logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

hwrdd

Newyddion

Croeso i'r tudalen newyddion, lle y gallwch ddarllen am y sector organig yng Nghymru a thu hwnt.

Os ydych am ddanfon eitem ar gyfer y tudalen hwn, cysylltwch â .

Os am dderbyn ein bwletinau misol, sydd yn crynhoi'r newyddion ar y tudalen hwn, cliciwch yma.Newyddion i ddefnyddwyr - Straeon cynharach

Dangos: Newyddion i gyd Newyddion cyffredinol   Newyddion i gynhyrchwyr   Newyddion i ddefnyddwyr   Newyddion i fusnesau   


Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru (23-07-2017)
Mae'r adroddiad arolwg cynhyrchwyr 2016 Canolfan Organig Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon wedi dangos cynnydd yng ngwerthiant cynnyrch organig, er gwaethaf gostyngiad yn arwynebedd tir sydd wedi ei ardystio'n organig yng Nghymru. Ar yr un pryd, bu cynnydd yn...
Stori llawn

OCW founders recognised for contributions to UK agriculture (24-02-2016)
Nic Lampkin and Mark Measures of the Organic Research Centre have been awarded Associateships of the Royal Agricultural Societies in recognition of their contribution to UK agriculture and to research, advice and policy development for organic farming in particular Nic is...
Stori llawn

Nutritional benefits of organic food (23-02-2016)
Studies confirming the nutritional benefits of organic meat and milk, carried out at Newcastle University, have been published the “British Journal of Nutrition” . The benefits are mainly related to are higher levels of polyunsaturated and omega-3 fatty acids in...
Stori llawn

Ymgynghoriad ar ddyfodol y sector Organig yng Nghymru (27-07-2015)
Mae dal amser ar ôl i chi gynnig sylwadau ar y llwybr i dywys datblygiad y sector organig yng Nghymru hyd at 2020. Mae'r ddogfen llwybr wedi cael ei ddatblygu dros y misoedd diwethaf mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid y sector a...
Stori llawn

Gwefan newydd i hybu twf busnesau organig yng Nghymru (06-07-2015)
Mae diddordeb mewn cynnyrch organig yn cynyddu ac o'r herwydd mae gwefan ymarferol wedi ei lansio gan BOBL i helpu busnesau yng Nghymru sydd eisiau datblygu yn y sector organig. Mae'r wefan newydd, a ddatblygwyd gan Gwell Cysylltiadau Busnesau Organig (BOBL),...
Stori llawn

Cynhadledd Cloi BOBL (27-05-2015)
Ar 21 Mai cynhaliodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE gynhadledd gloi yn Llanelwedd. Daeth y Gynhadledd â 60 o gynrychiolwyr ynghyd o fusnesau'r gadwyn gyflenwi organig a sefydliadau rhanddeiliaid. Bu'n bwrw...
Stori llawn

Rho Gynnig ar Organig (27-05-2015)
Ymgyrch i ddathlu y gorau o gynnyrch organig Mae'r ymgyrch Organig. Yn naturiol gwahanol eisiau cyffroi eich cwsmeriaid am gynnyrch organig yn ystod yr haf yma. Dyna pam yr ydym yn rhedeg ymgyrch benodol sydd yn cyfleu neges ffres i'r...
Stori llawn

Gwerthoedd Bwyd ar draws Gymru (20-03-2015)
Mae wedi bod yn fis prysur i'n prosiect Gwerthoedd Bwyd sy'n edrych yn fanwl ar sut rydym yn cyfleu negeseuon am fwyd organig gan geisio cael gwybod beth sydd wir yn taro deuddeg gyda phobl, sydd, yn wahanol i ni,...
Stori llawn

Optimistiaeth ym marchnad organig y DU (20-03-2015)
Mae dau ddigwyddiad diweddar yn destun calondid mewn cysylltiad â marchnad organig y DU. Lansiwyd Adroddiad Cymdeithas y Pridd am y Farchnad ar 24 Chwefror 2015 a chynhaliodd y Bwrdd Masnach Organig sesiwn friffio i'r fasnach o dan y slogan...
Stori llawn

Twf y farchnad organig Ewropeaidd (20-03-2015)
Yn 2013, tyfodd y farchnad organig Ewropeaidd tua 6% nes ei bod yn werth dros 24 biliwn ewro. Gwariodd defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd 22.2 biliwn ewro ar fwyd organig a dangosodd rhai gwledydd megis y Swistir, Sweden a Norwy...
Stori llawn

Bwyd organig i fyfyrwyr (18-03-2015)
Mae gan Brifysgol Aberystwyth fenter bwyd organig gydweithredol, diolch i rai myfyrwyr blaengar a'r Organic Fresh Food Company yn Llanbedr Pont Steffan. Unwaith yr wythnos, bydd ffrwythau a llysiau organig, sydd wedi'u tyfu yng ngwledydd Prydain yn bennaf, ar werth...
Stori llawn

Food Assembly Caer (12-01-2015)
Cynulliad bwyd yw'r fenter gymdeithasol yma sy'n cefnogi cynhyrchwyr bwyd bychain. Ein nod yw gweithio gyda ffermwyr, cynhyrchwyr a thyfwyr sy'n gweithio mewn ffyrdd cynaliadwy gan eu cysylltu â chwsmeriaid lleol. Marchnad Ffermwyr yw'r Food Assembly, ond mae wedi'i seilio...
Stori llawn

Swydd ar Benrhyn Gwyr (12-01-2015)
Ydych chi rhwng 16 a 24 ac yn byw yng Nghymru? Ydych chi am fod yn gyflogedig mewn prosiect amaethyddiaethnewydd cyffrous ar Benrhyn Gwyr a gefnogir gan y gymuned ? Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am dyfu llysiau yn gynhaliadwy...
Stori llawn

Gwerthoedd bwyd organig (14-11-2014)
Mae'r bwyd y byddwn yn ei brynu'n adlewyrchu ein gwerthoedd. Ond beth yw'r gwerthoedd sy'n arwain pobl at ddewis bwyd organig? A all y gwerthoedd hynny helpu i greu system fwyd gynaliadwy? Ac a ydym yn lledaenu'r neges yn ddigon...
Stori llawn

Arlwyo organig yn y Drindod Dewi Sant (30-07-2014)
Llongyfarchiadau i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), y brifysgol gyntaf yn y DU i ennill Nod Arlwyo Aur 'Bwyd am Fywyd' gan Gymdeithas y Pridd am ei gwasanaethau gwledda a digwyddiadau ar draws ei holl gampysau. Meddai Janine...
Stori llawn

Diwygiad grawn Cymru (23-06-2014)
Cynhaliodd Fforwm Grawn Cymru ei drydydd cyfarfod ddydd Llun 16 Mehefin yn fferm Ewan Brook ger Crucywel a Melin Talgarth. Cymuned sy'n cynnwys tyfwyr, melinwyr, pobwyr, bragwyr, towyr ac eraill sy'n ymrwymedig i ddefnyddio a hyrwyddo grawn Cymru yw'r fforwm...
Stori llawn

Ryseitiau cig oen (13-05-2014)
Mae Roger Stevens, ein Hyrwyddwr o Ben-cogydd Organig, wedi bod yn ystyried prydau bwyd teuluol gan ddangos sut gall cig oen organig, gydag ychydig feddwl ymlaen llaw, fod yn ffynhonnell gig fforddiadwy ac yn ddewis amser bwyd iachus a dibynadwy...
Stori llawn

Ystod hufen iâ newydd (13-05-2014)
Mae'r ffermwyr organig Anna a David Taylor yn cynnig ystod newydd o hufen iâ o'r enw Chilly Cow sydd wedi'i wneud o laeth a gynhyrchir gan eu buches o 80 o fuchod brown y Swistir. Cartref y fenter newydd yw...
Stori llawn

Disgyblion Penrhyn-coch yn rhoi sgwd i'r uwd yn IBERS (03-02-2014)
Ar 29 Ionawr bu FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) a Chanolfan Organig Cymru'n cynnal digwyddiad i ddathlu pob dim sy'n ymwneud â brecwast yn ystod yr Wythnos Brecwast Tŷ Fferm. Ymwelodd disgyblion o Ysgol Gynradd Penrhyn-coch â Champws Gogerddan...
Stori llawn

Bwyd organig mewn ysgolion a cholegau (16-12-2013)
Mae fideo newydd yn esbonio pa mor bwysig yw dysgu plant o ble mae bwyd yn dod, a sut mae wedi cael ei gynhyrchu. Mae'n cyflwyno ein gwaith diweddar gydag ysgolion yn Sir Fynwy, a dangos beth mae'r Nod Arlwyo...
Stori llawn

OCW keeps Cardiff green! (11-12-2013)
Through November into December BOBL is running a series of advertising as part of our Organic.Naturally Different campaign in the centre of Cardiff, look out for our Organic Champions on buses, bus stops and at train stations. Featuring our Organic Champions...
Stori llawn

UK ORGANIC INDUSTRY WINS £1.4 MILLION FOR ANOTHER 3 YEARS (27-11-2013)
The UK Organic industry have received approval from the EU to continue their campaign to promote organics with the Organic. Naturally Different Campaign. Winning a further £1.4 million to continue until December 2016, the campaign will continue to build on the...
Stori llawn

Cardiff to receive funding from the Sustainable Food Cities programme (15-11-2013)
Cardiff Food Council has announced that they are among only six UK cities to be awarded funding through the Sustainable Food Cities Programme.The Cardiff Sustainable Food Cities Programme is a partnership between Cardiff University, Cardiff Council, Cardiff and Vale University...
Stori llawn

Canolfan Organig Cymru'n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth wrth ddathlu Arlwyo Lleol a Chynaliadwy yn y Brifysgol (24-10-2013)
Bu Canolfan Organig Cymru a Phrifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiad ar 23 Hydref i ddathlu llwyddiant diweddar y Brifysgol wrth sicrhau Gwobr Nod Arlwyo Efydd Bwyd am Fywyd gan Gymdeithas y Pridd i'w holl fwytai ar y campws. Mae cynllun...
Stori llawn

Organic success at the Farmers Weekly 2013 Awards! (04-10-2013)
Two organic farms have tasted success this week at the prestigious Farmers Weekly Awards,hosted in London on the 3rd October. Rhug Estate in Corwen scooped not one but two awards, Lord Newborough was named Farmers Weekly Farmer of the...
Stori llawn

Llandovery Sheep Festival (04-10-2013)
Organic Centre wales had a successful couple of days at the recent Llandovery Sheep Festival. Featuring our Organic Wool Wales project, a collaboration between LLynfi Textiles, Ystrad Traditional Organics and Organic Centre Wales. The display showcasing the garments...
Stori llawn

Abergavenny Food Festival (04-10-2013)
As we move into October, the Organic Centre wales team are reflecting on two very successful weekend events during September. Abergavenny Food Festival took place over Saturday the 21st and Sunday the 22nd September and we sponsored this year's Food Academy....
Stori llawn

Nantclyd Farm scoops a Soil Association food award! (03-10-2013)
Local organic poultry farmer Liz Findlay has scooped this prestigious award for her delicious organic eggs produced in Aberystwyth, Ceredigion. Here's what the judges said: "Great yolk cooked dark, incredible flavour, thicker texture, one of the creamiest, old fashioned 'eggy'...
Stori llawn

ORGANIC FOOD SHEDS ITS 'ELITIST' TAG (16-09-2013)
A survey of Welsh shoppers published this week has revealed that organic food may no longer be seen as a luxury purchase, reserved just for the more affluent consumers. The research1, commissioned by Organic Centre Wales, found that the trend towards...
Stori llawn

Study links UK deaths to over-use of antibiotics in chicken farming (16-09-2013)
A new study [1] has found that approximately 280 people are dying every year in the UK from blood infections caused by the highly antibiotic-resistant E. coli superbug ESBL, acquired from chicken. ESBL (extended spectrum beta lactamase) E.coli have become an...
Stori llawn

Royal Welsh Visitors make and taste organic, naturally different food (05-08-2013)
The Organic Centre Wales team had a fantastic time in the new Food and Drink Wales exhibit at the Royal Welsh Show, 22-25th July in Builth Wells, connecting consumers directly with great organic food. Across the week visitors got the chance...
Stori llawn

YMGYRCH YN DADORCHUDDIO PENCAMPWYR ORGANIG (15-07-2013)
Mae ffermwr llaeth cydweithredol, cynhyrchydd cig oen a chig eidion, arbenigwr dofednod, pen-cogydd ethegol a garddwr masnachol wedi ymuno â'i gilydd i ledaenu'r gair am fuddion bwyd a ffermio organig fel rhan o ymgyrch newydd. Mewn amser o ymwybyddiaeth gryfach ymysg...
Stori llawn

Spring Festival visitors join Organic Centre Wales to 'Talk Shop' (05-06-2013)
Organic Centre Wales recently hosted a successful Ten Minute Talk Shop within the Green Horizons area at the Spring Festival in Builth Wells (18th & 19th May). Featuring a diverse mix of speakers, covering subjects areas such as: organic thatching straw,...
Stori llawn

Organic Centre Wales puts Children Centre-Stage at Festival (30-05-2013)
We are pleased to announce we will be sponsoring this years Food Academy at Abergavenny Food Festival. With our sponsorship the Food Academy will feature an 'organic takeover' showcasing the very best of Welsh organic food, with visitors getting the chance...
Stori llawn

Gwlân Gwyrthiol! (07-05-2013)
Cynhaliwyd Gwyrthwlan Cymru ar 27 a 28 Ebrill ar faes y Sioe Frenhinol ac roedd yn cynnwys sioe arddangos anhygoel o brosiect Gwlân Organig Cymru BOBL. Gyda'r bwriad o amlygu'r cyfleoedd cyffrous i wlân organig yng Nghymru, mae hwn yn...
Stori llawn

Welsh action plan to halt decline in bees (03-05-2013)
Welsh Ministers want to encourage green spaces, allotments and gardens to boost Wales' bee population. The value of pollinators to the UK government is estimated to be £430m a year, but populations have been on the decline for 30...
Stori llawn

Calon Wen yn lansio'r peiriant gwerthu llaeth potel cyntaf (03-04-2013)
Lansiodd Calon Wen eu peiriant gwerthu cyntaf erioed a fydd yn cynnig llaeth, menyn a chaws organig blasus a gynhyrchir o laeth cydweithfa'r ffermwyr teulu. Mae'n sefyll y tu allan i siop leol un o'u ffermwyr yn Holt ger Wrecsam....
Stori llawn

A growing success for every child (28-02-2013)
Horticulture is set to become part of the national curriculum from 2014, giving every schoolchild a chance to grow their own food. It follows a campaign from charity Garden Organic that began in 2011 to lead the government-backed Food Growing in...
Stori llawn

Un, dau, tri, tyfu amdani ar gyfer Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (27-02-2013)
Ar 23 Chwefror, ymgynullodd grwpiau amaethyddiaeth â chymorth y gymuned (CSA) yn ne Cymru, o mor bell i ffwrdd â Tsieina, i ymuno â'i gilydd a gweithio mewn partneriaeth i sicrhau eu llwyddiant yn y tymor hir. Wedi'i drefnu gan...
Stori llawn

Tough Tomatoes - Research suggests organic tomatoes are healthier (25-02-2013)
A news research study suggests that organic tomatoes are healthier than conventional tomatoes. The increased concentrations of vitamin C and chronic disease fighting compounds are thought to be a result of their 'tough upbringing'. Conventional tomatoes are pampered in comparison...
Stori llawn

Y Ddadl Fawr ar Fwyd (19-02-2013)
Ym mis Ionawr, cynhaliwyd Sefydliad y Merched ddigwyddiad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i lansio prosiect newydd am sicrhau'r cyflenwad bwyd. Ymhlith y siaradwyr oedd Alun Davies AS, Nick Fenwick o'r UAC, Terry Marsden o Brifysgol Caerdydd a Patrick Holden o'r...
Stori llawn

Tyfu'r Dyfodol - tyfwch eich bwyd eich hunan (07-02-2013)
Mae'r Ardd Fotaneg wedi lansio gwefan ei brosiect newydd, Tyfu'r Dyfodol, a fydd yn trefnu cyrsiau garddio ar hyd a lled Cymru ac ar-lein. Dywedant: "Os ydych yn hoffi dysgu mewn ystafell ddosbarth neu ddysgu ar-lein yng nghysur eich cartref, gallwn...
Stori llawn

Arolwg Agweddau Defnyddwyr (21-01-2013)
Mae'r prosiect BOBL ar fin cychwyn ar ail-wneud yr arolwg a gynhaliwyd gan Beaufort Research i agweddau defnyddwyr at gynnyrch organig o Gymru. Bydd yr adroddiad yn adolygu data Kantar Worldpanel ar gyfer y 12 mis sy'n dod i ben...
Stori llawn

Cwrs Hyfforddiant Manwerthu a Rhwydweithio, 5 Mawrth 2013 (08-01-2013)
Mae Canolfan Organig Cymru'n cynnig cyfle hyfforddi cyffrous ar gyfer 2013 yr ydym wedi'i ddatblygu drwy gydweithio'n agos â nifer o fusnesau organig. Ni godir tâl am yr hyfforddiant yma sy'n cael ei gynnig fel rhan o'r prosiect...
Stori llawn

Adroddiadau Cymunedau Bwyd Cynaliadwy nawr ar gael ar-lein (17-12-2012)
Cafodd adroddiad terfynol y prosiect Cymunedau Bwyd Cynaliadwy (SFC) ei gyhoeddi i wefan Canolfan Organig Cymru ym mis Gorffennaf 2012. Mae'r adroddiadau o'r gweithgareddau unigol nawr wedi cael eu cwblhau ac i'w gael ar-lein. Mae'r adroddiadau yn esiamplau...
Stori llawn

Siop fferm symudol (14-12-2012)
Siop Fferm Symudol Menter newydd yng Nghaerdydd yw 'Get Ffresh' sy'n gwerthu llysiau organig o Ardd Farchnad Glan-yr-Afon yn ogystal â gwahanol fathau o gawl, jam, caws a bara. Bydd yn ymweld ag Ysbyty Llandochau a Chanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd ar...
Stori llawn

Dysgu am fwyd a ffermio yn Sir Fynwy (11-12-2012)
Fel rhan o brosiect prydau bwyd ysgolion yn Sir Fynwy, mae'r Ganolfan wedi bod wrthi yn rhedeg gweithdai mewn chwech ysgol gynradd. Mae disgyblion wedi blasu afalau, llunio mapiau bwyd unigol a llunio holiaduron i ffermwyr, rheolwyr siop ac eraill....
Stori llawn

Defnyddwyr yn dal i oramcangyfrif cost bwyd organig (06-12-2012)
Cynhaliwyd arolwg gan Ganolfan Organig Cymru'n ddiweddar yn Ffair Aeaf y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd 26 a 27 Tachwedd a fu'n tynnu sylw at syniadau cyfeiliornus cyffredin am gost bwyd organig. Bu staff o Ganolfan Organig Cymru'n cynnal arolwg defnyddwyr...
Stori llawn

YMGYRCH ORGANIG YN RHOI TWRCWN Y NADOLIG O DAN Y CHWYDDWYDR (25-11-2012)
Mae teuluoedd yng Nghymru'n cael eu hannog i wneud eu gwaith ymchwil cyn archebu eu twrcwn Nadolig fel rhan o'r cyfnod diweddaraf mewn ymgyrch cyhoeddusrwydd cenedlaethol gan Ganolfan Organig Cymru. “Trysorwch ein Twrcwn” yw gwahoddiad y Ganolfan i ddefnyddwyr ac i...
Stori llawn

Y Gymru Organig yn blasu llwyddiant yn y Gwobrau Cenedlaethol (02-11-2012)
Bu busnesau organig ar draws Cymru'n blasu llwyddiant yr wythnos diwethaf yng Ngwobrau Bwyd a Diodydd Cymru: Y Gwir Flas eleni. Mae'r seremoni wobrwyo yn ei hunfed flwyddyn ar ddeg ac fe'i cynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar Faes y Sioe...
Stori llawn

Bwyd mewn dirwasgiad (12-10-2012)
'Bwyd a gwyliau bwyd mewn dirwasgiad' oedd teitl cynhadledd a drefnwyd gan Miller Research ar y cyd â Gwyl Fwyd y Fenni ym mis Medi. Ymhlith y siaradwyr oedd Alun Davies AS a Kim Walters o'r Wyl Fwyd. Siaradodd Ruth...
Stori llawn

Ymgyrch Organig Nôl gyda “Meeeeee” (05-09-2012)
Mae ymgyrch hysbysebu gyntaf Cymru i hyrwyddo manteision prynu cynnyrch organig nôl heddiw (Llun Medi 3ydd) i nodi dechrau National Organic Month yn y DU wrth i bosteri sy'n dangos dau 'gymeriad' newydd gael eu gweld am y tro cyntaf...
Stori llawn

Blog organig newydd gan David Frost (10-08-2012)
Mae gan y Ganolfan blog newydd ar ei dudalen Gweplyfr, gan yr ymgynghorydd a chynhyrchydd organig David Frost. Uwch-ymgynghorydd organig gydag ADAS yw David, ymgynghoriaeth amgylcheddol a gwledig seiliedig ar wyddoniaeth sy'n un o bartneriaid Canolfan Organig Cymru. Mae Dave, a'i...
Stori llawn

Cyhoeddiadau OCW a BOBL Awst 2012 (06-08-2012)
Mae rhestr gyflawn o gyhoeddiadau wedi cael ei lwytho i wefan OCW. Mae'r rhestr yn cynnwys adroddiadau ar Gymunedau Bwyd Cynhaliadwyol, Caffael Sector Cyhoeddus, gwybodaeth technegol ar gyfer cynhyrchwyr a deunydd i gyfathrebu manteision cynnyrch organig. Lawr-lwythwch y crynodeb a...
Stori llawn

Logo deilen yr UE bellach yn orfodol (16-07-2012)
Mae logo organig newydd yr UE yn orfodol o 1 Gorffennaf 2012 ymlaen ar bob cynnyrch bwyd organig wedi'i bacio sy'n cyrraedd y safonau angenrheidiol, yn ôl adroddiad yn Europolitics. Rhoddwyd cyfnod trawsnewid o ddwy flynedd i weithredwyr addasu i'r...
Stori llawn

Ymunwch a Siarter Bwyd Gwynedd (13-06-2012)
Cafody Siarter Bwyd Gwynedd, a gefnogwyd gan prosiect BOBL, ei lansio yn Eisteddfor yr Urdd gan Arglwydd Dafydd Elis Thoms ar Ddydd Mercher 6 Mehefin. Fe ddywedodd Cynthia Hughes o Sustainable Gwynedd Cynaliadwy Cyf: “Mae bwyd yn ganolog i fywoliaeth, diwylliant...
Stori llawn

Ymgyrch Newydd yn Annog Siopwyr i Ddewis Cynnyrch Organig (12-06-2012)
Bydd ymgyrch farchnata newydd, sy'n cael ei lansio yng Nghymru heddiw (11 Mehefin), yn ceisio darbwyllo poblogaeth Cymru beth yw manteision dewis cynnyrch organig. Yr ymgyrch, a reolir gan Ganolfan Organig Cymru, fydd y gyntaf o'i math yng Nghymru a bydd...
Stori llawn

'Hay on Earth' - Cyfres y Ddraig 5-9 Mehefin 2012 (18-04-2012)
[cyfieithiad i ddod] In 2012, the Green Dragon's Den event will be running for the third year, with up to £40,000 grant funding from Welsh Government available to help winning projects in Wales (up to £10,000 maximum for the winning...
Stori llawn

Cysylltu ffermwyr a defnyddwyr yng Nghymru (18-04-2012)
Rydym i gyd yn gyfarwydd â'r syniad o ffermwyr yn gweithio mewn partneriaeth ond beth am bartneriaeth rhwng cynhyrchwyr a'u cymunedau lleol? Dyma'r syniad mawr y tu ôl i Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (AChG (CSA)) ac mae'n syniad sy'n...
Stori llawn

Gwyl Wanwyn Frenhinol Cymru 19-20 Mai (17-04-2012)
Dewch i ymweld â Chanolfan Organig Cymru yn ardal Gorwelion Gwyrdd Byw'n Gynaliadwy, sydd yn y neuadd fwyd newydd. Gweler www.rwas.co.uk/en/garden-festival am fanylion llawn.
Stori llawn

Lansiad Siarter Bwyd Caerdydd (16-04-2012)
Lansiwyd Siarter Bwyd Cynaliadwy Caerdydd ar 3 Ebrill, fel rhan o brosiect BOBL. Nod y Siarter yw hybu diwylliant bwyd cyfoethog a chynaliadwy yn y ddinas gan ysgogi mwy o bobl i brynu cynnyrch lleol Cymru, a darparu fframwaith i bobl...
Stori llawn

Addysg am y gadwyn cyflenwi bwyd (16-04-2012)
Yn aml dywedir bod angen i'r cyhoedd gael mwy o addysg ynghylch sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu fel y gallant wneud dewisiadau call o ran pa fwydydd y dylent eu prynu. Fodd bynnag, rhaid i addysg sy'n wirioneddol...
Stori llawn

Dyheu am gadwyn cyflenwi gynaliadwy (01-02-2012)
Cyflwyniad a roddwyd gan Sue Fowler, Cyfarwyddwr COG, i weithdy yng nghynhadledd Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a gynhaliwyd ar 16 & 17 Ionawr 2012 ym mhrifysgol Aston, Birmingham.
Stori llawn

Y Ganolfan yn colli cyllid craidd (31-01-2012)
Daeth cyllid Llywodraeth Cymru i'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig (OCIS) i ben 31 Rhagfyr 2011. Mae hyn yn golygu nad oes bellach wasanaeth di-dâl arbennig i helpu ffermwyr sy'n ystyried ardystio'n organig. Nid yw'n glir os bydd y gwasanaeth...
Stori llawn

Marchnad ffermwyr ysgol Ynys Môn (30-01-2012)
Mae sawl ysgol yng Nghymru wedi trefnu ei marchnad ysgol ei hun, gan helpu plant i ddysgu am fwyd a busnes a hybu bwyd organig a lleol. Un o'r rhain yw Ysgol Gynradd y Fali, a ymwelodd hefyd â fferm...
Stori llawn

Llaeth Daioni yn noddi rygbi Cymru (07-12-2011)
Mae'r brand llaeth organig Cymreig 'Daioni' wedi cael cytundeb tair blynedd i fod yn bartner cymuned swyddogol Cynghrair Rygbi Cymru. Bydd y brand Daioni yn ymddangos ar gefn crys y tîm cenedlaethol ac ar ddillad swyddogion datblygu cymunedol Cynghrair Rygbi...
Stori llawn

Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf (02-12-2011)
Ychwanegodd y Ganolfan ail elfen at ei phresenoldeb yn y ffair eleni gyda stondin newydd yn y neuadd fwyd a oedd yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, yn ogystal â'n llecyn arferol i fyny ar falconi'r adeilad da byw. Yn ymuno...
Stori llawn

Arolwg tyfu cymunedol (08-11-2011)
Mae gan Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol ddiddordeb mewn cael adborth o grwpiau a sefydliadau tyfu cymunedol sydd mewn rhyw ffordd yn cefnogi mentrau tyfu cymunedol yng Nghymru. Er mwyn gwneud hyn, maent wedi rhoi arolwg at...
Stori llawn

Cynhadledd Organig: Gwell Busnes (08-11-2011)
Mae adroddiad ein cynhadledd ddiweddar ar gael yn fan hyn. Daeth dros 90 o fynychwyr i ddiwrnod o gyflwyniadau a gweithdai yn ein cynhadledd organig Cymreig eleni. Roedd y thema yn canolbwyntio ar wella perfformiad busnesau o fewn y sector organig...
Stori llawn

Dinasoedd Cynaliadwy: Cynaliadwyedd Bwyd (08-11-2011)
Fis diwethaf, lansiodd y Soil Association ei Rwydwaith Dinasoedd Cynaliadwy a fydd yn helpu dinasoedd ledled y DU i ddatblygu mentrau bwyd cynaliadwy. Dyma ddywed yr Athro Kevin Morgan o Brifysgol Caerdydd, sy'n cefnogi'r fenter: “Ar ôl bod ymhell y tu...
Stori llawn

(04-11-2011)

Stori llawn

Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau Gwir Flas organig (31-10-2011)
Roedd chwe gwobr aur am gynhyrchion organig ymhlith yr enillwyr organig ar noson wobrwyo Gwir Flas Cymru yn Venu Cymru, Llandudno. Derbyniodd pedwar o gynhyrchion organig eraill wobrau arian, a thri arall wobrau efydd. Cynhaliwyd gwobrau dathlu 10 mlynedd mewn...
Stori llawn

Guaranteed minimum price agreed for organic lamb (25-10-2011)
The UK's leading organic livestock producer group has made a landmark agreement with meat supplier Dunbia Llanybydder on guaranteed minimum prices and premium for organic lamb. The objective of the agreement is to ensure a year-round supply of organic...
Stori llawn

Gwyliau organig (06-10-2011)
Llongyfarchiadau i Linda Moss, awdur Organic Places to Stay, a enwyd yn eco-arwres organig gan Greenhouse PR. Mae llyfryn Linda yn crybwyll digon o gyrchfannau gwyliau organig yng Nghymru. Gweler www.organicholidays.co.uk.
Stori llawn

Fforwm Gwastraff Bwyd (06-10-2011)
Bydd cwmni 'This is Rubbish' yn cynnal Fforwm Gwastraff Bwyd a Gwledd yn y Ganolfan Technoleg Amgen ar ddydd Sadwrn, 5 Tachwedd. Yn ystod y dydd, cynhelir cymysgedd o weithdai, trafodaethau, ffilmiau ac arddangosfa a fydd yn edrych ar achosion...
Stori llawn

Bwyd cynaliadwy: cwrs (07-09-2011)
Mae bwyd yn cyfrannu o leiaf 20% o'r allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru. Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn trefnu cwrs penwythnos ar gyfer addysgwyr a chyfathrebwyr ar 28-30 Hydref a fydd yn edrych yn ddwfn ar gynaliadwyedd bwyd....
Stori llawn

Gwyliau bwyd Cymru 2011 (31-08-2011)
Bydd Canolfan Organig Cymru yn cael stondin yn y gwyliau canlynol: Gŵyl Bwyd Cymru, Glansevern Hall, y Trallwng, 2-4 Medi Aberystwyth, 17 Medi Y Fenni, 17-18 Medi Y Wyddgrug, 24-25 Medi Dewch i'n gweld!
Stori llawn

Mae Cymru'n arwain y DU wrth i'w thir organig gynyddu 34% (23-08-2011)
Mae mwy o dir wedi'i droi'n organig yng Nghymru nag yn unrhyw un o wledydd eraill y DU yn ôl adroddiad cenedlaethol. Mae adroddiad diweddar gan DEFRA yn dangos mai Cymru sy'n arwain y DU wrth i dir organig y...
Stori llawn

Taith Astudio Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (AGG) (23-08-2011)
Fel rhan o brosiect BOBL, y mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu taith astudio yng ngorllewin Lloegr. Bydd y daith yn cynnwys mynychu cynhadledd y Soil Association Conference ar ddydd Gwener, 16 Medi, ac ymweliad â Stroudco Food Hub ar...
Stori llawn

Sut i ddefnyddio offer cyfryngau cymdeithasol i adeiladu'ch busnes (16-08-2011)
Yn pendroni a yw Blogiau, Trydar a Gweplyfr yn werth y strach ac ydyn nhw wir yn gallu helpu'ch busnes? Dewch i'r Gweithdy Cyfryngau Cymdeithasol DI-DÂL 2 awr yma gyda Gwell Cysylltiadau Busnes Organig a chael gwybod sut y...
Stori llawn

Ennill cynhyrchion organig sy'n werth dros £100!! Sut gall y sector organig ddod yn wirioneddol gynaliadwy? (09-08-2011)
Mae creu cynhyrchion organig a'u cludo at y cwsmer terfynol yn y ffordd fwyaf effeithlon a chynaliadwy'n hanfodol er mwyn i'r sector organig symud yn ei flaen. Drwy ddod yn symlach, yn fwy moesegol, canolbwyntio ar y lleol, gyda llai...
Stori llawn

Byddwch yn organig ac yn falch ohono: arwydd newydd ar gyfer tir organig (20-07-2011)
Mae'r arwydd cyntaf i roi gwybod i gerddwyr a thwristiaid fod y tir o dan eu traed yn organig wedi cael ei lansio. Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, cyflwynodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig eu harwyddion “Tir Organig” newydd....
Stori llawn

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru (20-07-2011)
Mae Canolfan Organig Cymry yn bresennol ym mhabell fawr Bwyd a Ffermio Organig yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad yn y Sioe eleni. Mae'r babell yn arddangos elfennau'r prosiect BOBL, yn gartref i dîm Rhaglen Datblygiad Organig Farming Connect a'r...
Stori llawn

Mis Medi Organig (20-07-2011)
Mae'r Soil Association yn annog pobl i 'ddarganfod ffermio organig y Medi hwn', gyda gweithgareddau a digwyddiadau hyrwyddo ledled y DU. Mae'n cynnwys rhestr o ffermydd sy'n croesawu ymweliadau gan y cyhoedd ynghyd â chyrsiau.
Stori llawn

Llwyddiant busnes ar adegauo newid (11-07-2011)
Mewn digwyddiad a gynhelir yn y Sioe Fawr wythnos nesaf, bydd Stephen Weir and Chris Stanley o Weir Total Supply Chain Sustainability yn cyflwyno astudiaethau achos ar gynaliadawyedd mewn cadwyni cyflenwi y tu hwnt i giât yr fferm. Byddant yn...
Stori llawn

Pryd bwyd ysgol lleol ym Mhowys (11-07-2011)
Mwynhaodd plant Ysgol Glantwymyn, Powys, bryd ysgol wedi eu gwneud o fwyd lleol yn ddiweddar. Roedd cig oen o Bowys ar y fwydlen, gyda llysiau organig o Sir Benfro, moron o Swydd Amwythig a chennin o Swydd Gaerhirfryn. Trefnwyd y...
Stori llawn

Cymunedau Bwyd Cynaliadwy - Caerdydd (16-06-2011)
Mae ystod o sefydliadau ar draws Caerdydd wedi derbyn gwahoddiad i ymgynghoriad Cymunedau Bwyd Cynaliadwy ar 30 Mehefin. Byddant yn cael dysgu mwy am amcanion y brosiect a chlywed syniadau ar gyfer prosiect bwyd lleol a allai cael eu hariannu....
Stori llawn

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru (15-06-2011)
Bydd y babell Organig yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad yn y Sioe eleni yn cynnwys tim Farming Connect y Rhaglen Datblygu Organig ynghyd â'r cyrff Ardystio Organig. Yno hefyd yr arddangosir elfennau o brosiect BOBL. Byddwn yn cynnwys negeseuon...
Stori llawn

Grwpiau cymunedol y Canolbarth yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid bwyd cynaliadwy (08-06-2011)
Mae grwpiau cymunedol yn y Canolbarth sydd eisiau cefnogi datblygiad y sector fwyd organig yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gynnig am gyllid. Maw Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) wedi lansio'r cynllun Cymunedau Bwyd Cynaliadwy (SFC), sy'n anelu i...
Stori llawn

Fferm Agored ar y Sul 12 Mehefin 2011 (28-04-2011)
Mae sawl fferm organig o gwmpas Cymru yn agor i'r cyhoedd ar 12 Mehefin. Am fwy o fanylion ewch i www.farmsunday.org
Stori llawn

Tyfu Cymunedol gyda Tyfu Pobl (27-04-2011)
Mae'r Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol wedi ennill arian ar gyfer rhaglen newydd 3 blynedd Tyfu Pobl (a ariennir drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 sydd ei hun yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Undeb...
Stori llawn

Wythnos Gynaliadwyedd Cymru 14- 21 Mai 2011 (30-03-2011)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwahodd unigolion a sefydliadau o bob sector a chymuned i: • Gymryd camau er mwyn gwneud Cymru'n fwy cynaliadwy; • Dathlu a hyrwyddo'r hyn y maent yn ei wneud eisoes; • Dod yn rhan o rwydwaith...
Stori llawn

Gwobrau'r Gwir Flas 2011/12 (29-03-2011)
I'ch atgoffa – Y dyddiad cau i gymryd rhan yng Ngwobrau Bwyd a Diodydd Gwir Flas Cymru yw 15 Ebrill 2011 – i gystadlu, ewch at www.truetaste.tv. Cynhelir Seremoni Gwobrau'r Gwir Flas yng Ngogledd Cymru ar ddydd Iau 20 Hydref...
Stori llawn

Gwerthu llysiau organig yn yr ysgol (29-03-2011)
Mae ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi bod yn tyfu llysiau organig i'w gwerthau i'r cyhoedd. Sefydlodd Ysgol y Dderi yn Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, gydweithredfa fwyd fis Mawrth y llynedd, gan werthu cynnyrch Blaencamel, sef busnes garddwriaethol lleol. Ym mis...
Stori llawn

Cynnig cyfranddaliadau cymunedol: Fferm Goedwig Llwyn Ffranc (23-03-2011)
Ar 1 Mawrth 2011, cyflwynodd Llwyn Ffranc Cyf gynnig cyfranddaliadau cymunedol i brynu rhan o Fferm Llwyn Ffranc ar lethrau'r Skirrid, sef mynydd sanctaidd ger tref Y Fenni. Mae Llwyn Ffranc Cyf yn gymdeithas lles cymunedol, ac y mae'n gwahodd...
Stori llawn

Tyfu ffrwythau yng Nghymru (07-03-2011)
Mae Dyfi Valley Seed Savers wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg o berllannau Powys, a gynhaliwyd o ganlyniad i'r galw am wybodaeth am dyfu ffrwythau yng Nghymru. Yn 2009 a 2010 cynaliasant arolwg o 22 o berllannau gan gasglu gwybodaeth am brofiadau...
Stori llawn

Manteision llaeth organig (07-02-2011)
Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Newcastle wedi darganfod bod llaeth a gasglwyd yn ystod haf gwael a'r gaeaf wedi hynny yn y DU yn cynnwys mwy o fraster dirlawn a llai o lawer o asidau brasterog llesol nag mewn blwyddyn arferol....
Stori llawn

Naws Cymreig ar ymgyrch newydd dros nwyddau organig (10-01-2011)
Bydd Canolfan Organig Cymru (OCW) yn cefnogi ymgyrch uchel-ei-phroffil sy'n hyrwyddo bwyd organig yn y DU. Nod yr ymgyrch £2m, a'i hariannur gan fusnesau organig ag arian cyfatebol gan yr UE yw gwahodd cwsmeriaid i ddarganfod beth mae organig yn ei...
Stori llawn

Ymgyrch newydd yn lansio i dynnu sylw at fuddion nwyddau organig (10-01-2011)
Mae'r diwydiant organig yn lansio ymgyrch 3-blynedd uchel-ei-phroffil sy'n anelu at hybu twf yng ngwerthiant bwyd organig yn y DU drwy gynyddu galw cwsmeriaid amdano. Yn derbyn arian cyfatebol gan yr UE, nod yr ymgyrch £2m 'Pam Dw i'n...
Stori llawn

Bygythiad i brydau ysgol (06-01-2011)
Gall toriadau yn y sector cyhoeddus olygu diwedd prydau ysgol iach yn y DU. Mewn erthygl yn y Western Mail, dywed yr Athro Kevin Morgan o Brifysgol Caerdydd fod bwyd ysgol yn brawf o ymrwymiad cymdeithas i gyfiawnder cymdeithasol, iechyd...
Stori llawn

Cyrsiau 'Permaculture' (04-01-2011)
Drwy BOBL, y mae Canolfan Organig Cymru yn ariannu cwrs 'permaculture' i gefnogi prosiect Amaethyddiaeth Cymunedol Organig Caerhys yn Nhŷ Ddewi. Rydym yn amau'n gryf bod cynhyrchwyr organig a phrosiectau CSA eraill i'w cael yn rhannau eraill o'r wlad sydd...
Stori llawn

Cefnogaeth i Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (CSA) (04-01-2011)
Mae Canolfan Organig Cymru yn cefnogi Marchnadoedd Amgen Diogel megis prosiectau CSA drwy BOBL. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda chwe phrosiect ledled Cymru, gan ddarparu cyngor a gwybodaeth ar sut i sefydlu CSA, yn ogystal â darparu...
Stori llawn

Bara organig o Geredigion (08-12-2010)
Torth o fara a wnaed o wenith organig a dyfwyd yng Ngheredigion oedd y darn canolog yn stondin Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf eleni. Tyfwyd y gwenith ar fferm Prifysgol Aberystwyth yn Nhrawsgoed, ac fe'i melinwyd yn...
Stori llawn

Cynyrchwyr Organic yn Cymryd ei lle yn Gwobrau Cymru y Gwir Flas 2010 (12-11-2010)
Mae cynhyrchwyr organig i'w weld yn aml ymysg enillwyr Gwobrau Cymru y Gwir Flas 2010. O'r 80 o wobrau roedd cynnyrch bwyd organig yn ddilyr are eu cyfer, aeth 13 i gynhyrchwyr organig ac roedd wyth o'r rhain yn...
Stori llawn

Bwyd cynaliadwy o Gymru (04-11-2010)
Wrth ddynesu at Wobrau Gwir Flas 2010, y mae'r Guardian yn rhoi sylw i rai o gynhyrchwyr a busnesau Cymru sydd wedi ennill gwobrau yn y categori Datblygiad Cynaliadwy yn y blynyddoedd diweddar. Mae'r rhain yn cynnwys Paul Benham...
Stori llawn

Bwydydd anifeiliaid wedi eu mewnforio (04-11-2010)
Mae Cyfeillion y Ddaear a'r Soil Association yn ymgyrchu am fwy o gynhyrchu cig a llaeth cynaliadwy yn y DU. Mae ymgyrch cadwyn fwyd Cyfeillion y Ddaear yn galw am lai o ddibyniaeth ar borthiant sy'n cael ei fewnforio ac sy'n...
Stori llawn

BOBL yng Ngwledd Conwy (08-10-2010)
Bydd gan y prosiect Better Organic Business Links stondin yng ngŵl Gwledd Conwy ar 23 a 24 Hydref. Cafodd y rheini a ymwelodd â'r stondin gyfle i weld drostynt eu hunain beth y mae'r prosiect yn amcanu ei wneud dros...
Stori llawn

Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 21 Hydref (08-10-2010)
Daeth dros 135 o bobl i Gynhadledd y Cynhyrchwyr Organig ar 21 Hydref ar faes Sioe Frenhinol Cymru. Bu Patrick Holden yn trafod ei syniadau radical ynglŷn â thrawsnewid ein systemau bwyd a ffermio diwydiannol presennol i drefn amgen sy'n...
Stori llawn

Caws organig yn y Chwaraeon Olympaidd (08-10-2010)
Bydd Sancler Organic, y cwmni caws o orllewin Cymru, yn cyflenwi Gemau Olympaidd 2012 gyda'i gaws iogwrt organig. Enillodd y cwmni gytundeb i gyflenwi bwyd i'r Gemau yn sgil ymweliad â Sioe Fwyd Arbenigol ac Amheuthun Llundain yn ddiweddar. Bydd...
Stori llawn

Bwyd a'r Gymdeithas Fawr (08-10-2010)
Bydd Cynhadledd Genedlaethol flynyddol y Soil Association yn cael ei chynnal ar 9/10 Chwefror yn Neuadd y Dref, Manceinion. Bydd y gynhadledd yn trafod sut y gall bwyd a ffermio fod yn gyfrwng ar gyfer mynd i'r afael â rhai...
Stori llawn

Marchnata Cynnyrch Organig mewn Byd sy'n Newid (04-10-2010)
Mae'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) wedi cyhoeddi adolygiad o wybodaeth ar agwedd cwsmeriaid at gynnyrch organig o Gymru. Cafodd yr adolygiad ei gynhyrchu can Beaufort Research ac mae wedi seilia ar ddata wedi ei gasglu ar bryniant...
Stori llawn

Cynhadledd FACE a Farms for Schools (17-09-2010)
Mae FACE a Farms for Schools yn trefnu cynhadledd i ffermwyr ynglyn â gweithio gydag ysgolion. Cyhelir y gynhadledd ddydd Mawrth 19 Hydref ar Barc Fferm Cefn Mably, ar gyrion Caerdydd. Mae croeso i ffermwyr ac athrawon. [link:cefnmablyoct2010.pdf:Llawrlwythwch daflen]
Stori llawn

Mae mefus organig yn fwy iach (13-09-2010)
Mae ymchwilwyr o Brifysgol Talaith Washington yn yr UD wedi canfod bod mefus organig yn cynnwys lefelau uwch o faetholion gwrth-gancr na mefus sy'n cael eu chwistrellu â phlaladdwyr. Mae mefus a gynhyrchir yn naturiol hefyd yn para'n hirach ar...
Stori llawn

Strategaeth bwyd (13-09-2010)
Strategaeth Bwyd Mae'r Strategaeth Bwyd a Diod hir-ddisgwyledig “Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020” wedi ei lansio. Mae LlCC yn awyddus i gael adborth gan unigolion, felly, ewch i www.cymru.gov.uk/bwyd ac ymatebwch yn uniongyrchol. Pe carech gyfrannu at ymateb...
Stori llawn

Mis y gwyliau bwyd (02-09-2010)
Mae mis Medi'n llawn gwyliau bwyd a diodydd i ymweld â nhw, gan gynnwys yr Ŵyl Bwyd Organig (11 a 12 Medi). Cewch brynu cynnyrch organig o dros 200 o stondinau a gwylio cogyddion megis Raymond Blanc, Giorgio Locatelli, Oliver...
Stori llawn

Pythefnos Organig 3-17 Medi (03-08-2010)
'Dewiswch organig bob dydd' yw arwyddair y Penwythnos eleni. O blith yr awgrymiadau ynghylch beth i'w wneud y mae ymweld â fferm organig, cynnal cinio organig a chael gwyliau organig. Mae sawl fferm organig yng Nghymru yn cynnal...
Stori llawn

Tyfu bwyd yn y gymuned (03-08-2010)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi lansio cynllun gweithredu i hybu bwydydd a dyfir yn y gymuned yng Nghymru. Mae tyfu cymunedol wedi dod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diweddar mewn ymateb i bryderon am ddiogelwch bwyd, newid yn yr...
Stori llawn

2 filiwn ar gyfer ymgyrch yn y DU (27-07-2010)
Mae'r UE wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymgyrch hyrwyddo generig gyntaf y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o fanteision bwyd a ffermio organig, gan roi hwb o £2 filiwn i'r diwydiant organig yn y DU dros y tair blynedd nesaf. Gweler www.whyiloveorganic.co.uk
Stori llawn

Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010:2020 (07-07-2010)
Diben ymgynghoriad newydd ar Strategaeth Fwyd ar gyfer Cymru yw cael barn unigolion a chyrff am strategaeth bwyd arfaethedig Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Cymru. Mae'r strategaeth yn agwedd trawsbynciol fel sylfaen ar gyfer gweithio'n integredig ar bolisi bwyd ar...
Stori llawn

Fforch-i-fforc: hybu bwyd leol yng Nghymru (07-07-2010)
Gwefan newydd yw Fforch-i-fforc gyda gwybodaeth am fwyd leol, gan gynnwys marchnadoedd ffermwyr, siopau fferm, cynhyrchwyr ar-lein a chynlluniau blychau lleol. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i gynhyrchwyr, gan gynnwys astudiaethau achos a chylchlythyron. Gweler www.Fork2fork.org.uk Mae ymgyrch fforch-i-fforc yn ymgyrch...
Stori llawn

Seminar priddoedd yn y Sioe Fawr (06-07-2010)
Mae pridd yn endid byw – ac o dan fygythiad. Y siaradwr yn seminar Canolfan Organig Cymru ym Mhafiliwn Prifysgol Aberystwyth eleni yw Dr Liz Stockdale o Brifysgol Newcastle. Y mae'n teimlo'n gryf iawn ynghylch pridd a theitl ei sgwrs,...
Stori llawn

Digwyddiadau Elm Farm (06-07-2010)
Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm, yn Berkshire, sy'n bartner yng Nghanolfan Organig Cymru, yn trefnu dau ddigwyddiad cyhoeddus ym mis Gorffennaf i ddathlu ei sefydliad 30 mlynedd yn ôl. Bydd Diwrnod Agored ar 16 Gorffennaf yn cynnwys amrywiaeth o...
Stori llawn

Lleihau gwastraff bwyd (06-07-2010)
Dywed Llywodraeth Cynulliad Cymru bod y teulu cyffredin yn gwastraffu £50 y mis ar fwyd sy'n cael ei daflu ymaith, ac y mae wedi gosod targed i ailgylchu 70% o'r gwastraff yng Nghymru erbyn 2025. Y mae hefyd wedi clustnodi...
Stori llawn

Aminopyralid: mae'r bygythiad yn parhau (06-07-2010)
Mae'r Soil Association a'r Organic Growers Alliance (OGA) yn galw ar ffermwyr a garddwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth yn sgil achosion newydd o ddifrod i gnydau oherwydd bod tail wedi ei heintio â'r chwynladdwr aminopyralid. Ymhlith y symptomau y...
Stori llawn

Tyfu cymunedol yng Nghymru (06-07-2010)
Fis diwethaf, lansiodd Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, fap o ffermydd a gerddi cymunedol yng Nghymru. Mae'r map, a gynhyrchwyd gan y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol, yn rhestru 45 o brosiectau. Maent oll yn croesawu ymweliadau...
Stori llawn

Cystadleuaeth gerddi bwyd Gwynedd (01-07-2010)
Mae Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd a Gwynedd Gynaladwy wedi lawnsio Cystadleuaeth Gardd Fwyd er mwyn annog pobl i dyfu bwyd eu hunain. Mae'r gystadleuaeth yn agored i erddi sy'n cynhyrchu ffrwythau, llysiau neu berlysiau yng Ngwynedd pa bynnag raddfa – o botiau...
Stori llawn

Sioe Frenhinol Cymru (01-06-2010)
Bydd y prif gyrff ardystio, a chyrff cynghori a chynhyrchwyr, yn ymuno â Chanolfan Organig Cymru yn y Sioe yn Llanelwedd ar 19-22 Gorffennaf. Ein siaradwr eleni fydd Dr. Liz Stockdale o Brifysgol Newcastle. Fe fydd hi yn siarad...
Stori llawn

Bwydo'r Byd (01-06-2010)
Mewn cynhadledd yn dwyn y teitl "How can organic + fair trade guarantee global food security?" a gynhaliwyd yn Munich ar 22 April, galwodd y cynadleddwyr am gryfhau amaethyddiaeth organig a thyddyn er mwyn sicrhau diogelwch bwyd byd-eang, hirdymor. Gweler...
Stori llawn

Gardd farchnad organig ar gyfer Caerdydd (01-06-2010)
Mae'r Riverside Community Market Association yn gwerthu cyfranddaliadau yn ei brosiect newydd, sef llain o dir 10 erw y tu allan i Gaerdydd. Fe fydd yn cynhyrchu ystod eang o lysiau organig, gan ganolbwyntio ar gnydau o werth uwch fel...
Stori llawn

Ffermio organig stoc-rydd (01-06-2010)
Mae'r dull feganaidd, organig o dyfu llysiau a chnydau ac ati yn defnyddio gwrteithiau gwyrdd, gwellt, compostau a chylchdroeon cnydau er mwyn adeiladu ffrwythlondeb pridd heb orfod defnyddio tail anifeiliaid. Mae pump o dyfwyr yn y DU eisoes wedi eu...
Stori llawn

Y Frenhines yn blasu cig oen organig (01-06-2010)
Ar ymweliad diweddar â marchnad da byw a marchnad ffermwyr yn y Trallwng, cyfarfu'r Frenhines â ffermwyr, proseswyr bwyd a phlant ysgol gan samplu amrywiaeth o gynnyrch Powys. Dyma ddywedodd Margaret Thomas o gwmni Cig Oen Aran Organig ger y...
Stori llawn

Ffeithlenni newydd: labelu cynhyrchion organig, a thechnoleg genynnau (26-04-2010)
Mae rheoliad organig newydd yr UE wedi cyflwyno newidiadau pwysig o safbwynt labelu cynhyrchion organig. Os ydych yn pecynnu ac/neu'n gwerthu unrhyw gynnyrch organig, dylech ddarllen ein ffeithlen newydd: Labelu cynhyrchion organig: newidiadau yn y rheoliadau. Mae'r term 'technoleg enetig' yn...
Stori llawn

Adroddiad Marchnad Organig y Soil Association 2010 (26-04-2010)
Cyhoeddwyd Adroddiad Marchnad Organig diweddaraf y Soil Association ar ddydd Llun, 12 Ebrill. Disgynnodd gwerthiant cynhyrchion organig yn y DU 12.9% yn 2009 i £1.84 biliwn. Eto, er gwaethaf yr hinsawdd economaidd galed, y mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod...
Stori llawn

'Hay on Earth' a'r Gronfa Her Datblygu Gynaliadwy (07-04-2010)
Diben y Gronfa Her Datblygu Gynaliadwy yw cefnogi sefydliadau, cymunedau a busnesau i ddatblygu dulliau arloesol newydd o ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru. Caiff cyfres o weithdai 'Hay on Earth' eu cynnal fel rhan o Wyl y Gelli. Bydd pob gweithdy...
Stori llawn

Wythnos Gynaliadwyedd Cymru, 17-23 Mai 2010 (07-04-2010)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LLCC) wedi cyhoeddi Wythnos Gynaliadwyedd Cymru a fydd yn rhedeg o 17 a 23 Mai 2010. Gwahoddir unigolion, sefydliadau a chymunedau i: · Gymryd camau er mwyn gwneud Cymru'n fwy cynaliadwy; · Dathlu a hyrwyddo'r hyn y...
Stori llawn

Adduned Un Pot (31-03-2010)
Ymgyrch garddio newydd gan Garden Organic yw'r 'One Pot Pledge®', sydd wedi'i anelu at bobl sydd heb dyfu dim byd o'r blaen. Maent am recriwtio 30,000 o bobl i ddechrau tyfu bwyd eu hunain gydag un pot. Os ydych yn...
Stori llawn

Y Rheswm Dwi'n Caru Organig (22-03-2010)
Mae ymgyrch y Bwrdd Masnach Organig bellach wedi lansio gwefan i gefnogi'r ymgyrch. Os am ddysgu mwy ac i edrych ar sut mae'n mynd ymwelwch â: whyiloveorganic.org.uk. Mae'r ymgyrch wedi'i hariannu gan roddion gan gynhyrchwyr organig sydd wedi addo dros...
Stori llawn

Arwyr bwyd lleol canolbarth a gogledd Cymru (15-03-2010)
Mae'r Cambrian News yn chwilio am unigolion a busnesau sy'n tyfu, cynhyrchu ac yn gwerthu'r cynnyrch lleol gorau yng nghanolbarth a gogledd Cymru. Fe fydd yn cynnig gwobrau mewn dau gategori: Pencampwr Gwerthu Uniongyrchol 2010 ac Adwerthwr Bwyd...
Stori llawn

Dyfodol Bwyd (01-03-2010)
Mae adroddiad o gynhadledd ddiweddar y Soil Association yn awr ar gael. Mae'n cynnwys recordiadau o'r prif siaradwyr, gan gynnwys Monty Don, Graham Harvey a Joanna Blythman, Patrick Holden, Oliver Walston a Jeannette Orreg. Yn ogystal, ceir adroddiadau o rai...
Stori llawn

Bwydlysyddiaeth a'r amgylchedd (01-03-2010)
Mae astudiaeth gan Brifysgol Cranfield, a gomisiynwyd gan y grŵp amgylcheddol WWF, yn awgrymu y gall bwydlysyddiaeth fod yn niweidiol i'r amgylchedd. Byddai newid o gig eidion a chig oen a gynhyrchwyd ym Mhrydain at amnewidion cig megis 'tofu' yn...
Stori llawn

Dychwelyd at ffermio gyda natur (01-03-2010)
Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Natur Cymru, ac a ail-argraffwyd mewn fersiwn golygedig yn y Western Mail, dadleua cyfarwyddwr y Soil Association, Patrick Holden, fod rhwyg anffodus wedi datblygu rhwng cynhyrchwyr bwyd a'r mudiad gwarchod natur. Mae'n galw...
Stori llawn

Masnach Deg yn ffynnu - beth am organig? (01-03-2010)
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd ar ddechrau Pythefnos Masnach Deg fod gwerthiannau cynhyrchion masnach deg wedi tyfu 12% yn ystod 2009, tra bod gwerthiannau cynhyrchion organig wedi disgyn 31% ar gyfer bara ac 16.5% yng nghyswllt ffrwythau. Dyma oedd gan Sue...
Stori llawn

Prosiect Perllannau Powys: cymerwch ran mewn arolwg (18-02-2010)
Mae gan Geidwaid Hadau Bro Ddyfi ddiddordeb mewn gwybod sut mae pobl yn gyrru 'mlaen efo tyfu ffrwythau yn ein gwlad hyfryd, ond llaith. Rydym yn teimlo y gallai pobl a bywyd gwyllt Powys fanteisio o blannu mwy o berllannau. Ond...
Stori llawn

Sôn am Fwyd 2010 (11-02-2010)
Mae Sôn am Fwyd yn tynnu at ei gilydd grwp o sefydliadau a busnesau sydd yn angerddol am fwyd a diod o Ganolbarth Cymru. Fe gynhelir cyfres of ddigwyddiadau o gwmpas Cymru yn ystod mis Chwefor, Mawrth ac Ebrill, gyda...
Stori llawn

Logo organig newydd yr UE (09-02-2010)
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn swyddogol wedi cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth ar gyfer logo organig yr UE. Mae'r cynllun arobryn wedi'i ddylunio gan Dusan Milenkovic, myfyriwr o'r Almaen a enillodd 63% o'r holl bleidlais. O 1 Gorffennaf 2010, bydd y logo'n...
Stori llawn

Ffilm ddogfen Food, Inc (04-02-2010)
Ffilm ddogfen o'r UD yw Food, Inc. a fydd yn cael ei dangos yn y DU yn Chwefror 2010, gyda chymorth gan y Soil Association. Ewch i'w weld: Wyeside Arts Centre, Llanfair-ym-Muallt, Powys: 14, 15, 16, 17 a 18 Mawrth Canolfan...
Stori llawn

Adroddiad ar agweddau defnyddwyr (04-02-2010)
Mae'r argyfwng ariannol a'r dirwasgiad dilynol wedi gorfodi defnyddwyr i ailfeddwl am eu penderfyniadau prynu ar draws eu holl wariant, gan gynnwys bwyd. Yn gyffredinol, mae'r defnydd o nwyddau organig wedi ffynnu ond mae cynhyrchwyr yn gorfod gweithio'n galetach...
Stori llawn

Eating the planet (20-01-2010)
Mae Compassion in World Farming a Chyfeillion y Ddaear wedi cyhoeddi Eating the planet? How we can feed the world without trashing it, sydd yn dweud y gallai cymysgedd o ffermio organig a ffermio da byw rhydd fwydo'r byd yn...
Stori llawn

Cymru Carbon Isel (20-01-2010)
Mae adroddiad gan Gomisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru yn amlinellu cynllun ar gyfer trawsnewid i economi carbon isel, gan gynnwys tai, cludiant, bwyd, yr amgylchedd naturiol, yr economi a chymdeithas. Caiff bwyd organig a chaffael lleol eu crybwyll yn ogystal. Lawrlwythwch...
Stori llawn

Llysiau organig yn yr ysgol (07-01-2010)
Mwynhaodd plant Ysgol Gynradd Kitchener yng Nghaerdydd gawl cenin a thatws organig fel rhan o'u cinio ysgol ym mis Tachwedd, a hynny fel rhan o brosiect BOBL. Ar ôl y pryd, gwerthodd y Gydweithfa Fwyd leol lysiau a ffrwythau i'r...
Stori llawn

Dewisiwch logo organig newydd (10-12-2009)
Pleidleisiwch dros logo newydd yr UE: cliciwch yma. Y dyddiad cau yw 31 Ionawr 2010 a bydd y logo newydd yn gael ei ddefnyddio o fis Gorffennaf 2010 ymlaen.
Stori llawn

Cinio ysgol gyda bwyd lleol yng Nghonwy (10-12-2009)
Trefnodd Canolfan Organig Cymru ginio ysgol gyda bwyd lleol ac organig.
Stori llawn

Bwyd tymhorol (07-12-2009)
The Food Ethics Council last month published a discussion paper on seasonal food. It suggests that supermarkets should consider greater seasonal variation in their product ranges as part of their commitment to improving environmental performance, but not as an end...
Stori llawn

Gwobrau Bwyd a Ffermio'r BBC (07-12-2009)
Congratulations to Riverside Community Market Association, runners up in the Best Food Market Category. BBC website
Stori llawn

Cyfarwyddiadur bwyd organig (07-12-2009)
Mae Canolfan Organig Cymru yn diweddaru argraffiad 2008/09 o Organig yn Lleol: Lle i brynu bwyd a diod ffres, lleol ac organig yng Nghymru. Fe fydd i'w gael ar y we yn unig ar y dechrau, ond gobeithiwn ei argraffu...
Stori llawn

Gwobrau'r Gwir Flas 2009/10 (07-12-2009)
Gwobrau Gwir Flas 2009/10 Llongyfarchiadau calonnog i'r cynhyrchwyr organig hynny sydd eisoes wedi cipio llawer o'r prif wobrau yng Ngwobrau Gwir Flas yn gynharach y mis hwn. Enillodd Sam a Rachel Holden o Fwlchwernen Fawr, gwneuthurwyr caws Hafod, ddwy wobr...
Stori llawn

Gwobrau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer bwyd organig (04-11-2009)
Mae Cynan Jones o The Mushroom Garden, Beddgelert, yn un o bump enillydd Fine Farm Produce Awards yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'n cynhyrchu madarch shiitake, 'chestnut' a wystrys y coed ac yn cyflenwi sawl ty bwyta. Enillydd arall oedd...
Stori llawn

Newyddion diweddaraf
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.