logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Ymgyrch Newydd yn Lansio i Dynnu Sylw at Fuddion Nwyddau Organig

Gan lansio ym mis Ionawr 2011 o dan y faner 'Mae llwyth o resymau dros ddwlu ar organig - darganfyddwch un eich hunan', mae'r ymgyrch yn cynnwys hysbysebu yn y wasg, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata digidol, gan anelu at ddemocrateiddio'r byd organig drwy ddefnyddio pobl gyffredin i siarad am eu rhesymau dros brynu a dwlu ar organig.

Yn ôl Cadeirydd y Bwrdd Masnach Organig, Huw Bowles, “Rydyn ni'n gwybod bod pobl am fwyta bwyd naturiol sy'n blasu'n wych a dyna'n union beth yw bwyd organig. Mae ymchwil wedi dangos, wrth brynu bwyd, fod materion fel naturioldeb a defnydd cyfyngedig o blaladdwyr yn bwysig i gwsmeriaid ; fodd bynnag, dydyn nhw ddim bob amser yn sylweddoli mai dyna'n union beth fyddent yn ei gael pe baen nhw'n prynu bwyd organig. Mae'r term organig yn aml yn cael ei gamddeall a thrwy'r ymgyrch yma, rydyn ni am helpu defnyddwyr i ddarganfod beth yn union mae'n ei olygu a pham mae'n werth ei brynu, gyda'r nod yn y pen draw o hybu gwerthiant”.

Bydd hysbysebion yn y wasg yn ymddangos mewn nifer o gylchgronau cenedlaethol dros gyfnod o 9 mis (ym mhob un o 3 blynedd y rhaglen.) Bydd testun creadigol yr hysbyseb yn herio canfyddiadau drwy ddangos unigolion cyffredin na fyddent fel arfer yn cael eu cysylltu â phrynu nwyddau organig, pob un yn rhoi eu rheswm dros ddwlu ar organig, gan amlygu buddion bwyd organig.

Bydd y gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus yn helpu i godi ymwybyddiaeth a chanolbwyntio ar straeon newyddion tymhorol, astudiaethau achos bywyd go iawn, cystadlaethau, cefnogaeth gan bobl enwog a syniadau ar gyfer ryseitiau organig blasus.

Mae gwefan newydd (www.whyiloveorganic.co.uk) hefyd wedi'i chreu a fydd yn arddangos buddion bwyd organig, yn cynnwys y newyddion diweddaraf ac awgrymiadau ar gyfer ryseitiau. Bydd y wefan hefyd yn cynnig fforwm i ddefnyddwyr fynegi a rhannu eu barn a'u rhesymau dros ddwlu ar organig, a bydd yn ategu'r tudalennau ar Facebook a Twitter sydd hefyd yn cael eu creu i gefnogi'r ymgyrch.

Yn ôl Huw Bowles, “ Y peth braf am yr ymgyrch yw bod 'na lwyth o resymau dros ddwlu ar organig ac mae hon yn neges gref a syml iawn i bobl ei deall ac mae'n eu gwahodd i ddarganfod mwy.”

-Diwedd-


Am wybodaeth bellach cysylltwch â Swyddfa'r Wasg, Y Bwrdd Masnach Organig yn Haygarth ar 0208 9713300 neu e-bostiwch OTBPR@haygarth.co.uk

NODIADAU I OLYGYDDION:
Ynglŷn â'r Bwrdd Masnach Organig
Corff masnach yw'r Bwrdd Masnach Organig (OTB) sydd cael ei redeg gan y diwydiant, i'r diwydiant. Sefydliad di-elw yw hwn sy'n cynnwys dros 120 o gwmnïau sydd am rannu buddion nwyddau organig a newid sut y gwelir y diwydiant organig yn y DU. Am ragor o wybodaeth, ewch at www.organictradeboard.co.uk

Mae'r Bwrdd Masnach Organig ar y cyd wedi addo £300,000 y flwyddyn ac mae'r UE wedi cytuno i gyfrannu swm cyfatebol. Cyfanswm y gyllideb ar gyfer yr ymgyrch dair blynedd yw £1.8m.

Ynglŷn â Sustain, y gynghrair ar gyfer gwell bwyd a ffermio
Cyflwynodd yr elusen Sustain y cynnig i'r UE ar ran y diwydiant organig a bellach mae'n gyfrifol am reoli'r ymgyrch.

Ynglŷn â'r Ymgyrch –Pam Dw i'n Dwlu ar Organig
Bydd yr ymgyrch yn rhedeg am gyfnod o dair blynedd, o fis Hydref 2010 –2013.

Y Deg Rheswm Uchaf dros brynu cynhyrchion organig (Adroddiad Marchnad Cymdeithas y Pridd – Mai 2010 – onepoll.com)
- Naturioldeb/heb eu prosesu – 40%
- Defnydd cyfyngedig o blaladdwyr – 34%
- Gwell blas – 30%
- Yn fwy llesol i mi – 28%
- Yn well i'r blaned – 25%
- Yn garedig i anifeiliaid – 22%
- Yn ddi-GM – 18%
- Yn hybu bywyd gwyllt – 16%
- Yn lleddfu newid yn yr hinsawdd – 12%

- Mae cynhyrchion organig ar gael o'r holl brif archfarchnadoedd, siopau fferm a marchnadoedd ffermwyr, drwy gynlluniau blychau llysiau, o siopau arbenigol annibynnol, yn syth o'r cynhyrchwyr ac ar-lein.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.