logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Gwrw prydau ysgol yn un or prif siaradwyr yn y Sioe Frenhinol wrth i fwyd organig gael hwb

Bydd Jeanette Orrey, un o arbenigwyr uchaf eu parch a mwyaf ysbrydoledig ym maes polisi bwyd ysgolion yn y DU, yn siarad am Bwyd Lleol i Ysgolion Lleol yn y Sioe Frenhinol yr wythnos nesa mewn seminar a drefnir gan Ganolfan Organig Cymru.

Mae Jeanette yn cydweithio â'r Ganolfan ar brosiect yn Sir Fynwy sy'n rhan o fenter Gwell Cysylltiadau Busnes Organig y Ganolfan i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o fwyd a ffermio cynaliadwy ac yn benodol i hybu ymwybyddiaeth o fwyd organig.

Gallwch gael gwybod mwy ym mhabell Bwyd a Ffermio Organig yn Ardal Gofal Cefn Gwlad, lle mae croeso i bawb gael te, bisgedi a'r coffi organig gorau ar faes y sioe.

Tynnwch lun o'ch plant (dim cyfyngiad taldra) o flaen ein poster 'cennin sy'n siarad' a dyfeisiwch eich penawdau eich hun. Rhan o ymgyrch 'Yn Naturiol Wahanol' Canolfan Organig Cymru yw'r posteri a gallwch gael eich copi eich hun o'r poster i fynd ag e adre â chi ynghyd â sticer unigryw.

Darganfyddwch sut gallwch godi'r fawd ar gynnyrch organig ar Facebook a gweld a allwch ddyfalu beth fydd y cam nesa i ymgyrch 'Yn Naturiol Wahanol' Canolfan Organig Cymru.

Darllenwch ein henglyn, a gyfansoddwyd gan feirdd Talwrn y Beirdd y llynedd a chroeso i chi roi cynnig ar un eich hun.

Fferm Organig
Mae'r rhai iau'n ymroi i'r had yn unol
â'r hen, hen draddodiad,
gan drin daear yr arad
fel fy nhaid, nid fel fy nhad.

Drwy gydol y sioe bydd cynhyrchwyr a phroseswyr organig o ledled Cymru yn ymuno â ni. Siaradwch â selogion am wellt toi, cnydau protein neu wlân a thecstilau prydferth (Llynfi Textiles neu Ystrad Organics). Cewch gwrdd ag Emily Davies Dofednod Organig Capestone, a fydd yn arddangos cynhyrchion cyw iâr.

Bydd stondinau yn y babell fawr gan y tri sefydliad ardystio pennaf yng Nghymru Ardystio Cymdeithas y Pridd, Ffermwyr a Thyfwyr Organig ac Ardystio Bwyd Cymreig o Ansawdd a gall cynhyrchwyr gwrdd â nhw dros baned o goffi neu siarad â nhw am ymuno â'r esblygiad organig.

I orffen y sioe ddydd Iau rydym yn rhoi cyfle i ymwelwyr i siarad â Patti o siop a bwyty bwyd organig y Treehouse yn Aberystwyth am fwynhau'r bwyd gorau. Mae Patti yn artist medrus, fel Picasso, a bydd yn darlunio'r testunau y mae pobl am eu trafod. Treuliwch ychydig amser yn sgwrsio â hi ac mae'n eitha tebyg y gallech ymddangos yn un o'i chartwnau enwog.

I archebu lle yn y seminar â Jeanette Orrey ddydd Llun 23 Gorffennaf am 2pm ym mhafiliwn Prifysgol Aberystwyth, e-bostiwch .

Nodiadau ar gyfer golygyddion

1. Canolfan Organig Cymru yw'r adnodd cenedlaethol i ddefnyddwyr, ffermwyr a llunwyr polisi sy'n ymrwymedig i fwyd a ffermio mwy cynaliadwy yng Nghymru. Mae wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth a'i rheoli gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Phrifysgol Aberystwyth. Gweler www.organiccentrewales.org.uk.
2. Un o brosiectau Canolfan Organig Cymru yw Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) ac mae wedi derbyn cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a thyfu'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig o Gymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu'r marchnadoedd presennol, rhai sy'n ymddangos a rhai newydd ar gyfer cynnyrch organig wrth sbarduno arloesedd ar bob lefel ar hyd y gadwyn gyflenwi. Y nod cyffredinol yw cefnogi sector organig ffyniannus yng Nghymru fel y gellir gwireddu yn eu cyfanrwydd fanteision buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig i greu buddion amaeth-amgylcheddol, ynghyd ag yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gynorthwyo datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd yn gynaliadwy.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.