logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Ein pencampwr Llaeth Organig yw Charlie Wood

organic-dairy-champion
Ein pencampwr Llaeth Organig yw Charlie Wood, sydd ynghyd â Christine ei wraig, yn rhedeg Fferm Rhiwbren Fawr yn y Dderwen-Gam, ger Llanarth, gyda chefnogaeth eu dau fab, Rowan a Bert. Mae Charlie a Christine yn aelodau o grŵp ffermio cydweithredol Calon Lân ers dechrau'r mileniwm ac maen nhw wedi gweld llawer o newidiadau yn y sector organig dros y degawd diwethaf.

Cyfarfu Charlie a Christine yng Ngholeg Amaethyddol Hayne yn Nyfnaint ac maen nhw wedi bod yn ffermio efo'i gilydd ers hynny. Trawsnewidiodd Charlie yn organig yn hwyr yn y 1990au, ar ôl ymestyn ei fferm laeth o 150 erw i 215 erw, gan sicrhau bod ei holl anifeiliaid yn pori porfa ffres ac yn bwyta deiet naturiol o laswellt a chnydau porthiant fel pys a thatws a chyfyngu'r defnydd o wrtaith a phlaladdwyr artiffisial.

Gyda gyr o 60 o wartheg Shorthorn, Meuse Rhine Issel a Montbeliarde, mae'r fferm yn cynhyrchu hyd at 300,000 litr o laeth bob blwyddyn, sy'n cael ei gasglu a'i ddanfon i broseswyr lleol yn Aberystwyth, i'w wneud yn iogwrt Rachel a chael ei fotelu yn Hendy-Gwyn-Ar-Daf fel llaeth Calon Wen, sy'n cael ei werthu wedyn mewn archfarchnadoedd ar draws Cymru. “Mae'n bwysig inni bod y llefrith yr ydym yn ei gynhyrchu yn cael ei werthu'n lleol gan ei bod yn gwella ansawdd y cynnyrch i'n cwsmeriaid ac yn gwneud lles i'r amgylchedd hefyd drwy leihau ein ôl-troed carbon.”

Drwy ddefnyddio system bori gylchol mae gwartheg Charlie yn symud ar draws eu hardal bori mewn cylch 21-28 diwrnod sy'n golygu eu bod yn cael bwyta porfa ffres ac mae'r tir a'r bywyd gwyllt yn cael eu cadw'n iach, ac yn naturiol, heb ddefnyddio mewnbynnau artiffisial dwys.

“Rydym bob amser wedi bod â diddordeb mewn ffermio'n organig ac roedd y tir ychwanegol yn ein galluogi i ddefnyddio system eang, sy'n defnyddio technegau rheoli tir naturiol er lles i'n hanifeiliaid, ein bywyd gwyllt a'r amgylchedd”, esbonia Charlie.

“Mae'n wych gweld bywyd gwyllt yn ffynnu ar y fferm, yn arbennig felly'r gwenyn, sy'n hoffi ein meillion gwyn ac maen nhw'n byw mewn cychod gwenyn sydd gennym ar y fferm ar ran fferm Fêl New Quay. Rydw i'n teimlo mai trawsnewid yn organig oedd y peth gorau a wnaethom erioed. Rydym yn mwynhau'r ffordd hon o ffermio'n fawr iawn, mae ein gwartheg yn hapus ac mae'r bioamrywiaeth ar ein tir wedi parhau i gynyddu bob blwyddyn.

“Ar ôl yr haf gwlypaf a welsom yn Nghymru erioed o bosibl (2012), rydym yn falch iawn o weld yr haul fel rydym yn cyrraedd 2013. Mae'n dda gweld yr anifeiliaid yn pori ac yn mwynhau'r tywydd cynnes; mae'n codi eu hysbryd nhw gymaint ag un ni!”

“Rydym hefyd yn hoffi gweithio fel rhan o gwmni cydweithredol o ffermwyr tebyg i ni ein hunain; rydym yn teimlo fel rhan o deulu sy'n rhannu ein gwerthoedd o les anifeiliaid ardderchog, tra'n gofalu am y tir a'r amgylchedd.”

Cwrdd â'n pencampwyr organig


Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.