logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Eidion a defaid

Welsh Blacks


Eidion a defaid yw'r prif fentrau a geir yn amaethyddiaeth Cymru ac nid yw'r sector organig yn wahanol. Gyda 186,000 o ddefaid magu a thros 11,000 o wartheg eidion, y ddau sector yma yw conglfeini ffermio organig Cymru.

Cyffredinol


Arweinlyfr ffermwr i gynhyrchu biff a defaid organig yn yr ucheldiroedd
Data ariannol


Lowland organic beef and sheep production - financial performance
Upland organic beef and sheep production -financial performance
Livestock enterprise benchmark report

Animal Health and Welfare


Triniaethau Milfeddygol ac Atal Clefydau mewn Ffermio Organig
Clefyd Johne
Cynllunio Iechyd a Lles Anifeiliaid yn Effeithiol
Defnyddio cynlluniau iechyd ar ffermydd organig I: gwartheg a defaid ar dir isel
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.