logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Bwyd a ffermio organig yn y Ffair Aeaf

Bydd dwy stondin gan Ganolfan Organig Cymru eleni yn y Ffair Aeaf yn Llanfair-ym-Muallt, y naill i gynhyrchwyr a'r llall i ddefnyddwyr i gael gwybod mwy am fwyd organig.

Bydd y stondin i gynhyrchwyr fel arfer ar y balconi yn yr Adeilad Da Byw. Bydd staff wrth law i ddelio ag ymholiadau technegol ac i drafod materion polisi gan gynnwys diwygio PAC, y cynlluniau cymorth organig (y Cynllun Ffermio Organig a'r Cynllun Troi at Ffermio Organig) a Glastir.

Hefyd yn bresennol bydd cynrychiolwyr o'r tri phrif gorff rheoli sy'n gweithio yng Nghymru - Ardystio Cymdeithas y Pridd Cyf., Ffermwyr a Thyfwyr Organig ac Ardystio Da Byw Safonol Cymru - a'r grŵp marchnata da byw organig, Cynhyrchwyr y Graig. Maent i gyd yn edrych ymlaen at gwrdd â chynhyrchwyr.

Yn y cyfamser, yn y Neuadd Fwyd, bydd staff yn cynnal sesiwn flasu'n ddall i weld a yw moron organig wir yn blasu'n wahanol, gyda gweithgareddau i blant gan gynnwys ein cystadleuaeth Teimlo'n Organig, a gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru.

“Rydyn ni'n gobeithio y bydd ffermwyr, tyfwyr, busnesau bwyd a defnyddwyr i gyd yn dod i'n gweld ni yn y Ffair eleni,” meddai Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru. “Mae cysylltu ffermwyr, busnesau bwyd a defnyddwyr yn hanfodol i gadwyn gyflenwi organig ffyniannus ac yn ôl pob golwg dyma beth mae pobl eisiau ei weld yn digwydd.”

Bydd y Ffair Aeaf yn parhau am ddeuddydd, ddydd Llun 28 a dydd Mawrth 29 Tachwedd, ar Faes y Sioe Frenhinol. Bydd Canolfan Organig Cymru, y sefydliadau ardystio a Chynhyrchwyr y Graig ar y Balconi yn yr Adeilad Da Byw, Rhif Stondin EXB 266. Bydd y Ganolfan hefyd yn y Neuadd Fwyd.


Diwedd

Gwybodaeth bellach
Tony Little, Canolfan Organig Cymru, , 01970 622248.
Lucy Watkins, Canolfan Organig Cymru, , 01970 622248.

Nodiadau i Olygyddion

1. Ariennir Canolfan Organig Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig i gynhyrchwyr, busnesau bwyd, defnyddwyr ac eraill. Gyda'i chartref ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae'r Ganolfan yn cael ei rheoli gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

2. Ariennir y Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig (01970 622100) gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth i gynhyrchwyr sy'n ystyried troi'n organig – mae pecyn gwybodaeth a hyd at ddau ymweliad fferm di-dâl ar gael.

3. Mae'r Cynllun Troi at Ffermio Organig ar gau ar hyn o bryd.

4.Prosiect tair blynedd yw Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) i adeiladu cadwyni cyflenwi organig. Mae wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.