logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Roger Stevens yw ein Pencampwr Pen-cogyddion

roger stevens
Mae'n brofiadol gyda 40 o flynyddoedd yn y diwydiant arlwyo. Mae Roger a'i wraig Emma yn rhedeg gwesty gwledig bychan yng nghanolbarth Cymru, lle mae cynaliadwyedd nid yn unig yn air bachog, ond mae wedi dod yn ganolog i ethos popeth y maen nhw'n ei wneud.

Wedi gweithio mewn nifer o westai a bwytai, yn cynnyws cyfnod estynedig yn y West End yn Llundain, penderfynodd Roger gymryd blwyddyn sabothol pan oedd yn 40 oed, ac yn ystod yr amser hwn cynorthwyodd i sefydlu busnes llwyddiannus mewn cawsiau arbenigol. Yn ystod y fenter hon, daeth yn gyfeillgar efo'r diweddar James Aldridge, gŵr a welir gan lawer yn ffigwr allweddol yn adfywio gwneud cawsiau arbenigol Prydeinig yn yr 1980au a'r 1990au cynnar.

Roedd penderfyniad Roger i ddychwelyd i'r diwydiant gwestai, y tro hwn fel perchennog a phen-cogydd, yn cael ei ategu gan yr awydd i osod safonau newydd mewn twristiaeth ethegol a chynaliadwy. Mae Gwesty Gwledig Lasswade, wedi'i leoli yn Llanwrtyd, rhwng mynyddoedd y Cambria a Bannau Brycheiniog, a hwn oedd y gwesty cyntaf yng Nghymru i ymuno â Chymdeithas y Gwestywyr Ystyriol ac mae wedi ennill sawl gwobr am ei agwedd at darddu bwyd yn lleol, ymwybyddiaeth amgylcheddol a thwristiaeth werdd.

Mae'r gwesty yn rhedeg ei gardd lysiau ar y safle a gardd fwthyn lle mae'n tyfu ffrwythau meddal a pherlysiau, ynghyd â chynnyrch fforio lleol ar y fwydlen sy'n hynod o dymhorol. Darperir pethau ymolchi organig ar gyfer y lletywyr ac mae yna rwydwaith dibynadwy o gyflenwyr lleol ac organig yn dapraru cig, pysgod ffres, llysiau, ac wrth gwrs, caws i gegin Roger lle mae o'n gwneud gwyrthiau.

“Nid dim ond gweini bwyd organig ydyw hi,” meddai Roger “Mae ynglŷn â mabwysiadu a chynnal ethos sy'n dweud bod tarddu bwyd lleol sy'n cael ei gynhyrchu yn y ffordd gywir yn bwysig, wrth gynnal ansawdd ond ar gyfer lles anifeiliaid a gwarchod yr amgylchedd ehangach yn ogystal.

“Mae gweithio efo cynhyrchwyr sydd wedi ardystio'n organig yn ffordd ffantastig o warantu tarddiad - rhywbeth mae'n ymddangos bod y diwydiant bwyd confensiynol wedi'i golli ychydig. Dw i wrth fy modd yn ymweld â ffeiriau bwyd a marchnadoedd ffermwyr fel ffordd o drio pethau newydd a chyfarfod cyflenwyr newydd ac mae yna enghreifftiau da iawn yng Nghymru o gynhyrchwyr nad ydyn nhw ofn arbrofi gyda gwahanol flasau ac amrywiaethau.

“Mae'r rhan fwyaf o beth rydym yn ei wneud mewn gwirionedd at ein boddhad ein hunain, ond mae yna gwsmeriaid sy'n credu yn beth rydym yn ei wneud ac yn chwilio'n weithredol am westai a bwytai sydd wedi ymroi i'r un egwyddorion. Mae rhai o'n cwsmeiriad sy'n dod i aros efo ni yn syml oherwydd ein lleoliad er enghraifft, yn synnu pan rydym yn dweud wrthyn nhw lle mae ein bwyd yn dod ac mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n dda i fod yn bwyta a chefnogi cynnyrch lleol.

“Teimlaf ei bod yn bwysig parhau i siarad efo pobl ac esbonio ein ethos a pham y credwn bod ffermio organig a tharddiad cynaliadwy yn bwysig. Y mwyaf o bobl sy'n rhannu hyn efo ni, y mwyaf yw'r effaith cadarnhaol ar ein planed. Os yw hynny'n diweddu gyda gwell lles i anifeiliaid, gwarchod ein poblogaethau gwenyn a glöynnod byw, neu hyd yn oed er mwyn i blant gael gwell dealltwriaeth o le mae'u bwyd yn tarddu, byddwn yn teimlo ein bod wedi gwneud ychydig bach i helpu.”

Cwrdd â'n pencampwyr organig
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.