwedd trawsbynciol fel sylfaen ar gyfer gweithio'n integredig ar bolisi bwyd ar...
Stori llawn

Fforch-i-fforc: hybu bwyd leol yng Nghymru (07-07-2010)
Gwefan newydd yw Fforch-i-fforc gyda gwybodaeth am fwyd leol, gan gynnwys marchnadoedd ffermwyr, siopau fferm, cynhyrchwyr ar-lein a chynlluniau blychau lleol. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i gynhyrchwyr, gan gynnwys astudiaethau achos a chylchlythyron. Gweler www.Fork2fork.org.uk Mae ymgyrch fforch-i-fforc yn ymgyrch...
Stori llawn

Rheoli Ffosfforws (P) a Photasiwm (K) (06-07-2010)
Er bod ffermwyr organig yn ei chael yn weddol hawdd i sicrhau lefelau digonol o nitrogen yn eu pridd drwy gylchoedd biolegol, y mae gwarantu lefelau da o P a K yn y modd hwn yn llawer anos, ac y...
Stori llawn

Gweithdai gwrtheithiau gwyrdd gan Garden Organic (06-07-2010)
Wrth i gostau gwrtaith nitrogen ddal i godi, mae rhaid i ffermwyr a thyfwr ddod o hyd i ffyrdd eraill i reoli maethynnau yn y pridd. Mae Garden Organic (yr Henry Doubleday Research Association gynt) wedi ymchwilio i reolaeth pridd...
Stori llawn

Arolwg afalau (06-07-2010)
Mae'r Soil Association yn cynnal arolwg ar wahanol fathau o afalau a sut y maent yn perfformio o dan amodau organig. Dim ond 5 munud y mae'n ei gymryd i'w gwblhau, ac os bydd yn llwyddiant, fe fyddant yn cynnal...
Stori llawn

Seminar priddoedd yn y Sioe Fawr (06-07-2010)
Mae pridd yn endid byw – ac o dan fygythiad. Y siaradwr yn seminar Canolfan Organig Cymru ym Mhafiliwn Prifysgol Aberystwyth eleni yw Dr Liz Stockdale o Brifysgol Newcastle. Y mae'n teimlo'n gryf iawn ynghylch pridd a theitl ei sgwrs,...
Stori llawn

Digwyddiadau Elm Farm (06-07-2010)
Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm, yn Berkshire, sy'n bartner yng Nghanolfan Organig Cymru, yn trefnu dau ddigwyddiad cyhoeddus ym mis Gorffennaf i ddathlu ei sefydliad 30 mlynedd yn ôl. Bydd Diwrnod Agored ar 16 Gorffennaf yn cynnwys amrywiaeth o...
Stori llawn

Aminopyralid: mae'r bygythiad yn parhau (06-07-2010)
Mae'r Soil Association a'r Organic Growers Alliance (OGA) yn galw ar ffermwyr a garddwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth yn sgil achosion newydd o ddifrod i gnydau oherwydd bod tail wedi ei heintio â'r chwynladdwr aminopyralid. Ymhlith y symptomau y...
Stori llawn

Sut y mae ffermwyr yn gweld y dyfodol? (06-07-2010)
Mae Growing Wales wedi bod yn holi ffermwyr Cymraeg (llawer ohonynt yn ffermwyr organig) ynglŷn â sut y mae eu gwaith wedi newid dros y blynyddoedd, pa anawsterau y maent yn eu hwynebu, a sut ddyfodol y maent yn ei...
Stori llawn

Diweddariad Glastir, Gorffennaf 2010 (06-07-2010)
Mae Canolfan Organig Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn cefnogi ffermwyr organig drwy gynllun Glastir. Ym mis Mehefin, bûm yn mynychu cyfarfodydd cyfranddalwyr, yn rhoi sylwadau ar ddogfennau cyfarwyddyd cynllun, ac yn cwrdd...
Stori llawn

Prosiect DairyCo yn gafael mewn her amgylcheddol (17-06-2010)
Mae DairyCo wedi gosod allan manylion prosiect tair blynedd arloesol i ddarganfod meincnod pwysit trwy mesur ol-troed carbon ar ffermydd llaeth ym Mhrydain. "Bydd y prosiect ym yn ein galluogi i glustnodi 'hot spots' allweddol ar-fferm er mwyn gwella effeithiolrwydd...
Stori llawn

Digwyddiadau hyfforddi Glastir (03-06-2010)
Mae Cyswllt Ffermio yn trefnu 40 o ddigwyddiadau hyfforddi Cyswllt Ffermio 'ar y fferm' yn ystod yr haf, lle gall ffermwyr ymgyfarwyddo â'r cynllun newydd. Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno gan bartneriaeth o IBERS, FWAG (Cymru) a Choleg...
Stori llawn

Sioe Frenhinol Cymru (01-06-2010)
Bydd y prif gyrff ardystio, a chyrff cynghori a chynhyrchwyr, yn ymuno â Chanolfan Organig Cymru yn y Sioe yn Llanelwedd ar 19-22 Gorffennaf. Ein siaradwr eleni fydd Dr. Liz Stockdale o Brifysgol Newcastle. Fe fydd hi yn siarad...
Stori llawn

Ysgoloriaeth da byw Hybu Cig Cymru (01-06-2010)
Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi cyflwyno rhaglen Ysgoloriaeth 2010 sy'n rhoi cymorth i ysgolheigion deithio dramor i fwrw golwg ar arferion ffermio y gellid eu defnyddio yma yng Nghymru er lles yr holl ddiwydiant. Y dyddiad cau ar gyfer...
Stori llawn

Gardd farchnad organig ar gyfer Caerdydd (01-06-2010)
Mae'r Riverside Community Market Association yn gwerthu cyfranddaliadau yn ei brosiect newydd, sef llain o dir 10 erw y tu allan i Gaerdydd. Fe fydd yn cynhyrchu ystod eang o lysiau organig, gan ganolbwyntio ar gnydau o werth uwch fel...
Stori llawn

Ffermio organig stoc-rydd (01-06-2010)
Mae'r dull feganaidd, organig o dyfu llysiau a chnydau ac ati yn defnyddio gwrteithiau gwyrdd, gwellt, compostau a chylchdroeon cnydau er mwyn adeiladu ffrwythlondeb pridd heb orfod defnyddio tail anifeiliaid. Mae pump o dyfwyr yn y DU eisoes wedi eu...
Stori llawn

Y Farchnad Organig – Grawn (20-05-2010)
Y Diweddaraf am y Farchnad gan Simon Tubbs, Norton Organics Ar yr ochr wenith, mae yna ychydig o ddefnyddwyr sy'n tacluso'r hen gnwd cyn i'r cynhaeaf newydd ddechrau. Mae eithaf tipyn o wenith ar werth yng Ngogledd y Wlad a...
Stori llawn

Y Farchnad Organig – Llaeth (20-05-2010)
Adroddiad OMSCo ar gyfer Mai gan Huw Bowles Mae'r tywydd yn parhau i gael effaith arwyddocaol ar gyflenwad llaeth organig yng Nghymru. Roedd cyflenwadau tebyg wrth debyg o'r 72 o gynhyrchwyr organig sy'n cyflenwi OMSCo yn Ebrill i lawr 1.7%...
Stori llawn

Tir Organig - rhifyn yr haf 2010 allan (18-05-2010)
Llawrlwythwch Tir Organig yma.
Stori llawn

Y diweddaraf am daliadau cymorth, Ebrill 2010 (28-04-2010)
Mae gan Canolfan Organig Cymru newyddion pwysig iawn ar gyfer cynhyrchwyr. Mae'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau a dychwelyd eich ffurflenni SAF yn prysur agosáu. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Glastir, dylech sicrhau eich bod yn rhoi tic...
Stori llawn

Arolwg cynhyrchwyr organig 2009 (28-04-2010)
Mae adroddiad llawn o arolwg cynhyrchwyr 2009 yn awr ar gael ar wefan Canolfan Organig Cymru. Mae'n cynnwys gwybodaeth am niferoedd da byw, agweddau cynhyrchwyr, barn cynhyrchwyr ynglŷn â phrisiau a datblygiad y farchnad. Gallwch lawrlwytho'r adroddiad yn fan hyn.
Stori llawn

Ffeithlenni newydd: labelu cynhyrchion organig, a thechnoleg genynnau (26-04-2010)
Mae rheoliad organig newydd yr UE wedi cyflwyno newidiadau pwysig o safbwynt labelu cynhyrchion organig. Os ydych yn pecynnu ac/neu'n gwerthu unrhyw gynnyrch organig, dylech ddarllen ein ffeithlen newydd: Labelu cynhyrchion organig: newidiadau yn y rheoliadau. Mae'r term 'technoleg enetig' yn...
Stori llawn

Rheoli llysiau'r gingroen (ragwort) (23-04-2010)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhybuddio ffermwyr bod llysiau'r gingroen (ragwort neu Senecio jacobaea) yn hynod wenwynig i dda byw, a'i bod yn hanfodol i'w reoli rhag lledaenu mewn ardaloedd lle mae'n berygl i iechyd a lles anifeiliaid. Mae canllawiau...
Stori llawn

Cyweiriadau SAF (23-04-2010)
Mae'r Cynulliad wedi cyhoeddi cyweiriadau ar yr ffurflen ar ddau bwynt: Brwyn mewn tir pori a codau am OFS/OFCS. Manylion
Stori llawn

Ffermwyr i'w gwobrwyo am gynlluniau gwyrdd bychain (07-04-2010)
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyswllt Ffermio, gwasanaeth cefnogi Llywodraeth Cynulliad Cymru i ffermwyr, yn lansio cynllun gwobrwyo heddiw (Ebrill 1af) i gydnabod a gwobrwyo ffermwyr sy'n gwneud newidiadau bychain i'w ffermydd er mwyn gwella elw a gwella'r amgylchedd...
Stori llawn

Llyfryn newydd: Cynhyrchu dofednod organig ar gyfer cig (07-04-2010)
Noddir y llyfr technegol hwn drwy Raglen Datblygu Organig Cyswllt Ffermio ac y mae'n ymdrin â phob agwedd ar gynhyrchu a phrosesu gan gynnwys: bwydo; bridiau; gori; magu'r adar; rheoli buarth; lladd a phrosesu; elw gros a data ariannol arall....
Stori llawn

Holiadur Twristiaeth (07-04-2010)
Diolch o galon i'r cynhyrchwyr hynny a ymatebodd i'n cais am wybodaeth am eu mentrau twristiaeth, a hynny naill ai drwy lenwi eu ffurflen a'i dychwelyd i Ganolfan Organig Cymru, neu drwy ateb cwestiynau dros y ffôn. Fel rhan...
Stori llawn

Gwobr i arloeswr ffermio organig (15-03-2010)
Mae Bob Kennard wedi cael ei wneud yn Aelod o'r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei waith arloesol y maes cynhyrchu bwyd organig a marchnata cydweithrediadol. Sefydlwyd Cynhyrchwyr y Graig gan Bob a'r wraig Carolyn yn gynnar yn y 1990au...
Stori llawn

Cwrs hyfforddiant ymweliadau ysgolion (CEVAS) ger Aberhonddu, 16/30 Ebrill (15-03-2010)
A ydych yn ffermwr sydd am gael ysgolion i ddod i weld eich fferm? Neu a ydych yn gweithio i gwmni sy'n trefnu ymweliadau cefn gwlad ar gyfer ysgolion? Mae cwrs CEVAS (The Countryside Educational Visits Accreditation Scheme) yn ymdrin...
Stori llawn

Datblygu cyflenwi cywennod organig yng Nghymru (09-03-2010)
Mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn helpu i ymdrin â'r mater gan ddefnyddio adnoddau o'r prosiect newydd 'Gwell Cysylltiadau Busnes Organig' a Rhaglen Datblygu Organig Cyswllt Ffermio. Rydym wedi asesu'r galw presennol a'r galw yn y tymor byr/canolig am...
Stori llawn

Fferm Agored ar y Sul 13 Mehefin 2010 (01-03-2010)
I gael gwybodaeth am y digwyddiad hwn, ac i gael manylion am weithdai i'ch helpu i baratoi ar gyfer agor eich fferm i'r cyhoedd, ewch i www.farmsunday.org. Bydd y gweithdai yn cynnwys cyhoeddusrwydd, iechyd a diogelwch, gweithgareddau a chwestiynau anodd, ac...
Stori llawn

Newyddion Glastir, Chwefror 2010 (01-03-2010)
Cynhaliodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gyfres o gyfarfodydd i ffermwyr drwy Gymru i godi ymwybyddiaeth o Glastir. Mae gwybodaeth ar gael ar wefan LlCC. Bydd ffurflenni SAF yn cyrraedd cyn bo hir, ac fe'ch gwahoddir i roi tic yn y blychau os...
Stori llawn

Dyfodol Bwyd (01-03-2010)
Mae adroddiad o gynhadledd ddiweddar y Soil Association yn awr ar gael. Mae'n cynnwys recordiadau o'r prif siaradwyr, gan gynnwys Monty Don, Graham Harvey a Joanna Blythman, Patrick Holden, Oliver Walston a Jeannette Orreg. Yn ogystal, ceir adroddiadau o rai...
Stori llawn

Dychwelyd at ffermio gyda natur (01-03-2010)
Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Natur Cymru, ac a ail-argraffwyd mewn fersiwn golygedig yn y Western Mail, dadleua cyfarwyddwr y Soil Association, Patrick Holden, fod rhwyg anffodus wedi datblygu rhwng cynhyrchwyr bwyd a'r mudiad gwarchod natur. Mae'n galw...
Stori llawn

Prosiect Perllannau Powys: cymerwch ran mewn arolwg (18-02-2010)
Mae gan Geidwaid Hadau Bro Ddyfi ddiddordeb mewn gwybod sut mae pobl yn gyrru 'mlaen efo tyfu ffrwythau yn ein gwlad hyfryd, ond llaith. Rydym yn teimlo y gallai pobl a bywyd gwyllt Powys fanteisio o blannu mwy o berllannau. Ond...
Stori llawn

Tir Organig ar gael i'w lawrlwytho (10-02-2010)
Mae rhifyn Chwefror 2010 o Tir Organig ar gael nawr, gyda chanlyniadau'r arolwg cynhyrchwyr 2009. Diolch i'r 618 o gynhyrchwyr a gwblhaodd yr Arolwg, a wnaed o dan Raglen Datblygu Organig Cyswllt Ffermio. llawrlwytho Tir Organig
Stori llawn

Logo organig newydd yr UE (09-02-2010)
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn swyddogol wedi cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth ar gyfer logo organig yr UE. Mae'r cynllun arobryn wedi'i ddylunio gan Dusan Milenkovic, myfyriwr o'r Almaen a enillodd 63% o'r holl bleidlais. O 1 Gorffennaf 2010, bydd y logo'n...
Stori llawn

Glastir: elfen wedi'i thargedu (04-02-2010)
Bydd manylion yr elfen wedi'i thargedu o Glastir (Cynllun Lefel Uwch gynt) yn cael eu cyflwyno i randdeiliaid ar 5 Chwefror. Bydd gyda ni fis wedyn i wneud sylwadau. A fyddech cystal â chysylltu â Sue Fowler neu weld ein...
Stori llawn

Cynllun Ffermio Organig: ffermwyr newydd (04-02-2010)
Os ydych yn ffermwr a gychwynnodd gytundeb newydd y Cynllun Ffermio Organig ar 1 Ionawr eleni, mae rhaid i chi ddanfon eich tystysgrif organig at Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn 31 Mawrth neu fydd risg na fyddwch yn cael eich talu....
Stori llawn

Ffrwythau meddal yn yr ucheldir (04-02-2010)
Mae Stoc Ffrwythau Cymreig wedi bod yn gwerthu eu planhigion ffrwythau meddal o'u fferm 1000 troedfedd o uchder ger Kington, Powys ers 1991, ac wedi bod yn organig ers 2000. Llynedd, tyfodd y fferm rhyw 15,000 o lwyni cyrens...
Stori llawn

Taliadau Cynllun Ffermio Organig (04-02-2010)
Oherwydd cwestiynau a godwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ynglyn â thaliadau cyntaf y CFfO (a oedd yn £1000), gohiriwyd taliadau i ffermwyr. I leihau'r effaith a achoswyd trwy atal taliadau bydd y taliadau ardal yn cael eu rhyddhau ar...
Stori llawn

Eating the planet (20-01-2010)
Mae Compassion in World Farming a Chyfeillion y Ddaear wedi cyhoeddi Eating the planet? How we can feed the world without trashing it, sydd yn dweud y gallai cymysgedd o ffermio organig a ffermio da byw rhydd fwydo'r byd yn...
Stori llawn

Cynllun Ffermio Organig (07-01-2010)
Dengys Adran Taliadau Gwledig LlCC fod 82 o ffermwyr wedi derbyn cytundebau newydd gyda'r Cynllun Ffermio Organig newydd, a ddechreuodd ar 1 Ionawr 2010. Atgoffir ffermwyr sydd wedi ymuno â'r cynllun fod angen iddynt gyflwyno eu tystysgrifau/rhestrau caeau at Lywodraeth...
Stori llawn

Gweithdai ar gyfer cynhyrchwyr wyau (07-01-2010)
Mae cynhyrchwyr wyau organig yng Nghymru wedi nodi erioed mai un o'u prif broblemau yw dod o hyd i gywennod organig. Daw'r hawl i ddefnyddio cywennod sy'n rhannol organig i ben yn 2010, felly, y mae'r mater hwn yn gofyn...
Stori llawn

Grwpiau trafod (07-01-2010)
Hyd yma, y mae cyfarfodydd y Gaeaf wedi canolbwyntio ar ansawdd porthiant a rhoi gwartheg ar ddogn, yn ogystal â chyflwyno aelodau i bumed Canolfan Datblygu Farming Connect, sef Canolfan Hinsawdd Cymru yn Aberystwyth. Mae Ben Williams, Swyddog Trosglwyddo Gwybodaeth...
Stori llawn

Dewisiwch logo organig newydd (10-12-2009)
Pleidleisiwch dros logo newydd yr UE: cliciwch yma. Y dyddiad cau yw 31 Ionawr 2010 a bydd y logo newydd yn gael ei ddefnyddio o fis Gorffennaf 2010 ymlaen.
Stori llawn

Carbon pridd (07-12-2009)
Dengys adroddiad gan y Soil Association y byddai mabwysiadu arferion ffermio organig yn y DU yn lleihau allyriannau amaethyddol y DU o 23% drwy atafaeliad carbon pridd yn unig. Petai'r holl fyd yn troi at ffermio organig, yna gellid lleihau...
Stori llawn

Cyfarwyddiadur bwyd organig (07-12-2009)
Mae Canolfan Organig Cymru yn diweddaru argraffiad 2008/09 o Organig yn Lleol: Lle i brynu bwyd a diod ffres, lleol ac organig yng Nghymru. Fe fydd i'w gael ar y we yn unig ar y dechrau, ond gobeithiwn ei argraffu...
Stori llawn

Newydd-ddyfodiaid (07-12-2009)
Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Elin Jones, wedi cyhoeddi dyddiadau ar gyfer gwneud cais ar gyfer y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid (YESS). Fe fydd yn agor ar gyfer ceisiadau ar 4 Ionawr ac yn cau ar 28 Chwefror 2010. Mae copïau...
Stori llawn

Cynllun Ffermio Organig - diweddariad Rhag 09 (07-12-2009)
Dylai'r rheini a wnaethai gais ym mis Medi fod wedi clywed gan Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn hyn. Pwysig: os cynigiwyd cytundeb i chwi, rhaid ei dderbyn yn ysgrifenedig erbyn 15 Rhagfyr (ddydd Mawrth) neu fydd y cynnig yn cael ei...
Stori llawn

Edrych ar fywyd o safbwynt y llo (09-10-2009)
Digwyddiad i ffermwyr yn Nhrefere Fawr, Penparcau, Aberteifi ar 28 Hydref 2009.
Stori llawn

Tir Organig - rhifyn yr haf 2010 allan (27-05-2009)
Lawrlwythwch rifyn diweddaraf Tir Organig yma.
Stori llawn

Newyddion diweddaraf
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.