logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

YMGYRCH ORGANIG NÔL GYDA “MEEEEEEE”

Dydd Llun, 03 Medi 2012
AR GAEL AR UNWAITH

Mae ymgyrch hysbysebu gyntaf Cymru i hyrwyddo manteision prynu cynnyrch organig nôl heddiw (Llun Medi 3ydd) i nodi dechrau National Organic Month yn y DU wrth i bosteri sy'n dangos dau 'gymeriad' newydd gael eu gweld am y tro cyntaf mewn archfarchnadoedd ar draws Cymru.

Mae ail elfen yr ymgyrch, sy'n cael ei gweinyddu gan Canolfan Organig Cymru o dan y pennawd 'Organig, yn Naturiol Wahanol yn dangos dau oen yn trafod manteision diet mwy naturiol ac yn gwahodd defnyddwyr i ymweld â thudalen Gweplyfr yr ymgyrch www.facebook.com/Organic <http://www.facebook.com/Organic> Centre Wales er mwyn darganfod mwy am fanteision symud at organig.

I ddathlu National Organic Month, gall ymwelwyr â thudalen Facebook hefyd drwy gydol mis Medi gynnig am wobr o brofiad spa organig moethus yn un o ganolfannau llety a spa mwyaf blaenllaw Cymru. Mae tudalen Facebook Canolfan Organig Cymru hefyd yn cynnwys ryseitiau organig, erthyglau a rhestrau o ddigwyddiadau bwyd sy'n dod i fyny.

“Roedd rhaid i ni feddwl am syniad a fyddai'n coroni ar y 'cennin clebran' o elfen gyntaf yr ymgyrch wnaeth yn sicr ddal dychymyg y cyhoedd,” meddai Dafydd Owen o Ganolfan Organig Cymru. “Mae cig oen Cymru, ac yn haeddiannol felly, yn cael ei gydnabod ar draws y byd am ei flas a'i ansawdd ac mae gwerthiant cig oen organig wedi saethu i fyny yn y DU yn y blynyddoedd diwethaf; felly roedd y dewis yn berffaith.”

Dangos adroddiad Cymdeithas y Pridd 2012 fod 83% o gartrefi yn prynu o leiaf rhywfaint o gynnyrch organig, tra bod 23c o bob punt yn cael eu gwario ar ffrwythau a llysiau a dyfir yn organig. Yn ychwanegol at gig oen organig (+16%), mae cig dofednod (+6.6%) a bwyd babanod (+5.8%) yn enghreifftiau eraill o gynnyrch organig sy'n gwerthu'n dda. Dangosodd yr adroddiad hefyd fod y twf mewn gwerthiant cynnyrch ar-lein, trwy ddosbarthu i'r cartref a chynlluniau bocs wedi ychwanegu £11.2m at y farchnad yn ystod 2011.

Mae ymgyrch Canolfan Organig Cymru yn cydredeg gydag ymgyrch ar draws y DU, sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan y GE a'r Organic Trade Board ac yn cael ei rheoli gan Sustain – cynghrair sy'n amcanu at well bwyd a ffermio. Mae mwy o wybodaeth am ymgyrch y DU a chynnyrch organig yn gyffredinol i'w gael ar www.organicukfood.com

DIWEDD
Nodiadau i Olygyddion:
• Canolfan Organig Cymru yw'r adnodd cenedlaethol ar gyfer defnyddwyr, ffermwyr a llunwyr polisi sy'n ymroddedig i sicrhau bwyd a ffermio cynaliadwy yng Nghymru. Wedi ei leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth mae'r Ganolfan yn cael ei redeg mewn partneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig, Elm Farm, a Phrifysgol Aberystwyth. Gweler www.organiccentrewales.org.uk.
• Mae'r Organic Market Report diweddaraf a gyhoeddwyd ar Fawrth 2il 2012 i'w weld ar <http://www.soilassociation.org/marketreport> MORE_DETAILS   

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.