logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Yr Ymgyrch Organig: Yn Naturiol Wahanol

sheep
Mae ein hymgyrch ddefnyddwyr, Organig: Yn naturiol wahanol ar gerdded er 2011, gan weithio'n galed i sbarduno ymwybyddiaeth a'r galw am gynhyrchion organig Cymreig.

Gan weithio â'r Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus o Gaerdydd, Freshwater, rydym wedi adolygu'r canfyddiadau a gasglwyd yn ein hymchwil gychwynnol er mwyn datblygu cyfres o negeseuon allweddol sy'n cynrychioli'r byd organig ac yn taro deuddeg â defnyddwyr. Gan ymgorffori dulliau traddodiadol, megis erthyglau papurau newydd a chylchgronau, hysbysebu awyr agored a chyfweliadau radio, mae'r ymgyrch hefyd wedi defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasu, Facebook a Thrydar.

Mae'r ymgyrch yn derbyn sylw rheolaidd yn genedlaethol ac yn lleol a chynyddodd gweithgarwch ar y tudalen Facebook dros 700% mewn saith mis, gan gyrraedd dros 400,000 o bobl. Byddwn yn parhau drwy gydol 2013 a'r gobaith yw cyrraedd mwy byth o ddefnyddwyr i roi gwybod iddynt am fuddion dewis yn organig. Gallwch ymuno â'r sgwrs â ni ar Facebook page or Trydar

Gallwch gael hyd i ddeunyddiau marchnata yma; dewiswch o daflenni i'w defnyddio yn y siop neu mewn digwyddiadau yn ogystal â delweddau a hysbysebion ar-lein i'w defnyddio ar eich gwefan neu dudalennau'ch cyfryngau cymdeithasu.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.