logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Naws Cymreig ar Ymgyrch Newydd Dynnu Sylw at Fuddion Nwyddau Organig

Nod yr ymgyrch £2m, a'i hariannur gan fusnesau organig ag arian cyfatebol gan yr UE yw gwahodd cwsmeriaid i ddarganfod beth mae organig yn ei olygu, drwy herio eu canfyddiadau a darganfod eu rheswm eu hunain dros ddwlu arno. Yng Nghymru bydd OCW yn sicrhau sylw dwyieithog, a defnyddio'r negeseuon i gefnogi gwaith hyrwyddo cyffredinol o dan y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organic (BOBL)

Gan lansio ym mis Ionawr 2011 o dan y faner 'Mae llwyth o resymau dros ddwlu ar organig - darganfyddwch un eich hunan', mae'r ymgyrch yn cynnwys hysbysebu yn y wasg, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata digidol, gan anelu at ddemocrateiddio'r byd organig drwy ddefnyddio pobl gyffredin i siarad am eu rhesymau dros brynu a dwlu ar organig.

Dywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr OCW: “Rydyn ni'n gwybod bod pobl am fwyta bwyd naturiol sy'n blasu'n wych a dyna'n union beth mae pobl yn disgwyl oddi wrth fwyd organig. Bydd yr ymgyrch yma yn codi proffil bwyd organig a rhoi cyfle i gwsmeriaid i ddarganfod beth yn union mae'n ei olygu”

Bydd hysbysebion yn y wasg yn ymddangos mewn nifer o gylchgronau cenedlaethol dros gyfnod o 9 mis ym mhob un o 3 blynedd y rhaglen. Yn gysylltiedig a hwn bydd gwaith PR yn canolbwyntio ar storiau tymhorol, astudiaethau achos, cystadlaethau a ryseitiau blasus organig.

Mae gwefan newydd (www.whyiloveorganic.co.uk <http://www.whyiloveorganic.co.uk>) hefyd wedi'i chreu a fydd yn arddangos buddion bwyd organig, yn cynnwys y newyddion diweddaraf ac awgrymiadau ar gyfer ryseitiau. Bydd y wefan hefyd yn cynnig fforwm i ddefnyddwyr fynegi a rhannu eu barn a'u rhesymau dros ddwlu ar organig, a bydd yn ategu'r tudalennau ar Facebook a Twitter sydd hefyd yn cael eu creu i gefnogi'r ymgyrch.

Mae dros 90 o sefydliadau wedi addo'i harian eu hun i'r ymgyrch, yn cynnwys busnesau organig Cymreig Calon Wen, Omsco, Daioni, Graig Producers, Rachel's, Rhug Estate, Slade Farm a Chymdeithas Gwartheg Duon Cymreig, ac archfarchnadoedd yn cynnwys Sainsbury's, Tesco a Waitrose.

Mae'r ymgyrch yn y DU yn cael ei reoli gan yr elusen fwyd Sustain sy'n gweithio gyda'r asiantaeth Haygarth a bydd e'n para am dair mlynedd rhwng Hydref 2010-2013.

Diwedd

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.