logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Pencampwr Dofednod Organig, Gareth Williams

organic poultry champion
Mae ffermio yng ngwaed Gareth Williams, ein Pencampwr Dofednod Organig. Felly doedd hi ddim yn syndod ei fod, ar ôl gadael yr ysgol a mynychu'r coleg amaethyddol, wedi cymryd swydd ar fferm sy'n agos at gartref ei deulu yn Sir Ddinbych.

Roedd y fferm honno'n digwydd bod yn rhan o Ystâd Rhug, ystâd 12,500 erw yr Arglwydd Newborough, a oedd yn cychwyn ar siwrnai i ddod yn un o'r ffermydd organig mwyaf llwyddiannus yn y DU. Fel prentis 17 oed, dechreuodd Gareth drwy helpu gyda'r ŵyn, a symud ymlaen yn gyflym i fod y prif fugail pan ymddeolodd ei fentor. Tri deg pedwar o flynyddoedd yn ddiweddarach, Gareth yw rheolwr yr heidiau dofednod yn Rhug ac mae'n edrych ar ôl 6,500 o gywion, 700 o dwrciod a 100 o wyddau.

Mae'r holl anifeiliaid yn cael eu magu yn unol â safonau organig llym, sy'n sicrhau eu bod yn cael eu cadw mewn heidiau bychain gyda mynediad agored at borfa, yn cael bwyd organig, yn treulio tair gwaith gymaint o amser ar y fferm ag adar confensiynol ac mae clefyd yn cael ei reoli yn unol â chanllawiau safonau organig. Mae Gareth wedi gweld y fferm yn tyfu o gynhyrchu 150 cyw iâr yr wythnos pan gymerodd drosodd ychydig dros bum mlynedd yn ôl, i oddeutu 550 yr wythnos ar hyn o bryd, gyda chynnydd anferth yn y nifer o adar sy'n cael eu gwerthu'n uniongyrchol i'r cwsmer.

Dywedodd Gareth, “Mae'r galw am gywion ieir organig o safon wedi cynyddu'n aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf, a dw i'n credu bod llawer o hyn oherwydd bod gan bobl fwy o ddiddordeb i wybod o lle mae'r bwyd yn dod. Rydym yn dewis bridiau sy'n siwtio'r dulliau organig rydym yn eu defnyddio, ac maen nhw'n dod atom ni pan maen nhw'n un diwrnod oed. Mae'r bwyd yn organig ac mae gan yr adar fynediad hollol rydd at borfa yr holl amser maen nhw yma.

Heb amheuaeth, mae'n dulliau ni o ffermio yn well ar gyfer ansawdd bywyd yr adar, ond dw i'n credu ei fod yn gwneud gwahaniaeth i'r blas hefyd. Mae'n waith caled, yn arbennig pan mae'r tywydd yn wael, ond fuaswn i ddim yn newid y swydd am unrhyw beth arall.

“Mae gweld y cynnyrch gorffenedig yn gadael drwy'r drws i gwsmeriaid hapus yn gwneud y gwaith caled yn werth yr ymdrech. Mae Rhug yn le gwirioneddol hapus i weithio ac mae'r ffaith fod popeth rydym yn ei wneud wedi'i reoli gan egwyddorion organig yn eich gwneud i deimlo'n well ynghylch y ffaith eich bod yn gweithio mewn cytgord gyda'r amgylchedd, yn hytrach nag ymladd yn ei erbyn. Dw i'n gobeithio bod ein cwsmeriaid yn teimlo felly amdano hefyd.”

Cwrdd â'n pencampwyr organig
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.