logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Pris a safon

Beth am bris bwyd organig?

siop lysiau
Gall fwyd organig costio mwy oherwydd:
gall costau llafur fod yn uwch oherwydd y dulliau sy'n cael eu defnyddio gan ffermwyr organig;
gall ffermwyr organig gael llai o gynnyrch na ffermwyr confensiynol;
gall fod yn ddrud cynhyrchu bwyd i anifeiliaid sydd wedi cael ei dyfu'n organig;
gall bwydydd organig wei'u prosesu fod yn ddrutach na bwydydd confensiynol oherywydd bod cost y cynhwysion yn uwch a gall cyfyngiadau organig eraill arwain at gostau uwch;
smaller quantities and longer distances usually raise the costs of distribution and marketing;
Yn yr un modd ag unrhyw gynnyrch, pan fydd y galw'n uchel a'r cyflenwad yn isel, bydd y pris yn codi ac ychydig iawn o reolaeth sydd gan y ffermwr dros hyn!

Sut alla i ddod o hyd i fwyd organig am bris rhesymol?

Yn aml, gellwch chi brynu'n uniongyrchol oddi wrth y cynhyrchydd. Gall hyn fod drwy cynlluniau blwch, o farchnadoedd y ffermwyr, gwerthu ar-lein, archebu drwy'r post neu siopau fferm.
Gall cynnyrch fod yn rhatach yn ei dymor.
Mae'r rhan fwyaf o archfarchnadoedd a siopau cyfanfwyd yn gwerthu cynnyrch organig: os nad ydych yn gallu dod o hyd iddo, gofynnwch amdano!
Trwy baratoi eich bwyd eich hunan ac osgoi bwyd hynod brosesedig, efallai, at ei gilydd, na fyddwch yn talu mwy na'r hyn y byddwch yn ei dalu am fwyd anorganig.
I ddarganfod lle y gellwch brynu bwyd organig, llawrlwythwch ein llyfryn Yn lleol ac organig.

Beth am ansawdd bwyd organig?

dairy cowsMae bwyd organig yn cynnwys llai o waddodion y plaleiddiaid sy'n cael eu defnyddio mewn amaethyddiaeth gonfensiynol, felly wrth brynu cynnyrch organig mae'n llai tebygol y bydd eich bwyd yn cynnwys y gwaddodion hyn.
Mae ymchwil yn awgrymu y gall ffrwythau a llysiau organig gynnwys, ar gyfartaledd, lefelau uwch o fitamin C a mwynau pwysig eraill.
Ni chaniaeteir rhoi gwrthfiotigau'n rheolaidd i anifeiliaid fferm.
Ni chaniateir ond tua 30 o ychwanegion, fel halen a phowdwr codi, mewn bwyd organig prosesedig, o'u cymharu â mwy na 290 o ychwanegion a ganiateir mewn bwyd anorganig prosesedig.
Ni chaniateir seimiau hydrogenaidd, sydd yn gysylltiedig â chlefyd y galon, mewn bwydydd organig prosesedig.
Cafwyd bod lefel uwch o omega-3 ac asidau brasterog hanfodol eraill mewn buchod organig sydd wedi cael eu bwydo ar gyfrannau uwch o laswellt a meillion.
Dylai deiat iach fod yn gytbwys gan gynnwys digon o ffrwythau a llysiau ffres. Gall deiat, organig neu beidio, syn'n llawn bwydydd hynod brosesedig, gynnwys lefelau afiach o siwgrau, seimiau dirlawn neu halen.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.